Vlastiveda 4. ročník ZŠ

Naše písomky z vlastivedy pridám tento rok sem.

Prehľad dejín Slovenska

Vlastiveda. 4. ročník . Prehľad dejín Slovenska 1

Vlastiveda. 4. ročník . Prehľad dejín Slovenska 1

Vlastiveda. 4. ročník . Prehľad dejín Slovenska 2

Vlastiveda. 4. ročník . Prehľad dejín Slovenska 2

Vlastiveda. 4. ročník . Prehľad dejín Slovenska 3

Vlastiveda. 4. ročník . Prehľad dejín Slovenska 3

Pre tých lenivších aj odpovede:

Naši predkovia
1. Naši predkovia sa volali Slovania.
2. Prišli na naše územie v 6. storočí.
3. Živili sa zberom plodov, lovom zvierat / alebo po usadení pestovaním rastlín, chovom zvierat. Obe je teoreticky správne. Usádzali sa na brehoch riek a v údoliach (kvôli vode, úrodnej pôde).
4. Boli remeselníci (hrnčiari, kováči)
5. Stavali si príbytky zo slamy, dreva, hliny (ako tri prasiatka z rozprávky)
6. Ich dedinky sa nazývali osady.
7. Osady sa spojili do kmeňov na čele s náčelníkom.

Veľkomoravská ríša.
1. Vznikla na území Moravy a Slovenska (presnejšie Nitry, Nitrianskeho a Moravského kniežactva, ale nemusia to vyslovene deti vedieť, stačí im Morava a Slovensko, zatiaľ).
2. Vládli jej kniežatá, bolo to kniežactvo.
3. Prvým panovníkom bol Rastislav.
4. On povolal Cyrila a Metoda do krajiny.
5. Vytvorili prvé písmo hlaholiku.
6. Svätopluk.

Uhorsko.
1. Založili ho kmene Maďarov.
2. Prvým uh kráľom bol Štefan I. (Svätý Štefan)
3. U nás bola významná ťažba drahých kovov.
4. V 13. storočí útočili Tatári, v 16.stor Turci
5. Prvú univerzitu (Academia Istropolitana) v Bratislave založil Matej Korvín.

Mária Terézia.
1. zrušenie telesných trestov a mučenia, zavedenie povinnej školskej dochádzky, papierové peniaze, ochrana lesov, rozvoj baníctva, rozvoj manufaktúr…
2. pestovanie kukurice a zemiakov (ono to totiž prišlo až po objavení Ameriky, ak sa nemýlim)

Spisovný jazyk.
1. Základom dnešného spisovného jazyka je stredoslovanské nárečie. (Môže to byť trochu „chyták“ , keďže spomínajú aj Bernoláka a to neúspešne skúsil so západoslovenským nárečím. V podstate ide o to, aby deti vedeli, že dáke nárečia vôbec existujú, nie každé dieťa to vie).
2. Ľudovít Štúr, opäť, po prvýkrát počujú mnohé deti toto meno, netreba to preháňať.
3. Matica slovenská.

20. storočie
1. prvá a druhá svetová vojna
2. Prvým prezidentom samostatného Československa bol Masaryk.
3. Samostatná Slovenská republika vznikla 1.1.1993

Slovensko dnes
1. Slovensko sa nachádza v strednej časti Európy.
2. Susedí s Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom, Rakúskom, Českou republikou
3. Bratislava
4. prezident/ka + parlament
5. vlajka, znak, hymna, pečať
6. Európska únia
7.
ZS – Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín
SS – BB, Žilina
VS – Košice, Prešov

Pojmy
1. 100 rokov (napr. 2001-2100 je 21. storočie, 1901 až 2000 bolo 20. storočie, 1801 až 1900 bolo 19. storočie…)
2. 21. storočie
3. archeológ
4. Perún
5. Trenčín
6. dukáty
7. Kremnica
6. manufaktúra
7. reforma
8. Ústava
9. astronóm, letec, pomáhal pri vzniku ČSR..

Kraje Slovenska. Susediace štáty.

Prázdna mapa Slovenska. Doplň názvy krajov Slovenska. Doplň názvy susedných štátov.

Prázdna mapa Slovenska. Doplň názvy krajov Slovenska. Doplň názvy susedných štátov.

Prázdna mapa Slovenska je prevzatá z https://sk.maps-slovakia.com/

Tatry

Vo štvrtom ročníku sa deti ako prvé učia Tatranskú oblasť, ktorú tvoria:

1. Tatry, ktoré rozdeľujeme na
– Západné Tatry
– Východné Tatry (Vysoké Tatry a Belianske Tatry)
2. Podtatranská kotlina (Liptovská a Popradská kotlina)
3. Nízke Tatry
nachádzajú sa južne od Tatier, zo severu ich ohraničuje údolie rieky Váh (časť Podtatranskej kotliny – Liptov), z juhu údolie rieky Hron.

Zakreslenie: https://www.sprievodcaposlovensku.com/tatry-geomorfologicke-clenenie-pohoria/

Prazdna mapa Slovenska geomorfologická. Tatry

Prazdna mapa Slovenska geomorfologická. Tatry

Od Tatier k Dunaju. Časť prvá. Pohoria a rieky. Sever Slovenska: Tatry a Fatra

Tatry. Nízke Tatry. Malá a Veľká Fatra. Rieky. Vlastiveda 4 ročnik. Strana 1

Tatry. Nízke Tatry. Malá a Veľká Fatra. Rieky. Vlastiveda 4 ročnik. Strana 1

 

Tatry. Nízke Tatry. Malá a Veľká Fatra. Rieky. Vlastiveda 4 ročnik. Strana 2

Tatry. Nízke Tatry. Malá a Veľká Fatra. Rieky. Vlastiveda 4 ročnik. Strana 2

 

Rieky Slovenska

Rieky Slovenska

Rieky Slovenska prazdna mapa

Rieky Slovenska prazdna mapa

Prázdnu mapu riek mám z tejto linky.

Tatry:
Najvyšší vrch na Slovensku sa nazýva Gerlachovský štít.
Nachádza sa vo Vysokých Tatrách.
Pohorie Tatry rozdeľujeme na
Západné Tatry
Východné Tatry
Východné Tatry ďalej rozdeľujeme na:
Vysoké Tatry
Belianske Tatry.
V Tatrách sa nachádzajú horské jazerá: Veľké Hincovo pleso, Štrbské pleso, Popradské pleso.
15 tatranských osád tvorí mesto Vysoké Tatry.

Nízke Tatry:
Nízke Tatry sa nachádzajú južne / na juh od Tatier.
Sú obklopené údoliami riek Váh (na severe) a Hron (na juhu).
Vrchy v poradí od najvyššieho: Ďumbier, Chopok, Kráľova hoľa.

Malá a Veľká Fatra:
Obe pohoria obkolesujú Turčiansku kotlinu.
Najvyšším vrchom Veľkej Fatry je Ostredok.
Najvyšším vrchom Malej Fatry je Veľký Kriváň.
Známe turistické chodníky s vodopádmi sú pomenované podľa Jura Jánošíka a nazývajú sa Jánošíkove diery.
Sklabiňa je obec známa partizánskym hnutím a prvé chránené územie na Slovensku od roku 1944.

Národné parky:
Najstarší národný park na Slovensku je TANAP (Tatranský národný park), nachádza sa vo Vysokých Tatrách a vznikol v roku 1949.
Najstaršou chránenou rastlinou je plesnivec alpínsky.
Najväčší národný park na Slovensku je NAPANT. Národný park Nízke Tatry.

Rieky:

Váh je najdlhšia slovenská rieka.
Váh vzniká sútokom Čierneho a Bieleho Váhu.
Biely Váh pramení na svahoch Kriváňa vo Vysokých Tatrách.
Čierny Váh pramení pod Kráľovou hoľou v Nízkych Tatrách.
Váh sa vlieva do Dunaja pri Komárne.
Prvá vodná nádrž na Váhu je Liptovská Mara, v regióne Liptov.

Hron je druhá najdlhšia slovenská rieka.
Pramení na úpätí Kráľovej hole (na území NAPANTu).
Ústí do Dunaja neďaleko Štúrova.

Na Kráľovej hole pramenia 4 rieky: Čierny Váh, Hron, Hornád, Hnilec.

Poprad pramení vo Vysokých Tatrách.
(Vzniká sútokom Hincovho potoka, ten vyteká z Hincovho plesa, a potoka Krupá, ktorý vyteká z Popradského plesa) – štvrtáci sa učia, že iba vo Vysokých Tatrách pramení.
Poprad sa vlieva do Baltického mora. (nie úplne pravda, ale pre 4. ročník to postačí. Poprad sa v Poľsku vlieva do Dunajca, Dunajec do Visly a Visla do Baltického mora).

Jaskyne:

Jediná sprístupnená jaskyňa v Tatrách je Belianska jaskyňa (okres Poprad).
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/2-belianska-jaskyna

V Nízkych Tatrách poznáme
Demänovskú jaskyňu slobody (okres Liptovský Mikuláš).
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/4-demanovska-jaskyna-slobody
Demänovskú ľadovú jaskyňu (okres Liptovský Mikuláš).
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/5-demanovska-ladova-jaskyna

Harmanecká jaskyňa je na území Veľkej Fatry (okres Banská Bystrica).
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/10-harmanecka-jaskyna

Pojmy:
Horské jazero povieme iným slovom pleso.
Stanica pre astronomický a meteorologický výskum je observatórium. V Tatrách sú dve observatóriá, na Skalnatom plese a na Lomnickom Štíte.
Dopravu vo Vysokých Tatrách zabezpečuje Tatranská zubačka.

Podtatranská kotlina. Liptov. Poprad

Podtatranskú kotlinu tvorí Tatranské podhorie, Liptovská kotlina, Popradská kotlina. Deti sa učia o Liptove a Poprade. A aj keď si to nerozoberajú, treba si uvedomiť, že rozdelenie oblasti na kotliny, pohoria… je geomorfologické označenie, kým rozdelenie na Liptov, Spiš (kam sa zvykne Poprad zaraďovať), a potom Turiec o trochu nižšie, je rozdelenie na kultúrne regióny, vychádzajúce z dejín, ľudových zvykov… Celkom pekná mapa tu. Ale netreba to opäť pri štvrtákoch preháňať. Neviem presne nakoľko je to pre nich mätúce, že sa učia pojmy kraj, okres, región.. , ktoré sa často prelínajú. Proste sa to učíme s dieťaťom doradu, ako je to v knižke.

Liptov.4. ročník Vlastiveda

Liptov.4. ročník Vlastiveda

Liptov má na severe Tatry, na juhu Nízke Tatry a na západe Veľkú Fatru.
Celým územím preteká rieka Váh.
Proti povodniam tu boli vybudované vodné nádrže (priehrady), prvá je Liptovská Mara.
Najväčším mestom je Liptovský Mikuláš, potom sú tu Ružomberok a Liptovský Hrádok.
V mestskej časti Ružomberku – Vlkolínec – je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry zapísana v Zozname UNESCO.
Tradičným liptovským jedlom sú bryndzové halušky.

Poprad.4. ročník Vlastiveda

Poprad.4. ročník Vlastiveda

Mapa Spiša je prevzatá z https://sites.google.com/site/petrikovaoa942018/home/region-spis

Poprad sa nachádza v Podtatranskej kotline, presnejšie v Popradskej kotline.
Obkolesujú ju pohoria: Spišská Magura na severe, Levočské vrchy na východe, Nízke Tatry na juhu a Východné Tatry na západe.
Cez Poprad preteká rieka Poprad, ktorá pramení vo Vysokých Tatrách (zjednodušene) a ústi do Baltického mora (zjednodušene).
Mestská pamiatková rezervácia Popradu je Spišská Sobota.
Archeologické nálezisko neďaleko Popradu je Gánovce.
V Kežmarku sa nachádza drevený kostol zapísaný v Zozname UNESCO a jediný zachovalý hrad v danej oblasti.

Malá Fatra. Veľká Fatra. Turčianska kotlina.

Po Tatrách sa učia Malú a Veľkú Fatru spolu s Turčianskou kotlinou.

Malá Fatra. Veľká Fatra. Turčianska kotlina. 4. ročník

Malá Fatra. Veľká Fatra. Turčianska kotlina. 4. ročník

Zakreslenie: https://www.sprievodcaposlovensku.com/slovensko/geomorfologicke-clenenie/geomorfologicke-clenenie-celky/

Malá a Veľká Fatra. Vlastiveda 4. ročník.

Malá a Veľká Fatra. Vlastiveda 4. ročník.

Turčianska kotlina. Vlastiveda 4. ročník.

Turčianska kotlina. Vlastiveda 4. ročník.

Turiec. Vlastiveda 4. ročník

Turiec. Vlastiveda 4. ročník

Turčiansku kotlinu obklopujú pohoria Malá Fatra, Veľká Fatra, Kremnické vrchy a Žiar. Je to najuzavrenejšia kotlina Slovenska.
Dostala meno podľa rieky Turiec, ktorá ňou preteká.

Vrútky sú významný železničný uhol.

Turčianske Teplice sú známe kúpele.
Ich súčasťou je obec Diviaky s krásnym kaštieľom.

Centrom Turca je Martin.
Sídli tu celoslovenská kultúrna organizácia Matica slovenská (zal 1863).

Súčasťou Slovenského národného múzea v Martine je Múzeum slovenskej dediny, najväčšia národopisná expozícia v prírode (= skanzen) na Slovensku.
– Podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania, spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia.
– Sú tu roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami (zemianska usadlosť, krčma, kostolík, škola.. ).
– Zatiaľ sú predstavené regionálne celky Orava, Liptov, Kysuce, Turiec.
http://www.skanzenmartin.sk/muzeum.html
https://slovakia.travel/etnograficke-muzeum-snm-martin
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeum_slovenskej_dediny

Múzeum ľudovej architektúry v prírode nazývame skanzen (podľa nejakého švédskeho parku Skansen).
Zvláštna botanická záhrada s drevinami určená na výskum je arborétum.

Známe doliny sú
Vrátna dolina v Malej Fatre – vstup cez obec Terchovú. Lyžiarske stredisko.
Gaderská dolina vo Veľkej Fatre. V doline a miestnej obci Blatnici natočili zo 15 filmov. Prvý nemý film o Jurovi Jánošíkovi (1921) je zapísaný v zozname UNESCO. Aj Paľo Bielik natočil svojho Jánošíka tu. Rozprávka Plavčík a Vratko, seriál Škriatok.

Orava, Kysuce, Žilina

Región Orava. 4.ročník Vlastiveda

Región Orava. 4.ročník Vlastiveda

Regióny Orava a Kysuce. 4.ročník Vlastiveda

Regióny Orava a Kysuce. 4.ročník Vlastiveda

Okresné mestá Oravy sú Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.
Okresné mestá Kysúc sú Kysucké Nové Mesto a Čadca.
Oba regióny patria do Žilinského kraja.
Oravský hrad sa týči nad Oravským Podzámkom.
Múzeum oravskej dediny v obci Zuberec.
Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke (je to skanzen)
Priehrady sú Oravská priehrada na rieke Orava v regióne Orava a Liptovská Mara na rieke Váh v regióne Liptov.
Oravská priehrada je postavená na sútoku riek Bielej Oravy a Čiernej Oravy. Ústí do Váhu. Celý tok rieky Oravy je od r. 1997 chráneným územím.
Rieka Kysuca pramení v pohorí Javorníky (pod vrchom Hričovec). Vlieva sa do Váhu pri Žiline.

Orava, Kysuce, Žilina. Trenčín, Myjava

Hrady. Múzeá. Orava, Kysuce, Žilina, Trenčín, Myjava.

Hrady. Múzeá. Orava, Kysuce, Žilina, Trenčín, Myjava.

Pohoria. Orava, Kysuce, Žilina, Trenčín, Myjava.

Pohoria. Orava, Kysuce, Žilina, Trenčín, Myjava.

Pohoria. Orava, Kysuce, Žilina, Trenčín, Myjava. Riešenie

Pohoria. Orava, Kysuce, Žilina, Trenčín, Myjava. Riešenie

Trenčín. Myjava. Vlastiveda 4. ročník

Trenčín. Myjava. Vlastiveda 4. ročník

Trnava

Trnava. Vlastiveda 4. ročník

Trnava. Vlastiveda 4. ročník

Pracovnú učebnicu máme tiež AITEC, ako väčšinu učebníc, a dá sa prelistovať online.

https://www.aitec.sk/produkt/vlastiveda-pre-stvrtakov-1-cast-229

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.