Úrady a dávky po pôrode

European Union_2263_19788005_0_0_7034817_300Peňazí nikdy nie je nazvyš, hlavne keď ide o novorodeniatka, plienky, šatočky, očkovanie, prípadne umelé mlieko.. to všetko niečo stojí. Poďme sa teda pozrieť, čo treba vybaviť po pôrode a ako si trochu nechať vypomôcť od štátu na začiatok. Takmer všetko na tomto zozname môže vybaviť i ocko, či iný príbuzný s občianskym preukazom mamičky a rodným listom novorodeniatka, nech si mamička trochu oddýchne a zotaví sa. V prípade, že nie ste manželia s oteckom, ale iba v partnerskom vzťahu, pred narodením dieťatka vyplňte priznanie otcovstva na matrike, budete to mať všetko oveľa jednoduchšie (urobte si 2 kópie – jednu pre seba, jednu do pôrodnice, originál si vezme matrika naspäť pri vydávaní rodného listu).

Prvú vec, ktorú treba vybaviť po pôrode je matrika. Pre všetky úrady je nevyhnutné mať kópiu rodného listu, bez neho sa nikam nepohnete, matrike to trvá zvyčajne týždeň – až 10 dní, než ho vydá. Urobte si kópie rodného listu, aspoň 5-6 a originál uschovajte. Potom treba vybaviť nahlásenie trvalého pobytu. Úrad sociálnych vecí a rodiny počká, ak treba.

Všade so sebou noste kópiu rodného listu dieťatka a občiansky preukaz matky.

1. PEDIATER
* nezabudnúť si vypýtať telefón a zistiť ordinačný čas pri výbere pediatra
* odniesť prepúšťaciu správu dieťatka (z nemocnice) k pediatrovi 24 hodin po obdržaní (ak to posiela nemocnica, tak netreba)
* dohodnúť sa na prvej poradni (možno aj telefonicky)
* ak mamička zavolá pred odchodom z nemocnice detskému lekárovi, pravdepodobne Vás požiada, aby ste sa tam rovno aj s dieťatkom zastavili, tak môžete vybaviť prvú poradňu, alebo Vás dokonca navštívi doma

2. MATRIKA
* zistite si úradné hodiny online
* s hlásením o narodení dieťaťa, ktoré dostane matka v pôrodnici, treba ísť na matričný úrad a nahlásiť dieťa (väčšina pôrodníc ho posiela, takže tento bod môžete asi preskočiť)
* vyzdvihnúť rodný list pre bábätko, keď je hotový (zistiť osobne, telefonicky), zvyčajne týždeň – 10 dní po ohlásení, najskôr budú aj tak vyžadovať otecka, keďže mamičke dajú podpísať potrebné dokumenty už v nemocnici
* nezabudnúť vziať na matriku občiansky preukaz matky (spolu so sobášnym listom alebo priznaním otcovstva – ten dokument o priznaní otcovstva budú chcieť odovzdať originál, ak chcete „pamiatku“ urobte si záložnú kópiu)
* vyzdvihnúť tlačivo Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ktoré je potrebné odovzdať na Úrade sociálnych vecí a rodiny

3. OHLASOVŇA POBYTU OBECNÝCH A MESTSKÝCH ÚRADOV
* zistite si úradné hodiny online
* najneskôr 3 dni od obdržania rodného listu treba priniesť ORIGINÁL rodného listu dieťaťa (nenechajte im ho tam) a občiansky preukaz matky:
Zákonný zástupca je povinný hlásiť začiatok trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa a to do 3 pracovných dní po tom, čo dostane rodný list.
* zároveň treba nahlásiť dieťa na mestskom úrade na platenie za odvoz a likvidáciu odpadu; stačia údaje z rodného listu.

4. ÚRAD SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY, oddelenie štátnych sociálnych dávok
* zistite si úradné hodiny online
* vezmite si občiansky preukaz matky
* odovzdajte tlačivo 1
* vyzdvihnite tlačivá 2-4, nemusíte ich zatiaľ vypĺňať, mnohé ani neviete, iba ich doneste mamičke

* tlačivo 1 „Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa“
toto tlačivo vydáva matrika, ale odovzdať ho treba na tomto úrade
jednorázová dávka 151,36 €
nárok zaniká v 6 mesiacoch od narodenia dieťaťa
oprávnený žiadateľ matka (matka to musí podpísať, ale odovzdať ho môže i iný člen rodiny s potrebnými dokladmi)

info:
http://www.employment.gov.sk/prispevok-pri-narodeni-dietata.html
alebo
http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/statne-socialne-davky/prispevok-pri-narodeni-dietata.html?page_id=1190

* tlačivo 2 „Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“
jednorázová dávka na 1 dieťa, ktoré sa dožilo 28 dni 678,49 €
nárok zaniká uplynutím 6 mesiacov, potrebné potvrdenie detského a gynekológa
oprávnený žiadateľ matka

info:
http://www.employment.gov.sk/priplatok-k-prispevku-pri-narodeni-dietata.html

* tlačivo 3 „Prídavok na dieťa“
opakovaná štátna dávka 21.25€
nárok zaniká uplynutím 6 mesiacov
oprávnený žiadateľ ktorýkoľvek s rodičov

info:
http://www.employment.gov.sk/pridavok-na-dieta.html

* tlačivo 4 „Rodičovský príspevok na dieťa“
do troch rokov veku dieťaťa (po uplynutí troch rokov ho môžete prepísať na iné dieťatko, ak sa Vám medzitým narodí)
opakovana štátna 199,60 eura mesačne (od 1. januára 2013)
oprávnený nárok rodič
nárok zaniká uplynutím 1 roka od posledného dňa v mesiaci, za ktorý príspevok patrí

info:
http://www.employment.gov.sk/rodicovsky-prispevok.html

Pre ďalšie špecifické prípady (napr. dvojčatá) viď prehľady
* http://www.employment.gov.sk/podpora-rodinam-s-detmi.html alebo
* http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/statne-socialne-davky/prehlad-statnych-socialnych-davok.html?page_id=149429

5. ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
* nahlásiť dieťatko a vybaviť mu vlastný zdravotný preukaz
* nahlásiť rodičovskú dovolenku – do 3 rokov veku dieťatka, ak dieťa nebude dlhšie ako 4 hodiny v škôlke, môže štát matke platiť zdravotné poistenie
* treba predložiť rodný list dieťatka, potvrdenie z úradu sociálnych vecí a rodiny, že poberáte rodičovský príspevok

6. SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Mnohí to nevedia, ale do 6 rokov veku dieťatka štát môže matke platiť dôchodkové poistenie (ak je napr. nezamestnaná).
„Povinne dôchodkovo poistená je fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR, ak nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,…a podala prihlášku (prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby) na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti.“
* nahlásiť do 15 dní od narodenia dieťatka
* možno predĺžiť s každým ďalším dieťatkom odnesením vyhlásenia + rodného listu (viď nižšie)
* platí kým nenastúpite do zamestnania
* nástup dieťaťa do škôlky nárok neovplyvní a netreba ho nahlasovať

Informácie na linke http://www.socpoist.sk/starostlivost-o-dieta-a-dochodkove-poistenie/48657s
Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa k stiahnutiu na linke http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s

FORMULÁRE
Poučenie na vyplnenie registračného listu FO
– treba odovzdať iba 1x
Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby
– treba odovzdať pri každom dieťatku spolu s neoverenou kópiou rodného listu

Ak by sa linky zmenili alebo nefungovali, dajte si vyhľadať Oblasť záujmu všetky + Matka, aby ste sa nebrodili toľkými formulármi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.