Archív Tagov: Geografia

Projekty – dejiny, umenie, vlastiveda, geografia, miesta

Dejiny sú moja srdcová záležitosť, vždy ma veľmi bavili. Tak postupne sem pridám zopár mojich materiálov a projektov, ktoré sme vyrobili spolu s deťmi. K stiahnutiu na uvedených linkách.…

Projekty – anglický jazyk

Projekty z anglického jazyka. Na uvedených linkách by sa mali dať stiahnuť.…

Typy krajiny