Ako sa pôjde do školy po 11.1.2021 zjednodušene

Keďže máme doma tri deti rôznych vekových kategórií, tak som si zisťovala, ktoré z nich pôjde alebo nepôjde do školy po predĺžených vianočných prázdninách. Vyzerá to trochu chaoticky, ale nie je to až taký zložitý systém.

Potrebujeme na to dve informácie – jednu mapu a jednu tabuľku.

1. Číslo semafóru / automatu (mapa).

Prvá informácia je z vládnej stránky koronavírusu s mapou. Okresy sú tu zaradené farbičkami do čísiel. Treba trochu scrollovať dolu k mape. A namieriť si na svoj okres. Pozrieť si údaj „Hodnota semaforu“

https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

Momentálne, v čase písania tohto článku je tu automat zo dňa 23.12. (Môže sa zmeniť)

svetločervená (semafór 4), napr. Rožňava, Rimavská Sobota
červená (semafór 5), väčšina juhu napr. Bratislava, Košice, Prešov, Dunajská Streda
tmavočervená, bordová (semafór 6) napr. Nitra, Liptovský Mikuláš, Martin, Levice
čierna (semafór 7), napr. Trenčín, Zvolen

Rozdelenie okresov podľa Covid Automatu. Ukážka.

Ešte raz zdôrazňujem, mapa nemusí byť aktuálna v čase čítania článku, kliknite prosím na odkaz a pozrite si aktuálnu mapu. Toto je iba printscreen z 23.12.

2. stupeň ohrozenia / varovania (tabuľka)

Táto hodnota pochádza zo stránky ministerstva školstva, ktoré hodnote semafóru priradilo stupne.

4 semafór = 1. stupeň varovania
5 semafór = 2. stupeň varovania
6 semafór = 3. stupeň varovania
7 semafór = 4. stupeň varovania

Netreba čítať celý dokument, stačí si pozrieť tabuľku a k nej priradené opatrenie.

Pre II. (5 semafór) a III. stupeň varovania (6 semafór) zostáva zatiaľ všetko „po starom“ – 1-4 ročník sa vyučuje v školách a deti 5 a vyššie sú doma na internete. Výnimkou sú žiaci zo znevýhodneného prostredia, ktoré nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu..

v prípade, ak sa okres v termíne od 11. 1. 2021, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom sa žiaci v základnej škole vyučujú prezenčne na prvom stupni bez obmedzení a žiaci v špeciálnej škole bez obmedzení. Ďalej v základných školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu….

Tabuľka MŠSR

Tabuľka je zo stránky
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
Z dokumentu
https://www.minedu.sk/data/att/18333.pdf

Návrat niektorých detí 2. stupňa do školy za podmienok testovania.

Deti materských škôl a 1. stupňa základných škôl pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania bez testovania.

V prípade 1+2 stupňa varovania (semafór 5+6) sa uskutoční prezenčná výučba pre 2. stupeň ZŠ iba po otestovaní žiaka a jedného zákonného zástupcu. Toto testovanie je dobrovoľné.

Pred Vianocami sme dostali formulár na vyplnenie, či súhlasíme alebo nesúhlasíme s testovaním. Kto odmietol testovanie zostáva doma bez ohľadu na % rozhodnutých rodičov pre či proti testovaniu.

Podľa počtu hlasov riaditelia škôl rozhodnú o forme vzdelávania na-tej ktorej škole.

Postup v prípade odsúhlaseného otestovania žiaka a zákonného zástupcu.

Tabuľka je zo stránky
https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
Z dokumentu
https://www.minedu.sk/data/att/18333.pdf

Toto rozhodnutie sa môže kedykoľvek zmeniť. Sledujte stránky svojich škôl.

Tento článok je informačný. Nie je to zákonodárny dokument, pre podrobnejšie a aktuálne informácie si prosím kliknite na uvedené linky vládnych stránok.

Aktualizácia 4.1.2021.

Celá mapa čierna – 4. stupeň varovania, vyzerá, že všetci budeme doma.

Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu zmeniť:

Od 11. januára idú dištančne 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ. dištančne. Otvorené budú MŠ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (napr. zdravotníci) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (napr. iné učiteľky v MŠ). Vzhľadom na zabezpečenie chodu nemocníc zriaďovateľom odporúčame otvoriť ŠKD pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Pri pretestovaní zamestnancov budú zriaďovateľom preplatené náklady.

Predbežný termín 18. januára 2021: Fungovať by mali MŠ a prvý stupeň ZŠ. V zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ by mali byť pretestovaní zamestnanci a s ohľadom na situáciu odporúčame aj pretestovanie rodičov. Pri pretestovaní žiakov by bol predbežne možný aj nástup končiacich ročníkov SŠ.
Pokiaľ rodičia nemajú záujem, môžu žiaka ospravedlniť na 5 vyučovacích dní. Žiak tak môže ostať doma až do konca lockdownu.

Predbežný termín 25. januára 2021 (ukončenie lockdownu): Otvorenie SŠ, druhého stupňa ZŠ aj prvého stupňa ZŠ po pretestovaní v zmysle uznesenia vlády a plánovanej vyhlášky ÚVZ. Pretestovaní by mali byť zamestnanci, žiaci SŠ a žiaci druhého stupňa, rovnako odporúčame aj pretestovanie rodičov.

Od 25.1.2021 by sa mohlo zmeniť vyučovanie na prezenčné, za podmienky testovania, ako sa o tom už hovorilo v decembri.
Presnejšie pokyny zverejní riaditeľ školy.

Z týchto doplňujúcich informácií som pochopila jedno: „nevieme presne, ako to bude fungovať, tak sme rozhodnutie posunuli“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.