Najnebezpečnejšími výrobkami na spotrebnom trhu sú odevy

European Union_2263_19788005_0_0_7034817_300Najviac nebezpečných výrobkov na európskom trhu je v kategórii oblečenia a textilu, pri ktorých hrozilo udusenie a podráždenie pokožky, nasledujú hračky. To vyplýva z výročnej správy 2011 systému RAPEX. Najčastejšie varovania prostredníctvom systému RAPEX v roku 2011 sa týkali nasledujúcich kategórií:

 • Oblečenie, textil a módne doplnky (423 oznámení, 27%)
 • Hračky (324 oznámení, 21%)
 • Motorové vozidlá (171 oznámení, 11%)
 • Elektrické spotrebiče (153 oznámení, 10%)
 • Kozmetika (104 oznámení, 7%)

Tieto kategórie spotrebného tovaru tvorili takmer 80% všetkých produktov oznámených v roku 2011. 54% všetkých oznámení označovalo Čínu ako krajinu pôvodu, čo odráža významnú prevahu čínskych priemyselných spotrebných výrobkov na európskych trhoch. U 8% produktov sa nepodarilo zistiť krajinu pôvodu.

Pre porovnanie najčastejšie notifikované kategórie v roku 2010:

 • Oblečenie, textil a módne doplnky (625 oznámení, 32%),
 • Hračky (488 oznámení, 25%),
 • Motorové vozidlá (175 oznámení, 9%),
 • Elektrické spotrebiče (158 oznámení, 8%),
 • Produkty starostlivosti o deti a detské vybavenie (72 oznámení, 4%).

Tieto kategórie tvorili 80% všetkých nebezpečných produktov notifikovaných cez systém RAPEX. Čína (vrátane Hong Kongu) bola uvedená ako krajina pôvodu na 58% (1104 oznámení) nebezpečných produktoch. 10% produktov nemalo uvedenú krajinu pôvodu.

databazanebvy

Databáza nebezpečných výrobkov

Ak si želáte overiť výrobcu alebo konkrétny výrobok, môzete použiť slovenskú databázu čerpajúcu zo systému RAPEX na linke
http://www.dtest.sk/nebezpecne-vyrobky

alebo použiť priamo databázu systému RAPEX v angličtine:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Logo-RAPEX-slogan2Čo je RAPEX?

RAPEX (Rapid Alert System for non-food dangerous products) je systém včasného varovania pre nebezpečné produkty medzi členskými štátmi EÚ a Komisiou. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby sa informácie o nebezpečných produktoch stiahnutých z trhu kdekoľvek v Európe rýchlo rozšírili i do ostatných členských štátov, aby bolo možné podniknúť príslušné kroky v celej EÚ. Systému sa zúčastňuje 30 krajín – všetky krajiny EÚ a EFTA / EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Aké produkty pokrýva systém RAPEX?

Systém RAPEX sa vzťahuje na väčšinu nepotravinárskych výrobkov. Ďalšie kategórie výrobkov, ako sú potraviny a krmivá, liečivá a zdravotnícke pomôcky sú z jeho pôsobnosti vylúčené, pretože sú zahrnuté v iných zvláštnych výstražných systémoch, podobných systému RAPEX. Rozsah systému RAPEX sa vzťahuje na nebezpečné nepotravinové výrobky určené pre spotrebiteľov (napr. hračka, kozmetické, odevy) a pre profesionálov (napr. vŕtačka, stroj, stavebný výrobok), ktoré predstavujú vážne riziko pre iné verejné záujmy, napríklad ako zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, životné prostredie (riziko pre stromy, vodu, vzduch, pôdu atď, od nebezpečných chemických látok obsiahnutých vo výrobku), zdravie a bezpečnosť na pracovisku a verejnú bezpečnosť.

Ak typy opatrení môžu byť prijaté?

Medzi najčastejšie opatrenia patria zákaz / zastavenie predaja, stiahnutie nebezpečného výrobku z trhu, poskytovanie informácií spotrebiteľom o rizikách spojených s používaním výrobku, alebo odvolanie z nebezpečného výrobku od spotrebiteľov.

Ako RAPEX funguje?

1. Ak sa zistí, že výrobok (napr. hračka, produkt starostlivosti o deti alebo domáci spotrebič) je nebezpečný, príslušný národný orgán prijme primerané opatrenia na odstránenie rizika. Môže stiahnuť výrobok z trhu, obehu od spotrebiteľov alebo vydať varovanie. Národné kontaktné miesto potom informuje Európsku komisiu (generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa) o výrobku, riziká, ktoré predstavuje, a podniknuté opatrenia prijaté orgánom aby sa predišlo nebezpečenstvu a nehodám.
2. Európska komisia rozšíri informácie , ktoré dostane do národných kontaktných miest vo všetkých ostatných krajinách EÚ. Vydáva týždenné prehľady výrobkov, ktoré predstavujú vážne riziko a opatrenia prijaté na odstránenie rizík na internete.
3. Národné kontaktné miesta v každej krajine EÚ zabezpečia, aby zodpovedné orgány zistili, či sa oznámený výrobok nachádza na trhu. Ak áno, orgány prijmú opatrenia, aby sa zabránilo riziku, a to buď tým, že stiahne výrobok z trhu, od spotrebiteľov alebo vydá varovné upozornenia.

čo je RAPEX na linke:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
výročné správy na linke:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/stats_reports_en.htm#annual

madeinchinaSystém „RAPEX-Čína“

Systém RAPEX-Čína bol založený v roku 2006 v rámci memoranda o porozumení (MoU) o všeobecnej bezpečnosti výrobkov medzi DG SANCO a čínskym orgánom zodpovedným za bezpečnosť výrobkov v Číne – Všeobecný úrad pre dohľad nad kvalitou, inšpekciou a karanténou (AQSIQ).

Prostredníctvom systému RAPEX-Čína, Komisia predloží AQSIQ informácie o nebezpečných výrobkoch čínskeho pôvodu, ktoré sa nachádzajú na trhu EÚ a boli oznámené prostredníctvom systému RAPEX. Tieto informácie umožňujú čínskym orgánom, aby oznámenia vyšetrili a prijali opatrenia, ktoré obmedzujú alebo bránia v ďalšom vývoze oznámených nebezpečných spotrebiteľských výrobkov do EÚ.

AQSIQ poskytuje štvrťročne Komisii podrobnú správu o výsledkoch vyšetrovaní vykonávaných na základe RAPEX údajov a opatrenia prijaté v súvislosti s nebezpečnými výrobkami.

Koľko oznámení RAPEX bolo vyšetrených AQSIQ od založenia systému „RAPEX-Čína“?

Do roku 2010 malo AQSIQ vyšetriť 1499 oznámení v systéme RAPEX. Analýza 16 štvrťročných nadväzujúcich správ doteraz prijatých od AQSIQ ukazuje, že AQSIQ vyšetrilo v priemere 94 RAPEX prípadov za tri mesiace. V 851 prípadoch (57%) malo vyšetrovanie za následok preventívne alebo reštriktívne opatrenia, nariadené priamo úradom AQSIQ alebo dobrovoľnými krokmi čínskeho výrobcu / vývozcu (napr. zastavenie exportu, posilnenie dozoru), zatiaľ čo v 648 prípadoch (43%) neboli urobené žiadne opatrenia, keďže čínsku spoločnosť zodpovednú za výrobu / vývoz výrobkov do EÚ nebolo nemožno nájsť.

usaflag

Pre porovnanie produkty stiahnuté v Spojených štátoch (k 16.5.2012):

 • Produkty domácej spotreby 1541
 • Produkty pre deti (bez hračiek) 1267
 • Hračky 889
 • Športové a rekreačné produkty 846
 • Exteriérové produkty 509
 • Špeciálny tovar 43

prehľadná tabuľka na stránkach:
http://www.statisticbrain.com/product-recall-statistics/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.