Nakoľko sú keramické panvice naozaj green alebo pravda o teflone

Untitled-7
V snahe nájsť vhodnú nepriľnavú panvicu som si študovala recenzie mnohých panvíc a snažila sa nájsť tú zdravú a netoxickú alternatívu k teflónu. Niektoré z nižšie uvedených informácií sa opierajú o neoficiálne zdroje a testy nezávislých organizácií.

TEFLÓN, PTFE, PFOA

Nepriľnavý povrch (PTFE) všetkých panvíc nesprávne nazývame teflón.

1. Teflón je registrovanou známkou spoločnosti DuPont a je obchodným názvom pre PTFE, teda Polytetrafluóretylén. Samotný DuPont™ Teflon® má 6 druhov Teflónu. Čo tak ostatné firmy?

2. Pri výrobe Teflónu sa používa nebezpečná kyselina perfluoroktanová, PFOA.

V roku 2010 publikovala Európska komisia varovanie o rizikách PFOA a PFOS. Obidve substancie sa hromadia v telách živočíchov a môžu u ľudí vyvolať rakovinu. PFOS sa dostalo na čiernu listinu a jeho používanie v EU je zakázané. USA plánuje PFOA zakázať do roku 2015. EU ešte PFOA podľa všetkého nezakázalo, hoci patrí do rovnakej kategórie ako PFOS… „EU is assessing this material and may restrict its use in future if safer, economically feasible alternatives are found.“ EÚ vraj skúma tento materiál a obmedzí jeho použitie v budúcnosti, ak sa nájdu bezpečnejšie, ekonomicky schodné alternatívy… Trochu prepolitizovaný výrok. Najväčším výrobcom PFOA je DuPont a možno EU iba neštvú americké rieky a vzduch.. Ako som pochopila zo stránky českej spoločnosti vyrábajúcej teflónové povlaky, samotný teflón sa dodáva vo forme polotovaru (prášok, kvapalina) a oni potom dotvoria finálny produkt… pravdepodobne si DuPont tak chráni svoj patent.

DuPont je jediná spoločnosť, ktorá vyrába PFOA (nazývaná C8) v USA pri výrobe svojho Teflónu. V januári 2006 spoločnosť DuPont prisľúbila, že do roku 2015 odstráni uvoľňovanie chemickej látky PFOA zo svojich tovární, ale neprisľúbila, že ukončí jej používanie. Stále však tvrdí na svojich stránkach, že PFOA je základným emulgátorom na výrobu teflónu („PFOA is an essential processing aid...“).

Čo viedlo DuPont k redukcii emisií PFOA z tovární?

3. Udalosti 2003-2004

V roku 2004 spoločnosť DuPont súhlasila s mimosúdnym vyrovnaním vo veci skupinovej žaloby podanej približne 50.000 obyvateľmi, ktorí žili v blízkosti jeho závodu v Západnej Virgínii. Obyvatelia, ktorí žili pozdĺž Ohio rieky južne od Parkersburg, Západná Virgínia, tvrdili, že spoločnosť kontaminovala miestne vodné zdroje PFOA. Podľa nich chemikália spôsobovala vrodené vady a ďalšie zdravotné problémy. DuPont nakoniec vyplatil žalobcom $50 mil v hotovosti, plus $22 mil v oprávnených nákladoch. Taktiež spoločnosť súhlasila $10 mil na špeciálne zariadenie na úpravu vody, ktoré odfiltruje PFOA. (BBC News)

Ak vedeli minúť 10 miliónov na odfiltrovanie PFOA po žalobe, prečo ich ani nenapadlo to urobiť predtým? Kde je akási morálna zodpovednosť spoločnosti za zdravie a životné prostredie.

Počas miestneho súdneho sporu sa objavili dokumenty staré 20 rokov, ktoré vyvolali záujem americkej nezávislej organizácie zaoberajúcej sa ochranou životného prostredia (EWG, Environmental Working Group). Tá zozbierala dôkazy a podala petíciu vládnej EPA s obvinením, že spoločnosť DuPont porušila Federálny zákon.

(U.S. Environmental Protection Agency (EPA , USEPA) je agentúra, spadajúca pod Federálnu vládu Spojených štátov amerických, poverená ochranou ľudského zdravia a životného prostredia)

Po roku vyšetrovania EPA obvinila spoločnosť DuPont porušením federálneho zákona, keďže neinformovala vládne orgány o skutočnosti, že teflónová látka znečisťuje ľudskú pupočníkovú krv. Ustanovenie Toxics Substances Control Act (TSCA) vyžaduje, aby každá spoločnosť upozornila správcu na nebezpečenstvo pre ľudské zdravie či životné prostredie do 15 dní od zistenia skutočnosti. (DuPont sa oneskoril o 20 rokov….)

„EPA found that DuPont violated federal law, Section 8(e) of the Toxics Substances Control Act (TSCA), by failing to inform EPA about the company’s Teflon ingredient polluting human cord blood. This provision of TSCA requires that a company notify the Administrator within 15 days of findings that support a reasonable conclusion of a substantial risk of injury to human health or the environment and carries a maximum penalty of $183.8 million.“

4. O čom je dvadsať rokov starý príbeh

Začiatkom roka 1980 zistili vedci spoločnosti DuPont v Teflonovom závode Parkersburg, West Virginia, že jedna zo zložiek Teflonu (PFOA) kontaminovala zdroj pitnej vody. Bábätká továrenských robotníkov mali teflonovú latku v krvi a narodili sa s vrodenými vadami očí a nozdier.

Štúdie dokazovali, že jedna zo základných látok ich teflónu bola v pupočnej krvi a v každom pohári vody z vodovodu v dvoch miestnych obciach. Spoločnosť stiahla okamžite zamestnankyne z výrobnej linky, najala si dodatočných poradcov, aby našli chyby v štúdiách a rozšírili tajné testy pitnej vody na okolité obce.

A potom rovnako nevysvetliteľne záhadne zrazu štúdie zapadli. Miestne komunity neboli informované o kontaminácii vody, vládnym úradom nebolo nič oznámené a ženám povolili vrátiť sa k výrobným linkám. Dokumenty o udalosti zostali ukryté ďalších 20 rokov. Myslím, že by nezarobili tých $200 mil každoročne za teflón, keby ich publikovali.

Počas miesneho súdu sa dokumenty objavili na verejnosti a spoločnosť DuPont bola uznaná vinnou z porušenia federálneho zákona, keďže skutočnosť ohrozujúcu zdravie verejnosti okamžite nehlásila federálnym úradom.

„The Agency considers the human blood sampling information confirming transplacental movement of PFOA [the Teflon ingredient] to reasonably support the conclusion of a substantial risk of injury to health or the environment.“ (paragraph 47)

„DuPont’s failure to immediate inform EPA about the information concerning [Teflon ingredient contaminating human cord blood] constitutes a violation of TSCA Section 8(e)…“ (paragraph 46)

„DuPont’s failure or refusal to submit the human blood sampling information as required under TSCA Section 8(e) is an unlawful act…“ (paragraph 52)

Úryvky pochádzajú zo správ EWG o Teflone

5. Ďalšie podozrivé fakty

V poslednom desaťročí sa na verejnosť dostalo viac štúdií, ktoré vyvolali obavy zo zdravotných dopadov na ľudí z exhalátov (voda, vzduch), ktoré produkovali továrne DuPont v rokoch 1950 až do začiatkov 21. storočia a dodnes produkujú (vysoká hladina cholesterolu, ochorenia štítnej žľazy, semenníkov, rakovina obličiek… ). Zároveň vzrástla i nedôvera a obavy ľudí z produktov, ktoré obsahujú chemikálie vyrábané spoločnosťou DuPont, vrátane Teflónu.

Množstvo vlastných štúdií spoločnosti DuPont sa dostalo na verejnosť vďaka bývalému zamestnancovi spoločnosti. Chemický inžinier Glenn Evers pracoval na vývoji nových produktov pre spoločnosť DuPont v rokoch 1981 až 2002. Evers poukázal nato, že chemikália Zonyl vyrábaná spoločnosťou DuPont a používaná na povrch stoviek baliaceho materiálu a kontajnerov na potraviny ako sú obaly na cukríky, krabice na pizzu či sáčkov na popcorn sa ľahko odlupuje a dostáva do jedla a následne do krvi ľudí. Eversov príbeh dokumentovali napríklad Enviromental News Network a NBC News.

Jeden z dokumentov uvádza laboratórne testy pri ktorých náter z papiera, ktorý zišiel z povrchu do potravín prekračoval trojnásobne povolený limit stanovený FDA v roku 1967. (Food and Drug Administration, FDA, vládna agentúra USA spadajúca pod rezort zdravia a služieb zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín, doplnkov stravy, liečiv, kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov, biofarmaceutických a krvných produktov v USA.)

Ďalší z dokumentov ukazoval štúdie DuPontu, počas ktorých boli potkany a psy kŕmené chemikáliou Zonyl po dobu 90 dní. Oba druhy zvierat trpeli na chudokrvnosť, poškodenie obličiek, pečene a psy mali zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi. Takže, mimochodom, kto si kupuje DuPont produkty, podporuje aj ich testy na zvieratách.

Na súde v Mississippi tvrdil Evers, že všetky tri továrne DuPontu vylučujú „obrovské množstvá“ karcinogénneho dioxínu. Jednému rybárovi, ktorý tvrdil, že dioxín z DuPont tovární spôsobil jeho zvláštnu rakovinu, vyplatil DuPont $14 mil a jeho manželke $1.5 mil.

Problémom je, že skutočná pravda sa niekedy ťažko zisťuje, keďže multimiliardárske spoločnosti ako je DuPont si vedia kúpiť právnikov či mlčanie.

Stanovisko DuPontu k udalostiam

6.Finálny výrobok

Pravý Teflon® podľa spoločnosti DuPont vraj už neobsahuje PFOA, alebo po správnom spracovaní aspoň nie badateľné množstvo. Štúdia EPA z roku 2009 našla stopy PFOA v riade s nepriľnavým povrchom, aj keď použila „extrémne testovacie metódy, ktoré neodrážajú situácie, v ktorých sa zvyčajne používa Teflónový riad“, ako tvrdí DuPont. V podstate sa dá s istotou tvrdiť, že panvice spred rokov 2006, možno 2009 iste PFOA obsahujú.

INÉ VERZIE NEPRIĽNAVÉHO PTFE

Ak nám nevadí PTFE a bojíme sa iba Teflónu a PFOA, je tu niekoľko európskych verzií PTFE bez PFOA s vyššou hodnotou rozkladu (aspoň to tak uvádzajú). Väčšina spoločností v Európe vyrába nepriľnavý riad s PTFE i bez PTFE. Mnohí výrobcovia uvádzajú, že pri výrobe PTFE nepoužívajú PFOA.

Napríklad spoločnosť Fissler (Made in Germany) má vlastnú verziu „teflónu“, teda PTFE, ktorý nazýva Protectal Plus:

„Fissler’s proprietary Protectal Plus is extremely hard because of its ingredients (ceramic, titanium, and microparticles), and durable because the way the coating is applied and bonded (pretreatment, three-layer composition, and pressure). Competitor models may only use two layers of sealing on a smooth pan surface, and many sealings do not have the microparticles that permit a longer, more effective nonstick lifespan. Ceramic and titanium are present in only the highest-quality coatings, and Fissler’s application technique and proprietary blends of materials set us apart from our competition. Protectal Plus won the highest rating as the strongest nonstick coating from the Stiftung Warentest testing body in Germany (comparable to Consumer Reports in the United States).This translates into better nonstick properties for a longer period of time. Even if the consumer scratches one of these pans, the surface damage is minimized because of the pretreating technique and the hardeners in the coating formula (it will not peel). Protectal Plus is not a DuPont product, and is present only in Fissler pans; it contains PTFE (Polytetrafluoroethylene), but is not unsafe, does not release toxins unless heated to 700 degrees Fahrenheit, and is also not digestable by the human body, so if the user manages to remove small amounts of coating through harsh use, the substance will simply be passed through the body. We guarantee that there will be no chipping or peeling for 5 years of use.“

Stručne povedané Fissler „teflón“ sa nazýva Protectal Plus. Má tri zložky (keramika, titán a mikročastice), a je vraj veľmi trvanlivý vďaka spôsobu, akým je náter sa nanášaný a lepený (predčistenie, trojvrstvové zloženie a tlak). Konkurenčné modely vraj používajú iba dve vrstvy tesnenia na hladkej ploche panvice a nemajú mikročastice, vďaka ktorým má nepriľnavý povrch dlhšiu životnosť. Keramika a titán sú prítomné iba v tých najkvalitnejších náteroch a aplikačná technika Fissler ​a zmes materiálov ich odlišujú od konkurencie. Protectal Plus získal najvyššie hodnotenie ako najsilnejšia panvica s nepriľnavým povrchom od Stiftung Warentest… Protectal Plus nie je DuPont produkt, avšak obsahuje PTFE, ktoré nie je nebezpečné, nevylučuje toxíny, kým sa nezahreje na 371 stupňov Celzia, a i v tomto prípade ide o množstvo, ktoré je stráviteľné ľudským telom… (hmmm, nie som si istá, že to chcem stráviť). Zaručujú, že sa nepriľnavý povrch nebude odlupovať po dobu 5 rokov používania…

Mimochodom, všetky Fissler nepriľnavé panvice obsahujú PTFE. Výnimkou je ich keramická rada allround Maxeo bez PTFE. A to je uvedené i pri produkte. Fissler to ani netají, pri každom produkte dosť slušne uvádza jeho zloženie.

linka na uk stránku Fissler

Pekné od nich je, že pri výrobnom procese svojho Protectal Plus (PTFE) nepoužívajú PFOA, aspoň to všade tvrdia. Reklamujú Protectal Plus ako first non-stick coating that is 100% PFOA Free“, „prvý nepriľnavý povrch, ktorý je bez obsahu PFOA“.

Stanovisko Whitford – americký výrobca PTFE povrchov:

I’m not quite sure why we didn’t respond to you in the past, but I will this time.

As a supplier of nonstick coatings, we are very well aware of the problem of pet birds and overheated nonstick coatings.

While it is true that the fumes from decomposing PTFE (e.g. “Teflon”) can be fatal to birds, the fumes from overheated foods can have the same effect. In fact, the toxic fumes from over heated foods are emitted far below the temperatures required to decompose PTFE. In many cases, PTFE takes the blame when it was actually the food being burned which was the culprit.

To answer your specific question, yes, QuanTanium does contain PTFE. Virtually every quality nonstick on the market contains PTFE as the nonstick component. If you are looking for good cookware which has a nonstick coating, you will not find any that do not contain PTFE.

Your choices will be to use uncoated cookware or to use coated cookware carefully. As you point out in your email, “PTFE is potentially lethal to” pet birds. Properly used, nonstick coatings provide a safe, healthful way of cooking.

I hope this answers you questions and possibly allays some concerns. Please do not hesitate to contact me if you have further questions.

Best regards,

John

John Badner
Business Mgr/Consumer Products
Whitford Corporation
zdroj http://www.tailfeathersnetwork.com/community/showthread.php/17376-QuanTanium-is-*NOT*-safe-for-birds

HLAVNÝ PROBLÉM PTFE, TEFLÓNU

Ak sa aj zbavíme PFOA, ešte je tu hlavný problém Teflónu, PTFE či akokoľvek to nazveme. A tým je príliš nízka teplota rozkladu.

Pyrolýza PTFE je zistiteľná na 200 °C. Zvieracie štúdie v roku 1955 došli k záveru, že je nepravdepodobné, že by tieto výrobky vyparovali množstvá významné z hľadiska zdravia pri teplotách nižších ako je 250 °C. Avšak posledné štúdie dokumentovali, že rozpad týchto produktov zabíjal vtáky už pri teplote 202 °C, existujú i nepotvrdené správy o úmrtí vtákov v dôsledku zahriatia panvíc s nepriľnavým povrchom už na 163 °C.

Pre porovnanie mäso sa vypráža zvyčajne pri teplotách medzi 204 a 232 °C, a väčšina olejov začne dymyť pri teplote 260 °C, existujú aspoň dva jedlé oleje (rafinovaný saflorový olej a avokádový olej), ktoré majú vyšší bod dymu ako 260 °C.

V každom prípade PTFE z Teflónu končí v našom ovzduší a v našom jedle či sa nám to páči alebo nie. Je nestály a toxický, je prchavý, karcinogénny, ukladá sa v tele človeka i zvierat , pre vtákov sú výpary smrteľné i v malých koncentráciách. A treba sa ho snažiť prestať používať.

Ako už bolo vyššie spomenuté, nie je každý nepriľnavý povrch obsahujúci PTFE nazývaný Teflón. Je vždy dobré a korektné od výrobcu i predajcu, ak uvedie, aký nepriľnavý povrch má daná panvica. Tak napríklad Tescoma uvádza na svojich stránkach, že vo svojich panviciach používajú Teflon Classic™ .

IKEA má tiež prevažne nepriľnavé povrchy Teflon Classic  na aluminiových panviciach alebo nehrdzavejúcu oceľ s teflónom alebo bez nepriľnavého povrchu na panviciach. Na dvoch panviciach som našla Teflon Professional. Okrem toho majú v ponuke smaltovanú liatinu.

AKO SA ZBAVIŤ TEFLÓNU

Ak sa ho chceme zbaviť treba si kúpiť panvicu, ktorá má uvedené na obale že PTFE neobsahuje (PTFE Free). NESTAČÍ, ak je uvedené, že PFOA-Free. Často je to iba reklamný ťah, predovšetkým predajcov.

Talianske panvice Ballarini s Keravis povrchom (Made in Italy) tiež uvádzajú, že sú bez PFOA, ale nikde nenájdete, že sú bez PTFE. Ani pri keramických to neuvádzajú.
„All coatings applied to the Ballarini collections are PFOA-free and ideal for those with allergies to heavy metals and nickel. „ Takže nie sú bez PTFE, ich Keravis je ich forma „teflonu“.

Ballarini na svojich stránkach priznáva, že všetky druhy jeho nepriľnavého povrchu obsahujú PTFE, t.j. vrátane keramického a novšieho mramorového povrchu.

The traditional Ballarini non-stick coatings (black, clear and stone-look) contain PTFE, (polytetrafluoroethylene). To date, this polymer guarantees the best possible non-stick performance of the utensil. Polytetrafluoroethylene is a fluoropolymer made up of molecules that contain carbon and fluorine. The non-stick coating is not attacked by acidic or alkaline compounds and is very stable when heated.

http://www.ballarini.it/eng/faq.php#/

Predajcovia u nás z nevedomosti alebo úmyselne uvádzajú, že Ballarini povrch neobsahuje PTFE, čo nie je pravda.

Ak Vám niekto povie, že nerezová oceľ sa nepripáli, tak jej povrch je upravený. Vidieť to i na Fissler crispy panvici, ktorá vyzerá ako nerezová oceľ a tak je i prezentovaná, v skutočnosti je nerezová iba zvonka a zvnútra. Jej povrch je taktiež ošetrený, medzi iným i PTFE. Rovnako, ak niekto reklamuje titánovú panvicu, najskôr je to PTFE povrch zmiešaný s minerálnym práškom pre väčšiu výdrž. Nieže by to až tak tajili, ale treba trošku „listovať“ na ich stránkach.

Lamart titánové panvice napríklad tiež neuvádzajú, že by boli bez obsahu PTFE, kým pri hliníkových a keramických to vyslovene uvádzajú. Lamart používa nepriľnavý povrch zvaný GREBLON®, ktorý sa vyrába s PTFE i bez PTFE. Ich hliníkové a keramické majú povrch bez PTFE a titánové s obsahom PTFE.

V podstate sa dá povedať, že ak chceme nepriľnavý riad bez PTFE, musíme sa uistiť, že je napísané na stránkach výrobcu alebo konkrétnej krabici výrobku, že PTFE neobsahuje.

NEPOUŽÍVAŤ NEPRIĽNAVÝ POVRCH

Ponuka kovových panvíc je široká. Populárne sú hlavne oceľové panvice, napríklad rakúske panvice Riess.

linka na domovskú stránku Riess

K hliníkovým panviciam bez pokrytia nemám veľkú dôveru. O hliníku sa popísalo veľa nepekného, hlavne v súvislosti s jeho využitím v kozmetike a antiperspirantoch. V súvislosti s hliníkom ma napadá, ako mi nedávno niekto povedal, že „prírodné je to, čo sa vyskytuje v živých organizmoch“. Vo viazanej forme je hliník bežný, ale v čistý hliník nemá žiadnu biologickú funkciu a v prírode sa takmer nevyskytuje. A nechcela by som ho ani náhodou zjesť, takisto ako si ho na seba nenatieram.

Mimochodom väčšina panvíc na trhu sú hliníkové panvice hlavne tie s pokrytím (či ich už nazvú keramická, titánová, teflónová… vzťahuje sa to na povrch). Okrem oceľových a hliníkových ešte narazíme na medené a liatinové so smaltovým povrchom. Niektorí výrobcovia ponúkajú i panvice z nehrdzavejúcej ocele, s nepriľnavým povrchom alebo bez. Nehrdzavejúca oceľ s keramickým nepriľnavým povrchom je napríklad Zwilling panvica s Thermolon povrchom.

Ak Vám niekto povie, že si to ustráži a nič nepripáli v panvici bez nepriľnavého povrchu, tak asi nikdy nevaril. A ako všetci vieme, pripálené jedlo je taktiež karcinogénne. V každom prípade, mnohí nechcú byť „otrokmi“ svojej panvice a volia si radšej nepriľnavý povrch.

NEPRIĽNAVÝ POVRCH BEZ PTFE

Keď hľadáme nepriľnavé povrchy, tak Vám výrobcovia a predajcovia radi prezradia čo nie je v ich nepriľnavom povrchu (PTFE, PFOA). Otázkou však je ČO V NICH JE. Aj ten nepriľnavý povrch sa z niečoho skladá a to niečo môže skončiť v našom ovzduší a jedle rovnako ako Teflón.

Zoznam nových keramických povrchov je dlhý..

Ceraprotect® (Silit), Ceratal (Fissler), Cuisinart Ceramica™ (GreenGourmet), Greblon® (Lamart, Delimano 2013), Thermolon™ (Greenpan, Zwilling), Eco-Logic (Beka), AkzoNobel’s NP² (Tramontina).. mne to nič nehovorí.

Čím je teda ošetrený nepriľnavý povrch danej keramickej panvice? Často sa to nevie, keďže si to spoločnosti vyhlásia za registrovanú známku.

CERAMICA

V roku 2008 uviedla spoločnosť Cuisinart na americký trh svoju novú eko sadu GreenGourmet™ Nonstick Cookware. Povrch riadu je bez obsahu PTFE a PFOA.

CERAPROTECT

Silit používa niekoľko druhov povrchov, Silargan, Silitan, CeraProtect a ďalšie. Podľa ich stránok je Silargan povrch na keramickej báze a CeraProtect povrch na minerálnej báze. Pri CeraProtect je uvedené, že je bez obsahu PTFE, pri Silitane to uvedené nie je.CeraProtect_5Jahre

CERATAL

Ceratal je nepriľnavý povrch spoločnosti Fissler. Povrchy majú dva, Ceratal (bez PTFE) a Protectal Plus (s PTFE). Ceratal sa používa v ich rade keramických panvíc. Na stránkach Fissler sa píše, že ich panvica odolná voči teplote do 400 stupňov Celzia. Má zároveň slušné hodnotenia, je víťazom spotrebiteľských Stiftung Warentest testovceratal_11

GREBLON

Greblon je nepriľnavý povrch bez obsahu PTFE od spoločnosti Weilburger Coatings, ktorá vyrába nepriľnavé povrchy, s obsahom PTFE i keramických. Greblon povrchy používajú panvice Lamart.

Spoločnosť Weilburger Coatings má viac druhov PTFE (nesprávne „teflónových“) povrchov a keramických povrchov.. „WEILBURGER Coatings supplies fluoropolymer coatings (such as PTFE) as well as ceramic non-stick coatings“ , ďalej píšu, že „GREBLON® C is always free of PFOA“. Aj v slovníku sa spomína, že všetky sú bez PFOA.

Takže slovo Greblon na krabici ešte nie je zárukou nato, že to nie je PTFE povrch, naozaj treba mať uvedené, že je to povrch bez PTFE. Ich keramický povrch je Greblon Ceramic CK2.kc2
Citované z http://www.greblon.com/fileadmin/pdf/GREBLON_C_for_Cookware_GB.pdf. Jeho zloženie je však neznáme. V ich prospech však hovorí, že povrch bol testovaný nezávislým laboratóriom LGA.

ROZBOR A ZNAČKY GREBLON POVRCHOV
Brožúrky na stiahnutie

THERMOLON

Nepriľnavý povrch panvíc GreenPan a Zwilling

Čo je to Thermolon je aspoň známe:

„Thermolon has an elemental composition of oxygen(O), silicon(Si), carbon(C), aluminum(Al) and titanium(Ti). However, it is important for you to understand that there is no free silicon present in our coatings. Instead, silicon atoms are bound with atoms of other elements in a perfectly stable compound. These elements have become silica (-Si-O-Si-) – basically sand…..“ Prevzaté

„Thermolon má základné zloženie kyslík (O), kremík (Si), uhlík (C), hliník (Al) a titán (Ti). Je však dôležité, aby ste si uvedomiť, že v povrchu nie je prítomný žiadny voľný kremík. Namiesto toho, sú atómy kremíka viazané s atómami iných prvkov v dokonale stabilné zlúčeniny. Tieto prvky vytvorili oxid kremičitý (-Si-O-Si-) – v podstate piesok.“

„There are no free atoms of the metal aluminum in Thermolon™. Aluminum is one of the basic elements that is combined with others to form compounds called alumino-silicates (clays).“ Prevzaté

„V Thermolone ™ sa nenachádzajú žiadne voľné atómy kovu hliníka. Hliník je jedným zo základných prvkov, ktoré v kombinácii s ostatnými vytvárajú zlúčeniny nazývané hlinito-silikáty (íly)“

Label2THERMOLON_BASIS_TM

„Thermolon™ non-stick ceramic coating is completely PTFE-free.“..“Manufactured without PFOA, contains no lead or cadmium“. Thermolon je bez obsahu PTFE a vyrábaný bez použitia PFOA. Neobsahuje kadmium a olovo (zo stránok greenpan). Nevypúšťa jedovaté výpary ani pri 450°C/850°F.

Testované laboratóriami tretích strán – „Thermolon™ has been certified by third party test labs as conforming to international regular food contact standards set by the US FDA (USA Food & Drug Administration) and the German LFGB. Moreover, the coating has been certified by the Swiss government and KTR (authoritative test institute certified by Korea Laboratory Accreditation) as conforming to their standards.“

Výsledky testov

Thermolon vyrába spoločnosť Thermolon Group, s hlavným sídlom v Južnej Kórey a zastúpením v Belgicku, USA a Japonsku. Nepriľnavý povrch Thermolon bez obsahu PTFE bol po prvýkrát predstavený v roku 2007.

Existuje niekoľko druhov Thermolonu, takže ak si vyberáte výrobok, napríklad Green Pan, nie je jedno, či má napísané, že povrch je
Thermolon™ Endurance2
Thermolon™ Expert2
Thermolon™ Rocks
Thermolon™ Resilience2
Thermolon™ Exterior

Očividne Rocks je výkonnejší ako Endurance2, Resilience2 je určený pre nerezovú oceľ. (Preto výpredajové výrobky s povrchom starého Thermolonu nie sú dobrý nápad.)

Na anglickej stránke pre GreenPan už uvádzajú i najnovšiu generáciu Thermolon Marathon Professional.

SOL-GEL TECHNOLOGY

Sol-gel technológia licenzovaná spoločnosťou Sol-Gel Technologies Ltd. (SGT) bola vynájdená na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme profesorom David Avnirom a jeho kolegami. Hoci je to nezvyčajné v našom svete, európske aj americké patentové úrady priznali malej skupine vedcov patentovú ochranu na úplne novú technológiu.

Sol-gél technológia je metóda na výrobu pevných látok z malých molekúl. Používa sa na výrobu kovových oxidov, najmä oxidov kremíka a titánu. Tento proces zahŕňa konverziu monomérov do koloidného roztoku (solution, sol), ktorá sa chová ako predchodca pre integrované siete (alebo gél), buď diskrétnych častíc alebo sietí polymérov.

Podľa stránok Porcelain Industries, jediného výrobcu Thermolon™ povrchov v Severnej Amerike, je to proces, ktorý premieňa anorganické kvapalné látky do gélu, ktorý môže byť použitý prakticky na každý kovový podklad. Sol-gel povlaky sa obvykle nanášajú striekaním alebo máčaním, potom nasleduje vypálenie. „Sol-gel coating is a process that converts an inorganic liquid substance into a gel that can be applied to virtually any metal substrate. Sol-Gel coatings are generally applied by spraying or dipping followed by a thermal or high heat firing process.“

No, ja som to pochopila tak, že z maličkých častíc zmiešaných v tekutej podobe vytvoria gél či želé, ktorý potom nanesú ako povlak a nakoniec vypália, čím vytvoria sklovitý povlak, čo vyzerá ako keramika.

KERAMICKÉ PANVICE

Keramické panvice, teda keramické (minerálne) povrchy, majú niekoľko problémov:

1. Keramické panvice nie sú tak nepriľnavé ako teflón (Protectal Plus, PTFE, nazývajte to ako chcete), či niekedy budú, ktovie. Sú vo vývoji. Sú niečo medzi teflónom a nerezavou oceľou.

2. Je mnoho zlých skúseností s keramickými panvicami, vraj po niekoľkých mesiacoch ten povrch už nie je taký nepriľnavý ako býval. Kvalita však záleží i od značky a ceny, tipujem.

3. Sol-gel technológia, za pomoci ktorej sa keramický povrch vyrába je nanotechnológia. Nárast používania mikročastíc v posledných rokoch vzbudzuje u mnohých vedcov obavy. „Vlády, priemysel a vedecké inštitúcie uviedli na trh nanotechnologické produkty bez verejnej debaty a vládnej kontroly“, vyjadruje obavy nezávislá organizácia ETC Group. Existuje len veľmi málo toxikologických štúdií o upravených nanočastiaciach, ale zdá sa, že pre svoju mobilitu a zvýšenú reaktivitu sú nanočastice toxickejšie ako ich väčšia verzia. Nanočastice môžu ľahko prechádzať do tela a obchádzať imunitný systém. (viď)

Panvice a nano.. Mám trochu obavy z nanočastíc ak sú v kozmetike, ale ak je to naozaj zloženie „piesku“ ako hovoria, toľko čo sa uvoľní z panvice vdýchnem i z prachu na ulici. Aj tak si musím vybrať piesok alebo fluóretylén, ako sa zdá. Nehovorím, že sa tým vedci nemajú zaoberať..

4. Nie je keramika ako keramika, ako dokazuje i prípad v Izraely. Izraelské ministerstvo zdravotníctva skúmalo reportáž televízneho programu, ktorý robil prieskum nepriľnavých povrchov keramického riadu. V mnohých produktoch našli kadmium a olovo. K značkám, v ktorých bolo zistených nadmerné množstvo karcinogénnych kovov, patria Neoflam, Rainbow, Home a Fresco, zatiaľ čo v značkách Arcosteel a Go-Green Perfecto nenašli žiadne alebo iba nepatrné množstvo. Polovica všetkého keramického riadu v Izraely je kórejskej značky Neoflam. Viď podrobnosti tu a tu

Keramické povrchy majú tri veľké výhody:

1. Podľa súčasných poznatkov nevylučujú do ovzdušia a potravy jedovaté látky ani pri rozklade.

2. Majú vyšší bod rozkladu ako fluorpolymérové PTFE povrchy.

3. Pri ich výrobe sa nevylučujú do prírody jedovaté látky, šetrná výroba, výrobcovia uvádzajú až o 60-80% menej emisií CO₂.

Čo predĺži životnosť keramickej panvice:

1. Pri prvom použití umyť v teplej mydlovej vode a použiť trochu rastlinného oleja na miernom ohni.

2. Pri varení nepoužívať kovové náčinie.

3. Pri čistení neponárať horúcu panvicu pod tečúcu studenú vodu. Nepoužívať umývačku riadu. Nepoužívať silné chemikálie. Nepoužívať špongie s brúsnou stranou. Čistiť teplou mydlovou vodou a handričkou.

KTO TO TESTUJE

Nepriľnavé povrchy po „páde Teflónu“ zažívajú boom a pravdepodobne o 10 rokov budú všetky dnešné recepty prepracované. Je dobré, že sa nimi výrobcovia i verejnosť zaoberajú. V podstate mi na nich vadia iba 2 veci.

Po prvé, ak nie je známe, z čoho sa daný povrch skladá. Vždy je dobré, ako vidno na príklade Teflónu, aby verejnosť vedela základné zloženie. Veď nikto nechce ich tajný vzorec a pomer prvkov.

Po druhé, výroky ako „All applied non-stick coatings are tested in the Ballarini quality laboratories…“ Píše sa na Ballarini stránkach.

Nuž, ich vlastné laboratóriá hovoria, že ich produkt je dobrý…

Rovnako je Fissler príliš lokálny a testuje si vlastné produkty. To, že aký sú starý a vyrábajú od roku xy a vyrábali riad už za starých Rimanov ma nezaujíma, zaujíma ma dnešný riad. Stiftung Warentest a podobné spotrebiteľské testy sú milé, ale testujú výkonnosť, nie zloženie samotného produktu. Ak chcem výkonnosť, pozriem si aktuálne hodnotenia na Amazone.

Keďže nemám doma chemické laboratórium ani expertov na chémiu, chcem vedieť, že to niekto iný videl ako ich vlastné laboratóriá, keď už zloženie povrchu nie je zverejnené. Takže je dobré dobré ak to testovalo nejaké nezávislé laboratórium alebo povrch používajú minimálne 2-3 laboratóriá (výrobca povrchu a ďalší výrobca riadu). Preto sú mi napríklad povrchy Greblon a Thermolon sympatickejšie, keďže ich videlo viac výrobcov a nezávislých laboratórií.

KDE SA VYRÁBAJÚ

Spoločnosť Tescoma uvádza na svojich stránkach:
„Spoločnosť Tescoma prevádzkuje vlastné výrobné kapacity v ČR a celý rad výrobkov v tuzemsku tiež vyrába. Zároveň spolupracujeme s ďalšími viac ako 100 subdodávateľmi v ČR, krajinách EU a ostatných krajinách sveta.“

Delimano„Keramiku použitú v riadoch Delimano vyrába renomovaná nemecká spoločnosť WEILBURGER Coatings, riad sa produkuje v Taliansku.“* Delimano panvice zmenili povrch, už nepoužívajú Greblon.  To platí aj o ostatných, nezaručujem, že od tohoto článku nezmenili povrch. Nový povrch Delimano panvíc CeramicaForte

Vyrobené v Nemecku – Fissler, Greblon, Silit

Vyrobené v Číne – Banquet, Beka, Green Pan, Lamart, Le Creuset, Lidl, Zwilling

Vyrobené v Taliansku – Terracotta (Domo)

Vyrobené v Českej republike – Kolimax

ZÁVER

Časy, keď niekto dostal na svadbu výbavičku riadu a vydržala mu nasledujúcich 10 rokov alebo na celý život sú už preč. Takisto nepríde žiaden drotár, aby zaplátal dieru. Nieže by to bolo zdravé kedysi. Iba sa o mnohých veciach nevedelo. Rovnako sú už preč časy, keď niekto chcel panvicu s nepriľnavým povrchom, tak si kúpil prvý slušnejší teflón. Na výber je množstvo nepriľnavých povrchov a je to dobré. Hlavne pre nás, spotrebiteľov, že sa tým výrobcovia zaoberajú a vývoj ide dopredu.

Ak si chceme kúpiť iba základný riad a pár hrncov, tak výber nie je až taký komplikovaný, pravdepodobne väčšina hrncov z nerezovej ocele od slušného výrobcu (aby sme mali istotu, že naozaj máme v balení to, čo je na krabici napísané) dobre poslúži niekoľko rokov. Výber panvice s nepriľnavým povrchom je oveľa zložitejší.

1. Ak nám ide o zdravie, vyberáme si povrch, nie výrobcu panvice. Akýkoľvek povrch vždy môže skončiť v našom jedle.

2. Na výber sú fluorpolymérové nepriľnavé povrchy (PTFE) a keramické (minerálne) nepriľnavé povrchy. Slovo „keramický“ je v tomto prípade trochu zavádzajúce a nedáva záruku, že produkt je bez obsahu PTFE, vždy je treba hľadať nápis „bez PTFE“.

3. Je dobré vybrať si povrch otestovaný viacerými, najlepšie nezávislými, laboratóriami.

4. Treba počítať s tým, že nepriľnavé povrchy i pri opatrnom zaobchádzaní nevydržia pridlho. Nepriľnavé panvice majú životnosť kratšiu ako ostatný riad. Jej životnosť predĺži šetrné zaobchádzanie a umývanie, používanie oleja a nízka až stredná teplota.

5. Panvica z anodizovaného hliníka 3003 je kvalitnejšia ako z „iba“ hliníka.“Zliatiny hliníka sú eloxované pre zvýšenie odolnosti proti korózii, pre zvýšenie tvrdosti povrchu a umožnenie zafarbenia (farbenie), lepšie mazanie, alebo lepšiu priľnavosť. Anodická vrstva je nevodivá.“

6. Pri výbere treba zohľadniť hrúbku dna a vybrať si radšej tú hrubšiu.

7. Pri výbere konkrétnej panvice nie je zlé pozrieť si hodnotenia, ak nenájdeme v slovenčine, poslúži i Amazon, i hviezdičky veľa napovedia.

SPOTREBITEĽSKÉ TESTY
v slovenčine
v nemčine
v angličtine
v angličtine
v nemčine

PREHĽAD
veľmi pekný český prehľad povrchov

Doplnok 7.9.2013

LIDL A ILAG

Rada pozerám akcie v Lidli, majú sem-tam niečo zaujímavé pre deti. Občas majú hračky vyrobené v Európe, ktoré inde nepredávajú či topánky. Kto nedostáva brožúrku je stiahnuteľná i na ich stránkach. Aby som sa dostala k podstate, ich ponuka panvíc ma upozornila na ich vlastnú značku ERNESTO. Tu nájdete vyhľadávanie ich značiek a popis výrobkov.

Ja som si prelistovala ich 9 strán Ernesto produktov, všetky ich panvice. Ich panvice majú antiadhéznu vrstvu DURIT Protect plus™ (PTFE) alebo CERALON® (keramická) z dielne ILAG®.  Sú tam 2 panvice s DURIT Protect plus™ povrchom a 2 panvice s CERALON® povrchom a niekoľko panvíc bez uvedenia povrchu.

Durit panvice ERNESTO LIDL

Panvica IAN: 64682

Panvica IAN: 64683

Ceralon panvice ERNESTO LIDL

Panvica IAN: 63936 – bez obsahu PTFE

Panvica IAN: 63937 – bez obsahu PTFE

Na týchto panviciach dobre vidno, ako sa predajcovia neunúvajú napísať relevantné informácie. „..veľmi kvalitná antiadhézna vrstva xy“ .. to si má spotrebiteľ sám zisťovať čo je to za značka a čo obsahuje? Nech aspoň napíšu či s obsahom PTFE alebo bez obsahu. Pre spravodlivosť treba poznamenať, že aspoň LIDL má svoje veci testované LGA.

ILAG je švajčiarska spoločnosť špecializujúca sa na nepriľnavé povrchy. Podľa ich stránok robia povrchy pre množstvo známych firiem – BAF, Ballarini, Dr.Oetker, Moulinex, Silit.. aby som spomenula niektoré, čo mi niečo hovoria. DURIT a CERALON sú ich povrchy pre panvice a ILAFLON je silikónový povrch pre nádoby na pečenie.

DURIT je s obsahom PTFE. Podľa vlastného ILAG vyhlásenia , rozhodli sa po výzve americkej EPA (žiadajú prestať používať PFOA do roku 2015) okamžite prestať používať PFOA, a to už v roku 2008.

„From 01.09.2008 all DURIT Resist™, DURIT Protect Plus™ and DURIT Select™ coating systems will be changed over and therefore, in all probability, PFOA will be no longer be used. From 01.01.2009 all other coating systems, DURIT Dynamic™, CORFLON Coatings™ and CORFLON Concept™, will be available on request in the new environmentally friendly technology. „

Podľa ich vyhlásenia prvé tri menované povrchy (DURIT Resist™, DURIT Protect Plus™ , DURIT Select™) sú vyrábané bez PFOA od 1.9.2008. A od 1.1.2009 vyrábajú ďalšie tri menované (DURIT Dynamic™, CORFLON Coatings™, CORFLON Concept™) povrchy iba na požiadanie, a to šetrnejšou technológiou na vodnej báze. Takže síce vyhlasujú, že pri prvých troch nepoužívajú PFOA, ale pri ďalších to netvrdia tak jasne, iba že ich prestávajú vyrábať a vyrábajú ich na požiadanie.

Tu je ich zoznam povrchov na ich stránkach

A tu je ich popis PTFE povrchov s obrázkami v .pdf verzii.

Tu je ich aktuálny katalóg s PTFE povrchmi.

V roku 2009 ILAG vynašiel keramický povrch CERALON pre nádoby na pečenie i varenie.1104_16

“CERALON primarily consists of networks containing silicon oxide, which have a structure similar to glass. We no longer require any raw materials containing fluorine, and our coating is therefore characterized by a higher temperature stability. Considerably less energy is also required for the processing of the coating.”

„CERALON je zložený zo sieťok vytváraných oxidom kremičitým, ktoré majú podobnú štruktúru ako sklo. Už nepotrebujeme žiadne suroviny obsahujúce fluór a naša vrstva je preto charakterizovaná vyššiou teplotnou stabilitou. Zároveň menej energie je potrebnej na spracovanie náteru.“, píše sa v popise CERALONu, za ktorý ILAG dostal ocenenie.

Iba pre zaujímavosť na Wikipédii je pekný obrázok dvojdimenzionálnej kryštalickej štruktúry SiO₂.Untitled-2

V ich vlastnom katalógu nie je vyslovene uvedené, že CERALON je bez obsahu PTFE. „CERALON® are inorganic-organic hybrid coatings based on sol-gel chemistry.“ „CERALON® je anorganicko-organický hybrid…“ hmmm, pokúsim sa to napísať slušne. Je to iba marketingový ťah na popis produktu slovami, čo nič neznamenajú a vyzerať pri tom hrozne odborne. Znamená to asi toľko, že to môže byť zložené z čohokoľvek na svete. Síce na housewares.org sa uvádza, že Ceralon je bez PTFE, ale vo vlastnom ILAG katalógu nie, na druhej strane píšu „We no longer require any raw materials containing fluorine“ a PTFE je fluorpolymér…

Aktualizácia 9.9.2013

Z LIDLU mi odpovedali, že ich Ceralon panvice sú bez obsahu PTFE. Žiaľ, Lidl vyrába svoje panvice v Číne.

V obmedzenej ponuke nájdete Ilag keramické panvice u českého výrobcu riadu z nehrdzavejúcej ocele značky Kolimax.

CERALON A DOMO

Ceralon povrch používajú panvice Terracotta od talianskej spoločnosti DOMO. Panvice majú dno 3-3.5mm a nie sú vhodné na indukciu. (Lava sada je vhodná na indukciu.)

linka na domovskú stránku DOMO

logo_kvality_t_eu_15

6.10.2013
Napokon sme si kúpili dve Domo keramické Ceralon panvice (24 cm + wok) a malú 16 cm Delimano panvicu. V „Domo“ boli naozaj rýchly a ochotní. Nie sú vhodné na indukciu, ale Domo má i novú Lava sadu, ktorá je na indukciu vhodná. Zatiaľ sme nič nepripálili ani neoškreli.

 

Untitled-8

Untitled-9

30.10.2013
BANQUET
V supermarketoch je častá značka Banquet made in China, zabudla som ju spomenúť, nemám tú značku moc v láske, ale nie preto som ju nespomenula, proste som zabudla 🙂

Podľa obrázku majú keramickú panvicu Ceralon

V shope predávajú Greblon Keramiku.

Mali by byť teda v poriadku, teda pokiaľ ide o Ceralon či Greblon, pokiaľ ide o kvalitu ktovie.

Na titanovú píše oficiálny distribútor: „vonkajší povrch panvica – fluocarbon“, nuž fluorpolymérov v panviciach už mám dosť, takže nie, vďaka.

A ich nepriľnavé panvice. PTFE, Whitford,  fluorpolymér.

BILLA SIMPLICity Ceramic

za bonusové body

„Línia SIMPLICity Ceramic má termokeramický nelepivý povrch ILAG NON STICK CERAMIC (švajčiarska technológia).
Riad je vhodný na všetky typy sporákov vrátane indukcie.“ – Odpoveď od spoločnosti BILLA na otázku, aký je povrch ich keramického riadu

TABUĽKY

Zoznam povrchov keramických panvíc (bez obsahu PTFE, PFOA) 2014.

PROSÍM ZOHĽADNITE FAKT, že povrch panvíc sa mohol od tohto článku pozmeniť.

Keramický povrch Výrobca Panvice
Ceralon ILAG
ILAG Industrielack AG, Švajčiarsko Ernesto LIDL Ceralon, DOMO Terracotta, DOMO Lava, BILLA SIMPLICity, Kolimax
Ceratal Maxeo Allround
CeraProtect
Silit
Greblon Ceramic CK2
Weilburger Coatings, Nemecko Delimano*, Lamart Ceramic
Thermolon
Thermolon Ltd, Korea GreenPan, Zwilling

Zoznam príkladov keramických panvíc bez obsahu  PTFE, PFOA

Keramická panvica
Výrobca, Distribútor
Miesto výroby
Povrch Vhodné na indukciu
BILLA SIMPLICity
 linka Ceralon ILAG  A
Delimano Ceramica Prima*
delimano.sk Taliansko Greblon Ceramic  N
Delimano Ceramica Suprema*
linka Taliansko Greblon Ceramic A
DOMO Lava
Taliansko Ceralon ILAG A
DOMO Terracotta
 linka  Taliansko Ceralon ILAG N
Fissler Maxeo Allround  linka Nemecko Ceratal A
GreenPan (všeobecne)
linka Čína Thermolon A
GreenPan Kyoto
linka Čína Thermolon Rocks A
Kolimax CERRAMAX
linka Česká republika ILAG Ceramic A
Lamart Ceramic K2652BW
 linka Čína Greblon Ceramic A
LIDL Ernesto Ceralon
linka Čína Ceralon ILAG
Tescoma Fusion
linka A
Tescoma Vitapan
linka A
Zwilling Twin Choice
linka  vraj Čína Thermolon Granite A

*2015 zmenený povrch od tohto článku.

Delimano, Top Shop
http://www.delimano.sk/ceramica_forte_povrch/
Na slovenských stránkach to nie je, ale na Delimano stránkach v iných jazykoch (chorvátskej, poľskej..) je mini ikonka výrobcu, ja som sa to pokúšala rozlúštiť, ale ten nápis, že aký „Coating“ je nečitateľný.

footer_ceramica

19.5.2015 NAŠE PANVICE DNES

Naša najpoužívanejšia 24cm Domo panvica stratila svoju nepriľnavosť. Bola používaná predovšetkým na ryžu, prípravu mäsa a ďalších pokrmov. Myslím, že by vydržala dlhšie, keby sme ju nepoužívali na ryžu, ryža potrebuje niečo odolnejšie. Takže, pokiaľ ide o ryžu hľadáme ďalej (Doplnok 2016: našli sme na ryžu skvelý nerezový hrniec v Lidl).

Prikladám i obrázok
P1030807

Domo Wok používaný na vyprážanie a prílohy je dodnes v poriadku (To už neplatí jeseň 2016).

P1030811A

Malá 16cm Delimano panvica je tiež v poriadku, je však zriedka používaná, zvyčajne iba na vajíčka. Delimano žiaľ zmenil povrch panvíc a neuvádza úplne presne, čo je to za povrch, takže som sa zatiaľ nerozhodla, či od nich kúpim ďalšiu.

P1030812

20.5.2015 PANVICE Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Wok je síce ešte v poriadku na mäso, ale aj tak sme sa ho rozhodli odľahčiť a kúpiť si jednu panvicu z nehrdzavejúcej ocele a jednu kovovú na vypálenie.

Pokiaľ ide o nehrdzavejúcu oceľ, moja sestra používa už roky wmf Cromargan®, vraj tomu treba trochu viac oleja, ale nemá problémy. Tvrdí, že sa o tom bavila u nich v Nemecku pred pár rokmi s odborníkmi, ktorí odporúčajú výlučne wmf alebo Fissler. Venovala 10 rokov hľadaniu tých najbezpečnejších panvíc a už sa ďalej radšej nepýta.

Fissler je nesmierne drahý, takže ostaňme u wmf

linka na wmf obchod v Nemecku
http://www.wmf.de/shop/de_de/pfanne-o-20-cm-profi.html

Ø 20 cm
hmotnosť 0,7 kg
šírka s rukoväťou 40 cm
výška 5,5 cm

Cromargan® je registrovaná značka spoločnosti WMF pre ušľachtilú nerezovú oceľ 18/10 už od roku 1927. Výraz „Cromargan®“ je zloženina zo slov „Crom“ reprezentujúci chróm a „argan“ z latinského slova „argentum“, čiže striebro, čím je zdôraznený krásny lesklý vzhľad ušľachtilej nerezovej ocele. Zušľachťovanie ocele je proces, pri ktorom sa pridávajú ďalšie kovy, vďaka čomu je výsledná zliatina odolnejšia a má lepšie vlastnosti.

A to podstatné
Cromargan® obsahuje 18% chrómu, 10% niklu a 72% ocele. Vďaka chrómu sa materiál stáva nerezový, nikel mu potom dodáva odolnosť voči kyselinám a zároveň mu prepožičiava lesklosť.

Nuž, a tu je to zaujímavé, keďže Kolimax obsahuje tiež 18% chrómu, 10% niklu, čo je podľa mňa to isté iba za lepšiu cenu:

Pre porovnanie

kolimax.sk/eshop/riad/klasik/104052-panvica-s-rukovatou-priemer-26-cm-objem-2-5-l/

Klasik panvica Kolimax 26cm
26,90 €
dno 23cm, výška 7cm (s rukoväťou, takže bez nej 6cm)
nerezová oceľ s obsahom 18% chrómu a 10% niklu
trojvrstvové termoakumulačné sendvičové dno
vhodná do umývačky
vyrobená v Čechách

Nerezová panvica Ø 24 cm plytká Profi, WMF
€ 59,95
Ø 24 cm
hmotnosť 1 kg
šírka s rukoväťou 44 cm
výška 5,5 cm
vyrobená v Nemecku

Majú aj lacnejšie verzie, snažila som sa vybrať takú, čo by som ja chcela.

Nuž, keďže mi musíme trochu šetriť a ešte stále potrebujem ďalší riad, u nás to definitívne vyhral Kolimax, ktorý má podľa mňa rovnaké zloženie (možno iné prevedenie, ale materiál rozhodne vyzerá rovnako) a lepšiu cenu. Vyrába síce riad iba 50 rokov a nie 80+, čo mu však rada prepáčim 🙂

Takže Kolimax je na ceste, ďakujem pani Vlaste za tip naň, majú i Ilag keramiku, aj keď žiaľ vo veľmi obmedzenom počte, tak som ich pripísala do zoznamu.

Mojím tretím kandidátom na panvicu z nehrdzavejúcej ocele bola panvica značky GastroSUS
linka na výrobcu
http://www.schulte-ufer-kg.de/rohe-germany/startseite/
Žiaľ, stránka je dosť strohá, čo u mňa vyvoláva vždy nepríjemné pocity, mám rada výrobcov, ktorí sú otvorení k verejnosti, ktorá ich výrobky používa.

GastroSUS panvica 28cm Chef
37,30 €
hrúbka 1,2mm
výška cc 5cm
1,8kg
nerezova ocel

Stránka predajcu na Slovensku tiež veľa nepovie, niektoré údaje som si musela sama zisťovať a keď som sa ich spýtala, kde je panvica vyrobená, dostala som odpoveď

„jde o výrobek německého výrobce GastroSUS. Tradice německé výroby již 125 roků.“

Nuž, nepýtala som sa, ako dlho vyrábajú panvice, ale kde. Ale aj vyhýbavá odpoveď je odpoveď. Neviem, čo si predajcovia myslia, že radšej budem ďalších 10 rokov variť deťom v panvici, z ktorej mám nepríjemný pocit, než aby som zašla na poštu a poslala im ju naspäť?

Potom, čo som poznamenala, čo si myslím o ich odpovedi, tak som dostala priamejšiu odpoveď:

„Dobrý den, konkrétně tato pánvička je vyráběna v zemi mimo EU.“

26.5.2015

Naša Kolimax panvica dorazila v piatok, vyskúšali sme ju na palacinky. Viac obrázkov a info tu.

P1030817A

Môj názor na keramickú panvicu dnes

Myslím si, že mať jednu nepriľnavú keramickú panvicu doma je v pohode. Ale v žiadnom prípade sadu. A samozrejme treba počítať s tým, že nevydržia dlho a pri náznaku poškodenia ich treba vyhodiť. Veľké negatívum zostáva, že väčšina keramických panvíc má pod keramickým povrchom hliník. A pri akomkoľvek poškodení je riziko vystavenia sa kontamináciou hliníkom.

Kuchynský riad by mal byť „pestrý“, rovnako ako strava, keďže väčšina z jeho povrchu aj tak končí v našom jedle. Ale o tom inokedy a inde, tento článok je už naozaj veľmi veľmi dlhý.

Môj názor na keramickú panvicu jeseň 2016

Naša posledná nepriľnavá keramická panvica odišla v lete 2016 (Kolimax granit). Nevydržala ani rok. Vzdala som to s nepriľnavými povrchmi vôbec. Teflón nechcem a keramické panvice do radu sklamali. Neviem, či nepriľnavé keramické panvice sú pre Slováka, ktorý chce panvicu na dlhšie a všetko.

Na ryžu máme vynikajúci hrubý nerezový hrniec z Lidl. Na palacinky vypálenú palacinkáreň deBuyer. A na mäso sme začali na skúšku vypaľovať jednu obyčajnú železnú z Lidl, bola vyrobená v Nemecku a stála 9 Eur. Zatiaľ je v testovaní, nemám vyslovene názor, spýtajte sa o rok. Ale asi zatiaľ zostaneme pri vypaľovaných panviciach, pri tých aspoň máme nádej, že tá nepriľnavá vrstva pribúda a nie ubúda každým varením.

 P1060792a P1060811a

253 Responses to Nakoľko sú keramické panvice naozaj green alebo pravda o teflone

 1. Daniela Mosonova píše:

  Dnes som objavila Vasu stranku, precitala som len par prispevkov, no waw, ako odborne, prepracovane to pisete….sice mozno pre bezneho laika az prilis, treba si naozaj vyhradit cas a prestudovat si to. Je tu vela zaujimaveho, idem si to postupne citat.
  Este k tomu prispevku o panviciach…prave planujem kupu novych panvic, takze mi to prislo vhod. Len skoda, ze nepisete, ci tie jednotlive druhy panvic su vhodne aj na indukcne varne dosky. To by mi hladanie velmi ulahcilo.

  • electra píše:

   Dobry den, dakujem za pochvalu. Ja sa ucim pri takychto veciach a pri troch malych detoch stale narazim na nejaky problem, ktory musim vyriesit. A snazim sa zbavit sa starych teflonovych panvic mojej mamy, bojim sa o deti. A nechcem z dazda pod odkvap. A ano som laik, ale takyto clanok mi chyba od niektoreho z vyrobcov, ktory by mi normalne vysvetlil, co je bezpecne pre moje deti. Iste vynechala som mnozstvo vyrobcov, ale uz tento „vyskum“ mi zabral zo dva tyzdne neprespanych noci. Snazila som sa brat linky priamo od vyrobcov, oni potom maju popisy, ci sa dana panvica hodi na indukciu alebo maju extra linky na indukciu. Pravdu povediac, po mnozstve precitanych clankov som podobne zufala ako na zaciatku 🙂 Nieco si kupime, vyskusame a napisem skusenosti, inak to nepojde.

   • Daniela píše:

    Presne! Taketo clanky by nemali pisat matky, ale vyrobcovia a hlavne statne organizacie, ci ministerstvo zdravotnictva. Z Vasich clankov vidiet, ze si s nimi davate vela prace, su objektivne a obsazne. Mali by Vas zamestnat v SOI 🙂

   • electra píše:

    hehe dakujem, myslim, ze vdaka mojmu najmladsiemu, ktory bude mat teraz iba 6 mesiacov mam na dalsich par rokov uz dost prace i bez soi.

   • Jozef píše:

    klobuk dole, ze ste si dali namahu a prechadzali dost podrobne roznych vyrobcov. Clanok je velmi obsiahly ale chyba mi v nom nejaky zaver, v kazdom odbornom clanku s podrobnou analyzou najdete vzdy nejake resume v ktorom zhodnotite analyzovane objekty a vyvodite nejaky vlastny nazor alebo v otmto pripade odporucenie. Predpoklada sa ze na zaklade analyzy budete mat relevantne informacie na to aby ste vedeli odporucit po ktorych panviciach by ste siahli ako po prvych 🙂
    Este raz klobuk dole a vdaka za kvalitny prispevok.

   • electra píše:

    Zaver je – kupili sme si panvice hehe .. no , dakujem za pochvalu. Nechcem velmi odporucat to ci to, nechcem ziadnemu vyrobcovi ani ublizit, aj ked pokial ide o Dupont a podobne mega spolocnosti, divim sa, ako mozu niektori ludia pokojne spavat. Iste, ako odporucenie moze vyzniet to, ze kupila som si daku panvicu, ale nemam doma laboratorium na zistovanie povrchu panvic, samozrejme. Informacie su relevantne natolko, nakolko su relevantne na strankach vyrobcov a iste, mnohych som vynechala – nechtiac, ak sa niekto ozve, doplnim. Niektorym som napisala, boli taki – co mi slusne odpovedali ako Lidl alebo Billa a boli taki, co sa neracili ozvat.

  • Jozef píše:

   Mam teplomer ktorym som si pomeral teploty v hrnci.Pri vareni je to okolo 100C,to iste pri duseni.Pri prazeni na nizkej teplote(1) aku som pred meranim aj tak pouzival, som nameral okolo 100C(pritom priamo na platnicke az 220C) a na najvacsi stupen(6),(pouzivam elektricku 2- platnicku ) som nameral najviac 110C,co je bezpecne aj pre teflon.Priamo na platnicke som nameral pri najvyssom stupni nastavenia(6) az 300C, kde sa teplota dostala za 20 sekund a isla by pravdepodobne vyssie,lenze teplomer mi meria iba do max 300C.Je pravda ze pouzivam nerezove hrnce, kde hrube dno zrejme absorbuje mnozstvo teploty a potom sa olej nedostane do vysokych teplot.Nemam teflonovy riad, tak som ho nemohol odskusat. Mozno tenke dno teflonoveho riadu prenasa vysoke teploty aj do hrnca.

 2. biene píše:

  Neviete poradit, ci panvice, co su teraz v Bille su dobre? neuvadzaju udaj, ci obsahuju PFOA ;-(

  • electra píše:

   Dobry den, pomohla by znacka, chvilku som uz nebola v Bille, ale pokusim sa to zistit 🙂

   Na riad Simplicity Ceramic za bonusove body som poslala otazku Bille
   a pokial ide o tak casty riad znacky Banquet pridala som ho dnes do zoznamu v clanku.

   Moja taka vseobecna neodborna rada je .. ak je to čierne, a nie je tam „PFOA free“, je to teflon alebo iny fluorpolymer a nie je to PFOA free, ináč by sa s tým pochválili velkymi pismenkami. A ak nemate z toho dobry pocit a istotu, tak to nekupujte, ide predsa o zdravie Vasej rodiny. O panvice na trhu rozhodne nie je nudza.

   • biene píše:

    Dakujem za odpoved. Pockam si aj na popis 😉 Musim este popozerat ine znacky vhodne na indukciu…

  • electra píše:

   V Bille boli mili a hned mi odpovedali. Línia SIMPLICity Ceramic má termokeramický nelepivý povrch ILAG NON STICK CERAMIC (švajčiarska technológia).
   Riad je vhodný na všetky typy sporákov vrátane indukcie.

   • biene píše:

    Hmm, v tomto clanku som sa vsak docitala o povrchu Ilag Non stick ceralon. Takze ceramic neviem, ci je s alebo bez Pfoa

   • electra píše:

    To ste zle pochopili. Nie, keramický Celaron neobsahuje PFOA. PFOA sa používa pri výrobe teflónu. Podľa mnohých výrobcov ani Európske varianty PTFE „kópie teflónu“ dnes už PFOA nepoužívajú.

 3. biene píše:

  aha, myslela som, ze aj ked je keramicka, moze obsahovat PFOA. Dakujem za vysvetlenie

 4. lenka píše:

  dobry den. chcela by som sa opytat ako sa vam osvedcili panvice domo terracotta. uvazujem o kupe celej sady. vasa skusenost by mi pomohla. dakujem

  • electra píše:

   Zatiaľ sú výborné, nič sa ne nelepí ani sa nič nepriškvarilo, pravda používame trochu oleja. Nie sú ošúchané ani nemajú škrabance, vyzerajú ako keď boli kúpené. Nezaobchádzame s nimi v rukavičkách, ale ani ich nehadžeme o zem, tak normálne 🙂 Snažíme sa používať drevené varešky, síce sa občas nezdržím a v rýchlosti naberiem jedlo aj kovovou lyžicou, ale snažím sa opatrne, keďže viem, že sú náchylné na poškrabanie. Umývajú sa fajn, teplá voda a trochu saponátu. Neviem, či to nie je priskoro posúdiť, keď som písala tento článok, čítala som, že rok-dva, než vidno nejaké zmeny, pravda vývoj ide dopredu, iste sú tie povrchy kvalitnejšie každým rokom. Uvidíme. Akurát musím pochváliť dodávateľa, keď som panvice objednávala, zdalo sa mi vysoké poštovné, a mali niekde spomenuté, že je možnosť objednať poštou a platiť prevodom vopred. V košíku mi to však nehodilo poštu, tak som im napísala a hneď mi zaslali opravenú faktúru, boli veľmi ochotní – poslali mi to síce aj tak kuriérom, ale za cenu slovenskej pošty. Neviem či sa im shop odvtedy zmenil.

 5. er75 píše:

  dakujem za krasny clanok, nech Vam to PB na detoch vynahradi, mne ste usetrili more casu

 6. marula píše:

  Dobry den,
  super clanok, prave vyberam panvicu,ale moje znacky som tu nenasla Bergner a Blaumann. Co na ne hovorite? Vyrobcovia uvadzaju ze su bez obsahu PTFE, PFOA.

  • electra píše:

   Ak výrobcovia uvádzajú, že sú bez PTFE a PFOA malo by to byť v poriadku. Ja som si pozrela ich stránky, zas všetky panvice sa mi nechcelo preťukať, ale myslím, že pri kvalite záleží na výbere série.

   Blaumann má fakt peknú a prehľadnú stránku, http://blaumannhome.com/, preťukala som ich prvé tri línie, vyzerajú, že majú troj alebo dvojvrstvový keramický povrch (napr. Terracotta línia má troj, coral line dvoj). Majú aj mramorový povrch očividne
   http://blaumannhome.com/kitchen/cookware/BL-1448/ , ale na tejto linke vidno že je to Made in China (Made in P.R.C.), je to tam dobre vidno na obrázku. Ak Vám to nevadí, vyzerá, že má teda keramické panvice.

   Bergner má tiež slušnú stránku
   http://www.bergnerhome.com/products/pots-pans#/coatings=ilag
   som si dala iba vyfiltrovať povrchy, majú podľa stránky iba jeden Teflon, väčšina je však keramický povrch Cera+

   Nikdy som ich nedržala v ruke, viem iba podľa stránok a popisu posúdiť, že ich keramické panvice vyzerajú slušne.

   Keďže ja som psycho na hodnotenia, nuž čo je dobré prečítať si pred kúpou čo o tom píšu ľudia, čo produkt i použili, takže som sa zbežne kukla na nemecký Amazon, Bergner wok má celkom slušné hodnotenia napríklad, akurát jedna sa sťažovala, že sa jej poškriabal
   http://www.amazon.de/Bergner-bg-6569-Wok-mit-Glasdeckel/dp/B00A9SEO2S/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1393025106&sr=8-7&keywords=bergner+pfanne

   Blaumann hodnotenie som nenašla

   Snáď to trochu pomohlo

  • Eva píše:

   Dobry den, super clanok. Mozem sa spytat, co hovorite na smaltanove hrnce? Su bezpecne?

 7. Peter píše:

  Dobry den, dakujem za vyborny clanok, ktory verim tomu pomoze vela ludom a prispeje k sireniu osvety ohladom skodlivosti teflonu. Vo viacerych diskusiach som sa docital ze akakolvek neprilnava panvica tuto funkciu po case strati. To pre mna znamena ze sa prave ten umelo vytvoreny neprilnavy povrch z nich uvolni pri cisteni, alebo vareni.

  V mojom pripade som sa nakoniec rozhodol pre ocelovu panvicu bez akychkolvek neprilnavych povrchov od francuzskeho vyrobcu de Buyer. O ocelovych panviciach som sa docital ze pred prvym pouzitim ma panvica pejst procesom vypalenia „seasoning“. Takto vznikne na panvici urcita patina a ta ma neprilnave vlastnosti. Tieto vlastnosti sa zlepsuju s kazdym pouzitim. A az po urcitom case ked je panvica cela cierna by mala byt najlepsia. Panvica sa neumyva saponatom, iba horucou vodou a oskrabe, pripadne sa vypecie so solou.

  Dobre video ako sa pouziva.
  https://www.youtube.com/watch?v=hQwCiYPW1Fg

  Som zvedavy ako to s nou pojde. 🙂

 8. Katka píše:

  Dobry den, ozaj krasny clanok, tolko uzitocnych informacii po hromade… na zaklade ktorych som sa uz rozhodla a budem kupovat podobne ako vy. Nespomenuli ste znacku Aston, ja sa neviem dopatrat k jednotlivym materialom, ktore ich riad obsahuje. Predavaju sa na stranke astoncooking.sk a uvadzaju len dvojitu keramicku vrstvu a povod, cinu. Povodne som chcelu kupovat tie, gold seriu. A este ma z panvic okrem prispevku od Petra, zaujali aj liatinove panvice, aky je vas nazor na ne? Konkretne ma zaujima znacka Skeppshult… prijemneveci.sk/panvice

  • valka píše:

   Skeppshult si zaklada na tom, že panvice robi iba z kontrolovanych čisto prirodnych surovin vo Švedsku (nie čínsky dovoz s označením švédska liatina ako niektore ine „švedske“ značky). Panvice su bez povrchovej upravy, iba natrete olejom. My sme ich mame doma a sme nad mieru spokojni…

 9. valka píše:

  electra,
  fantasticky spracovany clanok…klobuk dole 🙂

 10. Maťo píše:

  Dobry den, vopred dakujem za clanok. Vsetky informacie su pekne obsiahnute na jednom mieste. Chcel som sa spytat, uz viac krat som v diskusii narazil, ze panvice GreenPan maju nelepivy povrch. Len neviem co je natom pravdy. Rad by som vymenil nasu panvicu za niektoru z týchto http://www.green-panvice .eu/univerzalne ale nie som si isty, ci maju skutocne nelepivy povrch ako uvadzaju. Nahodou s Greenpan nemate skusenosti?

  • electra píše:

   Nie, v podstate ani nie som fanúšikom panvíc či varenia, ako by sa z článku zdalo, iba som mala tú nevyhnutnosť zbaviť sa teflónu a to bol môj „výskum“, myslela som, že sa možno iným zíde. Ako spomenuté, máme doma keramické panvice Domo a Delimano, zatiaľ žiadne problémy. Ináč špecialista na varenie u nás je priateľ, ale nesťažuje sa na ne, ja ich umývam a nemajú škrabance a nevidela som pripečené jedlo. A akurát od zajtra budú mať v Lidl ich Ernesto keramickú panvicu, dosť uvažujem, že sa prinútim ísť si ju pozrieť zo zvedavosti, dnes som čítala letáčik Lidl. Skúste niektoré fóra o panviciach prebehnúť.

 11. adriana jencikova píše:

  Vdaka za vyborne spracovany clanok pre spotrebitela. Velmi ste nimpomohli, mne a urcite mnohym dalsim ludom hladajucim dostatocne komplexne info o tychto panviciach aj o teflone, neprilnavych povrchoch. Klobuk dolu. 🙂

 12. Monča píše:

  Perfektný článok. Ďakujem. Dnes sme si objednali Delimano sadu, dúfam, že budeme spokojní.

  • electra píše:

   Dobry den, my mame nasu malu Delimano panvicu radi, jediny problem co som mala s top shopom boli ich caste a dlhe telefonaty, co je velmi obtazujuce pri troch detoch. Podate im prst a chcu celu ruku, ci ako sa to hovori. Bola som nutena ich poziadat, aby ma vyskrtli zo svojho zoznamu 🙂

 13. nikto píše:

  pozor na hlinik, ku tomu iba tolko, ze sa ku nemu stahuje Alzheimerova a parkinsonova choroba, a este ovela viac. guglite.

 14. Šimon píše:

  Dobrý deň. Prečítal som si Váš článok a veľmi pekne ďakujem za podané informácie. Práve si plánujem objednať nejakú panvicu. Akú by ste mi odporúčala? Oko mi dnes padlo na panvicu GreenPan Sofia panvica, 24 cm. Čo si o nej myslíte? Na mall.sk píšu, že neobsahuje ŽIADNE toxické PTFE a PFOA, povrch je Thermolon™ Endurance 2.
  Ďakujem vopred za odpoveď. Pekný deň Vám prajem.

  • electra píše:

   Dobry den, dakujem za pochvalu. Endurance 2 je starsi povrch, preto su aj panvice lacnejsie, asi by som si kupila rocks ako ma Stockholm alebo marathon, endurance2 je najstarsi vobec u nas este dostupny pokial viem.. ALe zalezi aj na tom, ako dlho to chcete pouzivat, ak ste v pohode, ze po 1.5-2 rokoch vymenit, lebo ten endurance 2 Vam vraj odide, tak fajn. Inac to nie je zle, ja som za to, ze vymenit panvicu kazde dva roky. Pokrok ide dopredu, dufam, ze k lepsiemu + panvica je proste nieco denne pouzivane, je to ako ponozky, osuchaju sa vymenit.. Aj ekologicke a ekonomicke hladisko maju svoje hranice a to je nase zdravie. Aby sme dnes mali 10 rocne teflonove panvice alebo hrnce z ktorych okrajov nieco vyteka.. ako moji drahi rodicia.. no comment.. Isli tie panvice trochu dolu s cenami, to je dobre. 80Eur za panvicu bola nehoraznost. Pokial ide o osobne skusenosti, nemozem zial posluzit

   • Šimon píše:

    Ďakujem za info hlavne ohľadom toho povrchu Endurance 2. Je v pohode takže som tomu rád. GreenPan značka ma zaujala tak isto talianské Delimano (to je myslím ok kedže ste si ho aj Vy kúpila teda panvice značky Delimano). Mám rovnaký názor ako Vy, že panvice by bolo dobré meniť možno ideálne aj každý rok. Zas tak veľká položka to nie je a zdravie je na prvom mieste! Ešte raz ďakujem za info. Prajem Vám pekný zbytok dňa.

 15. Hana píše:

  Naozaj veľmi kvalitne spracovaný článok, ktorý otvorí oči nie jednému človeku. Chcela by som sa opýtať ako je to so značkou ZEPTER, na stránke uvádzajú Era technológiu nijaký bližší popis som však nikde nenašla. Vopred veľmi pekne ďakujem.

  • electra píše:

   Dobrý deň, ďakujem za pochvalu. Zepter vyzerá pekne, zaujímavý „nález“
   The finish is part of the cookware, no coating is applied .. povrchová úprava je súčasťou riadu a nie je aplikovaný žiaden povlak..

   URA technológia je chemická procedúra, ktorá zvyšuje koncentráciu chrómu na povrchu dna panvice. Nerezová oceľ AISI 304 sa skladá z ocele a veľkého perecenta chrómu a nikla. Presnejšie ho tvorí 18% chrómu a 10% nikel. S URA technológiou sa obsah chómu v prvých 0.5-1 mikrónoch povrchu zdvojnásobí, čo má za následok nepriľnavú vlastnosť povrchu..

   URA technológia zmení štruktúru povrchu na úrovni atómu, je to vlastne ukončovací proces pri výrobe povrchu, ktorý odstraňuje materiál eletkrickým prúdom. .. no dobre, celé sa mi to nechce prekladať, v každom prípade menia atómy podľa všetkého a nič tam nepridávajú – tým myslím navyše chemikálie.

   Nakoľko sú chróm, železo, nikel stabilné v tej panvici, to je otázka používania akéhokoľvek riadu z akéhokoľvek materiálu.

   Zatiaľ sa mi lúbi, možno si ju pozriem
   to mám z..
   Ultimate Resistant Application (URA) Technology by Zepter
   http://www.zeptercookwaremi.com/ura.htm

   .. no dobre, opravujem sa, za prvé je to pekné ale 160eur za kus riadu. ouch
   a za druhé, niektorí ludia sú šialení….
   http://zivot.azet.sk/clanok/11069/predrazena-panvica-na-co-dat-pozor-pri-kupe-tovaru-od-dilerov

 16. Ľuboš píše:

  Dobrý deň. Rád by som Vám poďakoval za skvelý poučný článok. Ako hovorí môj juhoslovenský kamarát „dolu s klobúkom“, že ste si s tým dali toľko roboty. Veľmi ste nám pomohli. Práve sa rozhodujeme, čím nahradiť náš starý wok od Tefalu. Mali sme v pláne znovu kúpiť Tefal (s PTFE), ale Váš článok nás naštartoval, čo to sme si o PTFE prečítali a radi by sme kúpili nejaký dobrý wok s keramikou. Prosím Vás, neviete niečo o keramických panviciach Ceramic Control od Tefalu?
  http://www.tefal.sk/All+Products/Cookware/Keramický+riad/Products/Ceramic+Control/Ceramic+Control.htm
  Nepodarilo sa nám nájsť žiadne informácie o tom, o aký keramický povrch ide a či obsahuje PTFE alebo nie. Ak nič nezistíme, asi by sme išli napr. do Delimano Ceramica Prima+. Panvice DOMO Terracotta sa už tuším na Slovensku nejako nepredávajú (žiadny wok od DOMO sme v ponukách nenašli). Ak môžete poradiť, budeme veľmi vďační… Ďakujeme a prajeme pekný deň.

  • electra píše:

   Dobrý deň,
   pokiaľ ide o Tefal, mám s ním problém z hľadiska morálky, nemám rada spoločnosti, ktoré nemajú svedomie. Pokiaľ ide o panvicu, nemám s ňou skúsenosti. Vraj made in France.
   Pokiaľ ide o ich keram panvice, je to vraj aluminium pokryte keramikou, povrch je vraj testovaný od 2003 na obsah PFOA nezávislými laborat.. a neobsahuje ho. Akurát na tom celom popise je jedna vec divná – What is the TEFAL non-stick coating made of? Is it really not a danger for health?
   All non-stick coatings contain PTFE,
   píšu, že všetky tefal nepriľnavé povrchy obsahujú PTFE.. Píšu, že keramická panvica neobsahuje PFOA, kadmium, olovo blablabla..ale nepíšu, že neobsahuje PTFE, naopak.. Ešte stále to môže byť mix PTFE a keramiky, ako u mnohých tzv. titánových panvíc.

   Tefal FAQ (ospravedlňujem sa za narýchlo preklad, nechcelo sa mi to vyslohovať)
   http://www.tefal.com/Cookware-%26-Kitchenware/Pots-%26-Pans/Perfect-Result/Ceramic-Control/p/R-ceramic-control
   výkonnosť:
   Vlastnosti nepriľnavého keramického povlaku sú oveľa obmedzenejšie, a to ako z hľadiska výkonu a doby trvania, než klasického (PTFE) Tefal povlaku. Odporúčame varenie s trochou viac tuku, a riadom z nerezovej ocele, rovnako pridať viac čistiaceho prostriedku na riad pri umývanie. Panvicu nechať odmočiť v mydlovej vode, prípadne s trochou bieleho octu. Po čase môže dôjsť k zaneseniu keramického povrchu, čo však nemá vplyv na zhoršenie výkonu a nepredstavuje nebezpečenstvo pre zdravie.
   Odlupovanie:
   Vraj sa povlak neodlupuje pri normálnom používaní a aj keby, nehrozí žiadne nebezpečenstvo pri prehltnutí. Častice nie sú toxické pre zdravie, hmm to tvrdili už aj pri PTFE.. iba zlomyseľná poznámka.. . Vraj prejdú telom, bez toho aby sa vstrebali ako iné vlákno. Vraj je podobný povlak používaný v medicíne na potiahnutie kardiostimulátorov a drobných trubiek nahradzujúcich tepny. –ten preklad berte s rezervou, moja angl znalosť medicíny nie je ktoviečo
   PTFE
   Vraj ich teflón už neobsahuje PFOA (od 2003 – staršie vyhoďte)
   Kadmium, olovo
   Vraj žiaden ich riad neobsahuje kadmium a olovo

   Na Amazone je video i niekoľko recenzií, možno pomôžu v rozhodovaní.
   http://www.amazon.de/Tefal-C93306-Ceramic-Control-Induction/dp/B00BNRR8LI
   Nájdete kladné i záporné hodnotenia, ako o všetkých produktoch.
   Tu je narýchlo zbežný preklad jedného popisu panvice C93306. 28cm
   Panvica je dobre balená dodávaná v plastovom vrecku a kartónovom púzdre, prišla nepoškodená.
   Optická kvalita dobrá, povrch potiahnutý znútra i zvonka, vnútorný povrch hladký. V strede červený kruh má indikovať správnu teplotu vyprážania.
   Vonkajší povrch je bodkovaný, hliník je voľný a nepotiahnutý, takže na sporáku zostávajú zvyšky hliníka, ktoré sa ťažko odstraňujú.
   Rúčka je zo šedého tvrdého plastu, dobre padne do ruky a nešmýka sa. Odolná voči teplote do 180 °C, takže je vhodná i na udržanie teploty v rúre.
   Táto panvica konkrétne je pomerne nízka – výhoda pri príprave niektorých jedál, nevýhoda pri iných, keď prestrieka obsah von
   Hmostnosť o.k.
   Vyprážanie
   Nekýva sa na sklokeramickom povrchu, ale vnútro zaoblené, takže olej trochu vyteká na okraje. Vnútorné zakrivenie možno prisilné.
   Vhodná pre všetky varné dosky, vrátane indukcie.

  • electra píše:

   Tie domo Vám nemusia byť až tak ľúto, náš WOK je ešte síce v pohode, ale naša prvá panvica, čo je najpoužívanejšia už nie je taká nepriľnavá. Ešte sa dá, vytiahne to ešte chvíľu na ryžu, ale na vyprážanie to už nie je ktoviečo. Budeme asi kupovať extra novú na ryžu, na ryžu treba nepriľnavú. A na vyprážanie asi pôjdeme „vypaľovať“ panvicu, zatiaľ ešte nie som rozhodnutá pre značku, momentálne sa prikláňam k rakúskym Riess Eisenpfannen. Ešte si kuknem dáke recenzie. Naša malá delimano je tiež ešte v pohode, ale používame ju zriedkavejšie, na také drobnosti ako volské oko a tak.

 17. Bea píše:

  Dobry den,
  prepacte, ak nepisem k veci k tomuto clanku, ale neviem sa s vami inak skontaktovat. Vyssie uvedeny clanok mi velmi pomohol pri vybere panvice. Este potrebujem novu formu na pecenie babovky. Je podla vas forma vyrobena z pocinovaneho plechu zdravotne nezavadna?
  Dakujem
  B.

  • electra píše:

   Nikdy som o tej moznosti neuvazovala a bolo by iste treba dlhsie skumanie nato, aby som povedala ano alebo nie. Zdravy rozum mi hovori, ze by som si take nieco nekupila. Sice je cin pokladany za zdravotne nezavadny a cinove nadoby nie su v dejinach ludstva novotou, ale cin ma veľmi nizku teplotu tavenia. Je idealny pre uchovavanie potravin, ochranu pred koroziou, vyrobu konzerv, je fajn v styku s konzervovanymi potravinami. Je lepsi ako alobal vyrobeny z hlinika (ktory ho vytlacil iba preto, ze je lacnejsi). Zalezi od toho, co sa pod tym mysli, ci je to cista cinova vrstva (co tiez nie je ktovieco, lebo cin je velmi makky – co aj v staroveku hned zistili a rychlo presli na zliatinu cinu a medi, t.j. bronz) alebo skor zliatina, co by som predpokladala. A potom ide o to, zliatina coho a nakolko je ona nezavadna.

   • Bea píše:

    Dakujem velmi pekne za odpovded. Ak predsa len nejaku formu na pecenie potrebujem, aky material by ste mi odporucili?

   • Bea píše:

    Dakujem velmi pekne za odpoved. Aky material by ste mi teda odporucili v pripade formy na pecenie babovky a torty?

   • electra píše:

    Neviem dat rychlu odpoved co je naj. Mozno raz.
    nie teflon, dnes vyrobcovia vsade tlacia neprilnavy povrch..nie silikon, aj ked je „boom“ silikonovych foriem
    moja sestra, ktora sa takymito vecami zaobera, studovala ernahrungswissenschaft v nem, kde zije, prisaha na modry emaille kaiser kulina.sk/babovka-22-cm-emaille-kaiser/d-81918/ a http://www.backfee.de/backformen/dr-oetker-backformen/index.htm, ona tie pouziva, ale su mierne drahsie
    ja hovorim sklo je najbezpecnejsie, ale nemusi byt najpohodlnejsie, simax kavalier.cz/cz/forma-na-peceni_____domacenske-sklo______collection.html, aj ked hlboke sa moze tazsie prehrievat, mozno tie plytke su vhodnejsie, liatina, nerezova ocel, chlorom nebieleny papier
    moj priatel, ktory u nas zvycajne pecie detom torty, hovori, ze papier na pecenie alebo poriadne vymastit zelezny plech, ale z coho su tie stare matkine plechy musim raz preskumat.
    hlinik to nie je, minule som triedila hlinikove od plechovych formiciek a hlinikove vyhadzovala. najlahsie to rozoznate, ked to potukate nechtom, hlinik necvendzi.. vraj som sa ucila, ale aj tak som vsetko co necvendzi od matky vyrazila

 18. Bea píše:

  tak som sa zacitala do tych linkov, ktore ste mi poslali, ze som vam zabudla podakovat… takze dakujem 🙂

 19. petra píše:

  super, velka vdaka, prave to prislo vhod, lebo opat hladam nove panvice…uz sme skusili vselico, teflon ani titan nevydrzia dlho, a potom co som sa docitala uz ani nechcem…ale skusili sme aj Greenpany a na tych mi jedlo pripaluje 🙁 aj ked pouzijem olej….max. tak ked vyprazam, co je tak raz za rok mozno. mame indukciu…rozmyslala som o ballarini, ale terat neviem…

 20. Katarina píše:

  Ďakujem Vám veľmi dobré čítanie. Mám doma Green pan, ale nepriľnavosť vydržala presne dva roky podľa záruky. Pomaly začínam uvažovať nad niečím novým tak sa inšpirujem aj Vaším článkom. Ešte raz vďaka

 21. Mariana píše:

  …čo hovoríte na panvice BIOPAN z Dedry…

 22. SISA píše:

  Dobry den, v prvom rade VDAKA za poucny clanok.

  Taktiez ma zaujima zlozenie povrchu „neprilnavych“ panvic.

  Dozvedala som sa o lacnejsej panvici Ceralon – zn Ernesto (v porovnani s inymi panvicami -len cenovo) v sieti LIDL – ale teda vyrobenej v P.C.R., takze myslim si, ze nezavadna nebude… (Pripadne, co si myslite Vy? Naozaj je tazke rozhodnut sa dobre. Pekny vecer.

  • electra píše:

   Dobry den, nuz LIDL ma obcas fajn veci v ponuke a obcas nie vsetko je tak fajn, ako to na prvy pohlad a na dialku vyzera. Pokial ide o panvice, teoreticky verim, ze ked zmiesaju keramicky Ceralon niekde vo Svajciarsku, tak je v pohode, na druhej strane, ak ho nalepia na panvicu v Cine, tak si ho neprosim. To nie je diskriminacia, ako zakaznik mam pravo sa pytat a vyberat si veci, ktore mi vyhovuju a produktom vyrobenym v Cine nedoverujem. A nepatria do mojej kuchyne.

 23. Lucia píše:

  Dobry den neviete mi prosim poradit ci rada Delimano Ceramica obsahuje PTFE?Na ich stranke som nasla len ze neobsahuje PFOA.Su tieto panvice s takymi vlastnostami ako mala vasa panvica delimano?.Ako by ste sa dnes rozhodli pri kupe panvic stale odporucate delimano a domo? Dakujem za odpoved a za vas inspirujuci blog

  • electra píše:

   Delimano ako vidim ma novy povrch nazvany CeramicaForte, nic som o nom nenasla, budete sa musiet opytat ich osobne. Ta mala panvicka co mame doma je v pohode, aj ked zriedka pouzivana, na volske oko a podobne. Napisem asi na top shop otazku aj ja, akurat ich nerada kontaktujem, potom mi trva pol roka kym sa zbavim ich tyzdennych spamovych telefonatov a nemyslim, ze ti ludia pri telefonoch vedia nieco taketo, co je mimo ich brozurok 😀

   Domo wok je este v poriadku, ale nasa najpouzivanejsia Domo panvica uz nie je po roku neprilnava. Takze by som povedala, este stale nemam nic proti keramike, pokladam ju za bezpecnejsiu alternativu ako teflon a zatial najlepsie riesenie pokial ide o neprilnave panvice, ale nemyslim si, ze sa oplati investovat do toho majetok, pripadne kupovat si obrovske sady. Sady su dobre akurat, ze vam odlahcia jednu panvicu, ked mate viac panvic, tak vydrzia samozrejme dlhsie ako jedna vytazena. A radsej vyskusat dve povrchy na dvoch panviciach, aspon si ich porovnate, aj ked neviem nakolko to ma taky velky vyznam, ked tie povrchy menia s kazdou seriou. A potrebujeme novu extra panvicu na ryzu a podobne drobnosti. Ale este som sa nerozhodla ohladne znacky. Ale zas do toho nemienim investovat viac ako 30 eur. Myslim, ze domo momentalne nepredavaju na Slovensku.

   A rozhodne extra panvicu na maso. Dost som pomali presvedcena, ze vypalena panvica na maso je asi najvhodnejsia.

  • electra píše:

   poslala som otazku na delimano, nuz uvidime
   Dobrý deň,
   na stránkach pre delimano panvice uvádzate, že nový povrch CeramicaForte je PFOA free.
   To však nezaručuje, že je i PTFE free a táto informácia nie je nikde uvedená. Poprosila by som o informáciu, či povrch obsahuje PTFE alebo nie.

  • electra píše:

   Ešte mi neodpovedali z Topshopu. Na slovenskej stránke Delimano som našla

   Povrch CeramicaForte predstavuje ekologickú alternatívu bez obsahu PTFE. Nanáša sa špeciálnou technológiou, pri ktorej sa vrstva nelepí, ale nasprejuje na podklad. Tento povrch úplne pokrýva základný materiál (hliník), čím prispieva k lepšiemu výkonu, kvalite a odolnosti riadu

   delimano.sk/ceramica_forte_povrch/

   Na stránkach v iných jazykoch je i ikonka výrobcu,

   images.studio-moderna.com/upload/delimano2012RU/image/New_pictograms/footer_ceramica.png

   Ale neviem ten nápis „coating“ rozlúštiť, a bez toho je ťažké nájsť výrobcu, hlavne ak sa jedná o južanské štáty ako Taliansko, Španielsko, ktoré nemajú občas stránky v angličtine alebo nemajú stránku vôbec.

 24. Vlasta píše:

  Dobrý deň,
  chcela by som Vás poprosiť o radu – chcem vymeniť 30- ročné hrnce za novú sadu. Aby boli čo najmenej zdravotne nezávadné a cenovo dostupné. Páčia sa mi tieto nerezové : kolimax.sk/eshop/sady-riadu/premium/115805-sada-riadu-so-sklenenymi-pokrievkami-12-dielov/. Varím na plyne …ďakujem za radu …

  • electra píše:

   Mam rada klasicke ceske znacky, akosi im viac doverujem, pokial ide o kvalitu, cenu a znacku myslim, ze velmi pekny vyber. Myslim si, ze nerez by mal byt co do materialu v poriadku, aj ked je tazke nieco posudit podla obrazkov. A ja samozrejme nie som super odbornik na materialy, ale tiez uprednostnujem nerezove hrnce. Jedine, co nemam rada na modernom riade su pokrievky, pretoze sa to velmi zle umyva a okraje medzi kovom a sklom sa zanasaju, hlavne ked je tam velmi hlboka medzera. To vsak plati aj na panvicove pokrievky, alebo skor na ne. Je tazke najst pokrievky bez toho, kedze to je dnesny trend, ale uprednostnujem pokrievky vidiet osobne, ako je to riesene na okraji a nakolko sa mi to bude zle cistit. Ale to su iba moje vysoke naroky, ktore mozete ignorovat.

   • EVA píše:

    ELECTRA, „PREHOVORILI STE MA“ NA NEREZOVE HRNCE, ALE ZAUJIMAL BY MA VAS NAZOR NA HRNCE IKEA, NAPRIKLAD 365+, alebo KASTROOL, nie je tam vyrobca, iba jednoduchy popis materialov… vdaka.

   • electra píše:

    nerezove hrnce su fajn, iste je to asi najlepsi vyber momentalne na trhu pokial ide o hrnce, pravda znacka nie je jedno, zlozenie nie je jedno, nie vzdy je najkvalitnejsie najdrahsie, ale zas za uplne nizku cenu neocakavajte vysoku kvalitu
    ikea, nuz nemam nic proti niektorym vyrobkom, deti maju detsky pribor, je z thajska
    hrnce neviem, pocitajte tiez aziu, kvalita, treba pozriet fora, co ludia o tom pisu, skuste nase i zahranicne na temu ake hrnce, napr.
    emimino.cz/diskuse/jake-nadobi-226075/
    tak narychlo, co som nasla uzitocnejsi nazor je, ze sada 365 je v poriadku, ale ma relativne tenke dno v porovnani s drahsimi hrncami, kvoli comu nerovnomernejsie ohrieva, ale vriacej vode je to jedno. Pri peceni by to mohol byt problem. Nasla som aj zlomyselny nazor, ze sa volaju 365, lebo tolko vydrzia, ale zas nebudme zlomyselni, ma to 15 rokov zaruku.

 25. EVA píše:

  ELEKTRA, dakujem za super clanok, na ktory som nadabila pri hladani keramickych hrncov a netusila som, z coho je ta „keramika“.Vdaka, rozhodla som sa pre nerezove hrnce, ale zaujimal by ma Vas nazor na hrnce co ponuka IKEA, ak ste sa na to pozerali, napriklad 365???

 26. Lucia píše:

  Dakujem za vase hladanie a informacie ,tak asi si objednam jednu keramicku panvicu na skusku z topshopu.A este raz vam musim povedat super! vas blog je inspirujuci a ked hladam nejake info hned prvy pozeram vas blog.

  • electra píše:

   Dakujem za pochvalu, tak ak nahodou pojdete okolo, napiste mi znacku povrchu na ikonke vyrobcu „….. Coating“, ak to tam vobec bude na krabici. Vdaka 🙂

   • zavael píše:

    ja som to rozlustil ako „Functional Coating“ ale nemam tu nalepku osobne, len som lustil obrazok

 27. Šimon Dorociak píše:

  Zdravím. Prosím Vás aký máte názor na túto panvicu? panve.heureka.cz/ballarini-cortina-granitium-wok-panev-28cm/

  Zaujala ma cenou aj obsahom. Výrobca uvádza, že neobsahuje: TEFLON, PTFE, PFOA, TĚŽKÉ KOVY, ZINEK.

  Ďakujem za info.

  • electra píše:

   dobry den, nie vyrobca neuvadza, ze neobsahuje teflon, ptfe, to uvadza predajca a predajca klame.. ci uz umyselne alebo z nedbalosti kopiruju jeden druheho.
   vyrobca uvadza, ze neobsahuje pfoa, tazke kovy a zinok, teflon neobsahuje, pretoze ballarini ma vlastnu verziu ptfe (ala teflonu):

   Non-stick coatings suitable for daily use- PFOA , heavy metal, nickel free

   vid http://www.ballarini.it/eng/categorie.php/cat=aluminum-with-non-stick-granitium/id=14

   + vyrobca uvadza, ze vsetky jeho tradicne neprilnave panvice vratane marble obsahuju ptfe:

   what is the nonstick coating made of and how safe it is
   The traditional Ballarini non-stick coatings (black, clear and stone-look) contain PTFE, (polytetrafluoroethylene). To date, this polymer guarantees the best …

   http://www.ballarini.it/eng/faq.php#/

   ballarini sa zastava ptfe na viacerych miestach

   a moj nazor, je to dalsi neprilnavy povrch na hliniku.. mozno zas o nieco tvrdsi, ale dokedy a na kolko nikto nevie.. a presne tuto panvicu spominam vo svojom poslednom clanku

   http://www.bocianiehniezdo.sk/content/druhy-riadu/

   • Šimon Dorociak píše:

    Aha. Dakujem za info. Aku by ste mi prosim doporucila panvicu? Uz som zufaly.

   • electra píše:

    aj ja som zúfalá, ako ináč by som napísala taký siahodlý článok 🙂

    výberu panvice pre iných sa vždy bránim, pretože to nie je na mne posúdiť.. a veľmi to záleží od toho, čo od panvice očakávate, čo na nej chcete varit, kolko do toho chcete investovat..

    ak trváte na stone, nevadí vam cina, nebojíte sa hliníka a verite, ze neprilnava vrstva vydrzi, tak si vezmite lamart je bez ptfe, tu to tvrdi i vyrobca, nemam ani ponatia kolko to vydrzi, ale predavaju ich vsade teraz

    lamart.cz/produkty/vareni/panve-panve-s-poklici/lt1002

    ak chcete nieco ine neprilnave a vadi vam hlinik napr tak si vezmite nerez s neprilnavym povrchom, aspon ked ten neprilnavy povrch odide alebo nieco pusti tak tam zostane nerez a nie hlinik..ale take nieco je uz drahsie, napr zwilling, tiez cina mimochodom

    alebo kolimax, nevyzera to sice ako klasicka panvica, ma to dve uska, ale volaju to panvica, ja asi jednu vezmem, je to lacnejsie ako zwilling a vyrabaju to v cechach..

    keramika na nerezovej oceli, ilag non stick
    kolimax.sk/eshop/panvice/119315-panvica-s-keramickym-povrchom-so-sklenenou-pokrievkou-s-uchytmi-priemer-26-cm-vysoka-8-cm-objem-3-5-l-barva-zelena/

    najblizsie asi jednu vezmem ked „dobacuje“ nas neprilnavy wok, lebo jedna neprilnava sa hodi zato do domacnosti a uz nechcem neprilnavu s hlinikom a toto ma dobru cenu… ak sa ta panvica trochu setri a nepouziva ako „dievca pre vsetko“ napr na ryzu ci palacinky mate nieco ine, tak to vydrzi trochu dlhsie, hlavne ryza ten keramicky povrch odrovna rychlo podla mna, na ryzu si vezmite nerezovy hrniec alebo take nieco odolnejsie.. s hrubym dnom

    a navyse zatial sme velmi spokojni s ich nerezovou panvicou, je vyborna na maso, ryzu, palacinky.. v podstate je zatial rovnako neprilnava ako tie nase stare neprilnave boli, neviem nakolko sa opotrebuva je to nasa prva nerezova panvica

    kolimax.sk/eshop/riad/klasik/104052-panvica-s-rukovatou-priemer-26-cm-objem-2-5-l/

    jedine na nerez nesmu kysle jedla, ocot, rajciny.. nevymacat v solnom roztoku iba v normalnej vode ak sa nahodou nieco prilepilo, ale zatial sme v pohode nemame nic pripalene.. na rajcinove polievky kupim nejaky novy smaltovany hrniec pred vianocami.. a na ryzu mame extra nerezovy hrniec z lidl

    a ak chcete nieco super zdrave a na vsetko, tak si kupte ozajstnu keramiku (nie nater na kove), ale uz pocitajte s nekrestanskou sumou

    vasekuchyne.sk/sk/vyrobcovia/emile-henry/flame

   • Šimon Dorociak píše:

    Ďakujem pekne za krasnu odpoved! Urcite beriem ten nerez co mate a vy a porozmyslam o tej keramike na nereze.

    Prepacte, ze pisem tak neskoro ale nejak som bol posledne tyzdne pracovne vytazenejsi.

    Ten nerez ma zaujal, ja pouzivam kokosovy olej na varenie, pecenie a ked si restujem maso na panvici. Inak doporucujem ho – ma vysoku tepelnu stabilitu, je to okamzity zdroj energie takze sa viacmenej neuklada do tuku na „horsie casy“ a hlavne ma mnozstvo dalsich pozitivnych vlastnosti.

    Ja inak pouzivam panvicu vyhradne ma maso a vajicka kedze aktivne trenujem v posilke takze moja stava je jednoduchsia a panvicu pouzivam vyhradne na maso a vajicka, sem-tam palacinky. Ryzu nejem uz aktualne. Su lepsie zdroje ktore su vyzivnejsie.

    Mi dajte svoj email a mozeme sa cez email pobavit o zdravej strave.

    Este raz dakujem!

   • electra píše:

    Dobrý deň, je tam mail v kontaktoch info[zavinac]bocianiehniezdo.sk, v podstate by malo fungovať „hocičo“ zavinač 🙂

    Pokiaľ ide o panvicu je naozaj v pohode, má „muchy“ možno, ktoré ešte nevieme ako na to. Napríklad prvú palacinku bolo naposledy ťažké zošrabať a ostatné boli v pohode, neviem či potrebuje určitú teplotu dosiahnuť. Alebo napríklad sme robili bryndzové halušky a tie boli bez problémov aj s normálnou slaninou, ale na druhý deň sme mali takú veľmi tenkú balenú slaninu, takú plátkovú ako syry zvyknú byť a horela hneď ako sme ju tam dali.. Nebolo nič pripálené na dne, panvica bola v pohode, nebolo treba nič zoškrabávať alebo močiť.. akurát po sekunde sme to už ťahali, lebo to černelo. Takže iste nie je úplne na všetko. Pokiaľ ide vajíčka, pravdu povediac musím odskúšať, ja nie som veľmi vajíčková občas si holky vypýtajú volské oko, čo je tak raz za dva týždne, na nato máme takú veľmi mini nepriľnavú top shop keramickú panvicu. Keďže je naozaj tak na 2 vajíčka a na iné sa nepoužíva, tak jej ešte nič nie je. Odskúšam teda i vajíčka, to ma nenapadlo, akurát je obrovská na jedno volské oko :D.. aj tak si myslím, že tie 3 panvice doma sú tak akurát a každá by mala byť iná a na niečo iné a to isté o hrncoch. Proste majú svoje určenie na čo sú najlepšie. Takže asi nebudem mať novú kuchyňu s 12 nádherne pasujúcimi slnečnicovými hrncami, ale nevadí, teraz už mám vybrané 3 pod stromček 🙂

   • Šimon Dorociak píše:

    😀 Tak ako vyskusali ste tie vajicka? No ja si po vyplate kupim tu keramicku panvicu s nerezom, vyzera dobre. GreenPan co mam uz pomaly odchadza takze ten colimax sa mi pozdava. Tu Kolimax panvicu uz mam kupenu a pouzivam ju je velmi fajn som spokojny.

   • electra píše:

    vajicka, ano 🙂 myslim, ze je to o hodne lepsie ako s nasou mini neprilnavou, aspon z tej mi vajicko vzdy strieka vsade po sporaku – ale mozno nieco robim spatne, do zeraveho kolimaxu som dala trochu oleja a bolo to za par sekund bez striekania navokol.

   • Šimon Dorociak píše:

    Zdravim ta. Co si myslis o panviciach od cuisinox? aktualne prebieha akcia v Alberte a ja nejak tuto znacku vobec nepoznam. Vyzera to luxusne cena je vysoka ale v ramci toho albertu to vychadza v pohode. Co nato hovoris? Diky za info 😉

   • electra píše:

    francuzsky stainless steel made in china.. pochodil zapadnu europu, usa, kanadu a potom si vsimli aj nas.. vyzera pomerne popularny v kanade… verim ze je otestovany a neobsahuje olovo, ale o kvalite si nemyslim nic 🙂

    nazory na amazone su rozne, zavisi naozaj od konkretneho produktu, tak 70% pro
    nerezovu sadu by som nechcela, 2-3 slusne hrnce, jedna panvica, som o.k. momentalne, mozno dva mensie nekvalitnejsie hrnce by som vymenila ale nie za cinu

 28. Lenka píše:

  Dobry den, ja som uplne hotova z vasho clanku, citam ho uz asi 3 krat. Klobuk dole ste velmi sikovna a to este pri 3 detoch! Moj vyber by bol asi tiez Domo teracotra, ale link na stranku uz nefunguje. Neviete prosim kde by sa dali kupit na Slovensku? Na ich stranke nic neuvadzaju, je tam len odkaz na Amazon a cez amazon je strasne drahe postovne.

  Este som sa chcela sytat ako ste spokojna s nerezovou panvicou od kolimaxu. Mne tiez imponuju ceski vyrobcovia ale Hladam taku panvicu, na ktorej mozem varit tak, ze ako zaklad dam na troske oleja cibulku a potom zeleninku ( napr. Cuketa, baklazan, paprika, mrkva) a potom uvarim cestoviny a zmiesam s touto zeleninkou. Myslite si ze sa ta cibulka Nepripecie? A rovnako ked restujete narychlo nejake masko na troske oleja, nepripaluje sa vam to?

  A este mam jednu otazku, kolimax na stranke uvadza ze maju aj hrnce aj panvice ceramax pro comfort s vrstvou ILAG ceramic, ale nikde nepisu ze je bez PTFE. Co si myslite o tejto rade ceramax pro comfort? Plus som pochopila ze pod keramickou vrstvou by sa mal nachadzat nerez, takze to je asi lepsia alternativa k hliniku, nie?

  Dakujem za vas nazor

  • electra píše:

   aj ja by som vzala radsej uz iba nerez alebo nerez pod neprilnavym povrchom

   zelena značka ceralon od ilagu je bez obsahu ptfe
   zelena značka granitec od ilagu je bez obsahu ptfe

   ten nerez od kolimaxu je zatiaľ výborný, veľmi ma prekvapil kľudne sa zatiaľ vyrovná domo panviciam, žiadne prihoreniny, veľmi jemné prilepenia vymočím, nemusím to zoškrabávať alebo niečo, ta cibulka na oleji vam neprihori, pravdepodobne nie na hocijakom nereze ale konkretne na tomto nie.. je to vyslovene na vas, ci chcete keramicku alebo vyskusate nerez, maso robime momentalne na nerezovej panvici a take zeleninove mixy robime zvycajne na keramike ale obcas je to nahoda, co je volne

   mall.sk predáva momentálne domo terracota panvice

 29. Lenka píše:

  Zdravim este raz,

  Tak stale to citam a docitala som sa ze tie keramicke hrnce od kolimaxu maju vrstvu, ktora sa vola Granitec od firmy ILAG ( samozrejme neuvadzaju ci je PTFE Free)
  A na stranke ILAG pri tejto vrstve Granitec to tiez nepisu ci ide o material bez PTFE. A tu bude asi pes zakopany!

  Pomoc tak aku panvicu mam kupit!!!

  • electra píše:

   ten granitec je bez obsahu ptfe
   granitový povrch je o výzore, môže byť s obsahom i bez obsahu PTFE. ak je ILAG značka zelená ako pri keramickom, tak má keramický základ, t.j. je bez obsahu ptfe.

   ich cerammax riad so zeleným Ceramic ILAG logom je bez obsahu PTFE, teda tzv keramický

   ich flonax panvice s ilag ultimate žltým logom su s obsahom PTFE

   http://www.bocianiehniezdo.sk/content/neprilnavy-povrch-ilag/
   v noci som to rýchlo „zbúchala“ (najmensi nechcel spat a vykopol ma z mojej postele) možno to pomôže vyznať sa v chaose 😀

 30. Lenka píše:

  Wau, ste skvela! Dakujem, dakujem a este raz dakujem.
  Ja som inak vcera v noci napisala aj do kolimaxu aby mi objasnili tie ich povrchy.
  Hned rano som si nasla tuto odpoved:
  Dobrý den,
  Na našem nádobí můžete najít dva druhy povrchů: CERAMIC a GRANITEC. Oba jsou bez obsahu PTFE. Jsou založeny na bázi keramických částic podobných sklu. Více informací můžete nalézt na stránkách výrobce http://www.ilag.ch/en/product/ceralon-1.html

  V naší nabídce také můžete najít výrobky s povrchem na bázi PTFE – jedná se o řadu FLONAX. http://www.ilag.ch/en/product/durit-protect-pro.html I zde však zaručena zdravotní nezávadnost.

  V případě jakýchkoliv dalších dotazů se neváhejte na mne obrátit.

  Takze ja som rozhodnuta,
  Idem do kolimaxu, kupim si jednu nerezovu a jednu keramicku. A od domo vyskusam asi wok ak ho najdem na mall.

  Vam naozaj z celeho srdca dakujem a zelam vsetko dobre.

 31. roman píše:

  Dobry deň vyššie ste spomínali, že nerezove panvice fissler majú tiež dajaký úpravu? Myslím tie s tým tým vlnitym vnútorným povrchom na steaky. Jedna sa o vsetky druhy panvic alebo len niektoré? Máme staršiu panvici fissler a vidno na nej znak používania. Za odpoveď vopred dakujem

  • electra píše:

   linka na cesku stranku nefunguje,tak som to zmazala

   tu som nasla fissler na slovenskej crispy steelux
   http://fissler.cookandgrill.sk/panvice-crispy-c1_48_39
   v nemeckom eshope
   http://www.fissler-shop.de/en/crispy+steelux+comfort+Pan.html

   tato panvica by nemala byt nicim potiahnuta, teda aspon sa mi nezda, ale v zivote som ju nedrzala v rukach, nie je tam uvedeny ziaden navyse povrch

   sice to neplati na vsetky ich crispy panvice, ale konkretne v tomto eshope je to pekne rozdelene a jasne zobrazeny povrch, teda snazili sa, aj ked nevedia co je PTFE podla niektorych odpovedi 🙂

   protect rada je ich protectal plus PTFE „teda fissler teflon“, je tam znacka protectal pri panvici a zvycajne meno

   kategoriu tych specialnych si treba preklikat ktory povrch je aky
   a ta ich palacinkaren so sensal povrchom je tiez ptfe

   ono ten neprilnavy povrch je urcitej farby, nemusi byt cierny, ale vidno, ze kov je niecim potiahnuty alebo je to cisty kov

 32. iva píše:

  Dobry den. Chcela by som sa opytat ci mi viete poradit aky kontaktny gril, popripade panini gril alebo toastovac je kvalitny a zdravotne nezavadny, lebo zatial vsetko co som nasla je potiahnute neprilnavou vrstvou obsahujucou PTFE a PFOA. Dakujem

 33. iva píše:

  Dakujem za odpoved. Nasla som firmu, ktora ponuka tieto zariadenia bez PTFE a PFOA. Co si o tom myslite?

  http://www.gmmdl.com/products/ceramic_coatings#.VhJPVo-dkxA

  P.S.Ste uzasna! Vase clanky a komenty su vynikajuce! Velmi mi to pomohlo sa trochu zorientovat. Dakujem.Iva

  • electra píše:

   nuz vyzera to super, ale vsetci vieme, ze sa netreba prilis rychlo nadchnut, casto sme sa sklamali
   1. potrebujeme produkt, ktory sa tu predava, platit 30 eur za postovne na amazone sa mi nechce
   2. vydrzi ta keramika dlhsie ako 1 rok? panvica na jeden rok sa da prezit, ak ste za nu neplatili 80 eur, s vynimkou plastovej rukovate to mozno prezije aj priroda, ale pristroj na jeden rok uz nie je ktovie co.. ani pre nasu penazenku ani pre zivotne prostredie.

   p.s. dakujem za pochvalu, ale aj ja sa ucim.. casto na svojich chybach..

 34. Klaudia píše:

  Chvála Bohu za Vás a tento článok!
  Síce ja budem kupovať všetko až niekedy v roku 2016, ale keď mám čas tak si pozerám už dopredu. Baví ma to celkom 🙂
  Ale nebyť Vás tak určite kúpim niečo zlé. Nie lacné, ale určite by ma ani len nenapadlo pozerať na PTFE a PFOA.
  Zaujímal by ma Váš názor na liatinové panvice.
  Budem veľmi vďačná ak si nájdete čas a budete tieto informácie aktualizovať aj v nasledujúcich rokoch 🙂

  • Klaudia píše:

   a tiež by ma zaujímali tieto riady od značky Belis, nejaké skúsenost? domajedoma.biz/panvica-s-odnimatelnym-drzadlom-pr-24-cm/

   • electra píše:

    dobrý deň, od belis si chcem kúpiť hrnce.. a o povrchu ich panvíc som myslím už písala tu http://www.bocianiehniezdo.sk/content/druhy-riadu/ .. majú smalt aj teflón. o teflóne asi viete môj názor, smalt no neviem, nikdy som neskúšala smaltovanú panvicu, treba pozrieť fóra

   • electra píše:

    o tom bse je viac tu smaltovane-nadobi-sfinx.cz/bse/34/
    ten bse na lievance ani nevyzera zle, ale to sa musim spytať svojho priatela, on ma u nas posledne slovo v kupe riadu..+ pozriet recenzie, vzdy pred kupou treba pozriet co napisali ludia, co riad fakt pouzili

  • electra píše:

   ďakujem za pochvalu, nesľubujem aktualizáciu, panvicami a vôbec riadom sa zaoberám iba z nutnosti, keď si potrebujem usporiadať myšlienky, viac ma baví písať o menej užitočných veciach 😀

   liatina má svoje uplatnenie, ale netreba ju používať na všetko, myslím, že každý druh riadu je vhodný na niečo iné a ak to použijeme vhodne, tak by sa nám nemalo nič stať. problém s teflónom bol aj to, že zrazu sa objavil a ľudia používali iba to na všetko, u nás doma boli 4 teflónové panvice, niektoré aj odraté a proste v tom sa v kuse varilo.. Ako som spomínala v niektorom zo svojich článkov, liatinový riad je dobrý na rýchle pečenie chleba, palaciniek a zeleniny..nepoužívať však na polievky, tekutinu, kyslé potraviny, lebo tieto potraviny vylúčia horkú chuť železa z panvice.

   • Klaudia píše:

    toho teflónu sa akosi bojím, po tom čo som si prečítala, aj keď som pozerala tak niektorí to stále vyrábajú a ako by sa pýšili tým, že to je z teflónu.
    Ďakujem pekne, snáď keď to bude aktuálne, tá kúpa riadu, tak nájdem nové aktuálne informácie 🙂
    ak budete mať tú sadu pod stromčekom, podeľte sa prosím o skúsenosti 🙂
    ďakujem za odpovede

   • Klaudia píše:

    zabudla som napísať, že potrebujem nejakú panvicu hlbšiu na omáčky, lepšie sa mi to robí v panvici 🙂 nejaké ragú a podobné 🙂
    na vyprážanie by som mala niečo plytšie.

 35. Monika píše:

  Dobry den prajem 🙂 uzasny clanok 🙂 mozem sa spytat na vas nazor na diamantove hrnce a panvice znacky Swiss Diamond? Neviem sa nikde dopatrat, ci su naozaj take uzasne, alebo je to podvod. Dakujem! 🙂

 36. Monika píše:

  Aaa este by som sa chcela opytat, preco si myslite,ze Tefal nema svedomie? Lebo akurat dnes sme si kupili keramicku panvicu od nich 😀 skoda, ze az teraz kukam vas clanok 😀 a dakujeeeem!

  • electra píše:

   Nuz ak spolocnost dlhe roky pred vladou taji, ze pusta do riek latku, ktora znecistuje pupocnikovu krv a sposobuje mnozstvo smrtelnych chorob, tak to by som nenazvala spolocnost s cistym svedomim, ktoru chcem financovat svojimi peniazmi. Rovnako je to spolocnost, co robi pokusy na zvieratach. Je to spolocnost, co nam desatrocia predavala panvice, ktore znecistovali nase ovzdusie a nase potraviny. A dalo by sa pokracovat…
   Opravujem sa, spolocnost je myslena Dupont Teflon, nie Tefal

   • Monika píše:

    Dakujem krasne za odpoved 🙂 to som o Tefale nevedela:/ kupili sme si Tefal Ceramic control..pise na nej bez PFOA, kadmia a olova. Myslite,ze je to loz? 🙁 mozem ju este vratit 😀 a mala som na vyber este keramicku z Tescomy, ale po tomto https://www.dtest.sk/nebezpecny-vyrobek/univerzalni-poklice-presto/11937?section=20 sa Tescomy bojim 🙁 tu prikryvku sme mali doma 🙁 hned sme ju vyhodili… clovek uz fakt nevie comu verit… plus mi na Tescome vadi, ze nepise, kde je dana vec vyrobena..ja viem, ze je to ceska znacka, ale aj tak mi to pride divne, ze to nikde nepisu… mam sttesy z tych kuchynskych potrieb 😀

   • electra píše:

    Tescoma, mate pravdu vo vsetkom, myslim si o nej svoje.. Je to ceska znacka, ale ak to vyrabaju v cechach zjem svoje papuce.. Stresy z kuchynskych potrieb – vitajte v klube… Ta Vasa Tefal Ceramic neviem, nestudovala som Tefal keramiku, nemam v umysle si v zivote kupit nieco od nich, na svete je dost inych znaciek. Bez PFOA – to nestaci, bez PTFE je tiez? Treba pozriet nejaky ich oficialny popis ci ano alebo nie. Ak sa tomu vyhybaju, tak to nie je dobre. Ide o to, ci sa s nou citite v pohode alebo budete mat dalsich 10 rokov zly pocit zakazdym, ked nieco v nej uvarite a predlozite to sebe alebo dietatu.

   • Monika píše:

    A kde by som si mohla precitat nieco o znecistovani riek Tefalom? Dakujem :-

 37. milan píše:

  zdravim,
  ten prehled je neco neskutecneho a me to mimochodem jednoduse dovedlo k tomu naucit se delat steaky na nerezu nebo koupit kovanou zeleznou a ucit se s ni. ale to neni hlavni, proc pisu.

  snazil jsem se najit rovnitko mezi dupont a tefal a nevypada to na jednu firmu. spis dupont dodava suroviny a tefal si s tim uz dela co seznaj za vhodne.

  tim nezlehcuju co je na zacatku psane o dupont, byt neni lepsiho materialu nez cordura a tak dale. jen mi prislo zvlastni to odsuzovani tefalu.

  • electra píše:

   Dobry den. Hmm v jednom mate pravdu, v podstate som si to neuvedomila a preto mozu byt niektore vety zavadzajuce. To je inac moja zvycajna zbrkost, prehliadnut niektore detaily a vybuchnut nad nespravodlivostou sveta… Tefal a Dupont su dve odlisne firmy. U nas sa Tefal a Teflon v beznom ponimani zamienaju, kedze pre Europu bola dlhe roky neprilnava panvica = Tefal a to = Teflon, ktory vyraba Dupont. Ale Tefal je francuzska firma, ktora vyraba riad, podobne ako ine spolocnosti a pouziva teflon od americkeho Dupontu. Takze Tefal, podobne ako ine spolocnosti, je teoreticky vinny iba druhotne, pouzivanim toxickeho povrchu. Co neznamena, ze si utekam kupit Tefalovsku panvicu, ale v ramci spravodlivosti, mate pravdu, odsudila som Tefal na trochu vyssi trest, nez si zasluzi.

 38. Šimon Dorociak píše:

  Zdravím ťa. Opäť som tu 😀 Chcem sa s tebou poradiť. Používaš elektrické grily? Ja by som chcel vyskúsať protože predsa len to maso vyzerá a chutí inak keď to ugriluješ. Máš nejaké skúsenosti? Zaujal ma elekrický gril od ETA z povrchom z liatiny a kamena. Co nato hovoris? Pop. nejaky iny elektricky gril? Dakujem za info.

 39. Peter Hamar píše:

  Zdravím Vás. Mám otázku na tú panvicu na vypálenie (doplnenie článku z 20.5.2015), ktorú ste chceli kúpiť. Nespomínate, či ste ju nakoniec kúpili. Celkom ma taká oceľová panvica láka, tak ma zaujíma či s ňou máte nejaké skúsenosti, alebo Váš názor. Ďakujem.

  • electra píše:

   Dobrý deň, my sme si kúpili palacinkovu de buyer napokon, iba sa neviem dostať k článku. Tak narýchlo, je fajn, žiadny problem s dodaním, jedno horenie oleja a smrad v dome – dodržali sme navod, čo prišiel, prve dve palacinky som z hygienickych dôvodov radšej dala psom.. A odvtedy žiaden problém. Ako sa o nich hovorí, musí to vnútro pomali sčernieť, nemá sa to vymáčať vo vode.. Jediné mínus – kovová rúčka je teplá, nie je žeravá, ale mohla by byť drevená alebo plastová, nie je to panvica určená do trúby a očividne nemá ako u niektorých preťaté tie mosty, takže je teplá.
   ocelova-panvica-na-palacinky-mineral-b-element-o-24-cm-de-buyer/d-76636/

   • Peter Hamar píše:

    Veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď. Ja zvažujem kúpu panvice de buyer, ale klasickej veľkosti cca 26cm. Stále sa neviem rozhodnúť medzi nerezom a takouto oceľovou. Viem, že oceľové sú preverené používaním aj v profi svete a viac ako nejakých 100 rokov. Jedného čoho sa bojím, že ma manželka vyženie aj s takou panvicou, o ktorej jej poviem, že čím černejšia, tým lepšia a viac nepriľnavá.

   • electra píše:

    tak kúpte dve, každému jednu 😀

 40. oso píše:

  Kúpil som panvicu a riad Lamart, je to hliník a keramika vnutri čierna pisu že je PTFE a PFOA free, mam obavu ci to bude ok. Neuvedomil som si že tam je hliník 🙁 asi to vrátim a zoberiem radsej nejaky nerezový z Ikei 365+

 41. Marek píše:

  skvelý článok ďakujem 🙂

 42. Karla píše:

  Zdraví, a máte nějakou zkušenost s nádobím KOLIMAX?

   • Karla píše:

    A jak se vám na ní vaří? Nepřipaluje se vám na ni něco?

   • electra píše:

    Nerez potrebuje olej, nie je to nepriľnavý povrch, ak tam dáte vajce bez všetkého, tak sa priškvarý. Vôbec, vajce mi pripadá ako veľmi citlivé pre nerez. Povedala by som, že je tak napoli nepriľnavá v závislosti od druhu jedla. Palacinky sa na nej nepripália napríklad, na obyčajnej panvici by sa pripálili. Treba tomu olej, potom je to v pohode. Vyprážanie, mäso, ryža (aj keď ryžu robíme v podobnom nerezovom hrnci zvyčajne)..Také „ťažké práce“ sú asi vhodné pre nerez, môžete v ňom spraviť praženicu či zeleninu, ale na tieto dve jedlá napríklad uprednostňujem nepriľnavý povrch.
    Takisto je to rozdiel oproti našej novej oceľovej palacinkárni, ktorá černie a vytvára si nepriľnavú vrstvu, nerez si takú vrstvu vytvárať nebude. Nerez zostane ako je.
    A keramický Kolimax, ktorý sme si kúpili, na ten by some ešte nepísala recenziu, lebo sme v ňom robili tak 5 jedál, hlavne zeleninu. Ten je zatiaľ v pohode. Ten keramický je tiež nerez ale má keramickú nepriľnavú vrstvu, preto sme ho kúpili, že pod tou keramikou nie je hliník, ale nerez.

  • Petra píše:

   Též máme od nich hrnce. Jsou fajné. Dobře se na nich vaří a za celkem fajn cenu. Já doporučuju, pokud si je chcete koupit. =)

  • Marta píše:

   A jaká je jejich cena?

   • electra píše:

    všetky ceny sú na ich eshope
    kolimax.cz/eshop/akcni-nabidka/

   • Marta píše:

    A máte zkušenost s tímto tlakáčem? kolimax.cz/eshop/tlakove-hrnce/117007-tlakovy-hrnec-s-bio-ventilem-22cm-4-0l/ Těsní? Je kvalitní? Vaří se v něm dobře? Drží ta poklička fakt pořádně? Na ten si totiž brousím zuby. 😛

   • electra píše:

    Dobrý deň, je mi ľúto, ale s týmto konkrétne neporadím, skúste nájsť recenzie na Heuréke 🙂

   • Sabina píše:

    Já přesně tenhle tlakový hrnec mám! 😀 Je boží – vařím v něm každý víkend velká jídla, jako je například guláš, svíčková, knedlo-zelo-vepř, vývary apod. Jo, těšní, rychle se v něm všechno udělá a jídlo ještě nikdy nebylo připálené. Já jsem s KOLIMAXEM spokojená. =)

   • Terka píše:

    Tak to já tlakáčů bojím. Raději vařím na tomto hrnci kolimax.cz/eshop/nadobi/cerammax-pro-comfort/145222-hrnec-se-sklenenou-poklici-22cm-5-5l-barva-granit-seda/ – i když to v něm logicky trvá déle než v tlakáči, jsem s tím mnohem spokojení a víc v klidu. =)

   • Marta píše:

    Též jsem se jich bála, teď jsem ale v klidu – stalo se s nima naučit, udělat několik jídel a je to v pohodě. Myslím si, že když to s nima zvládnu já, tak každý. Navíc když je hodně kvalitní (jako například právě od KOLIMAXU), tak to jde prakticky samo a není se čeho bát.

   • Lucka píše:

    A myslíte, že to dovezou až na slovensko? bydlím v Košicích

 43. Miro píše:

  Dobrý deň! Doteraz som väčšinou kupoval iba titánové panvice, lebo že vraj sú nepriľnavé a nedajú sa poškriabať. Píšete, že sú iba nastriekané s nejakým práškom, v ktorom je nejaká nepriľnavá zlúčenina. Podľa toho to vyzerá, že tie titánové panvice sú škodlivé podobne ako teflonové. Podľa vás ani jedna titánová panvica nie je bez prášku, žeby bola zdravotne nezávadná. Za odpoveď Vám ďakujem vopred.

  • electra píše:

   Titanium je posledný výstrelok módy na princípe, pokiaľ je to super drahé tak to musí byť super dobré. Nie je podobne zlý ako hliník, ktorý oxiduje. Ja som titanium až tak neštudovala, ale viem jedno. Titanium panvice nie sú celé vyrobené z titania. Skúsim to povedať jednoducho a do radu.

   Čo je to titanium
   Titanium samotný je ľahky a silný, stabilný, odolný voči korózii, kyselinám, najsilnejší kov. Pomer sila/váha má najvyššie hodnotenie z kovov, váži asi polovicu priemernej ocele a je rovnako silný ako stainless steel. Ale je to mizerný tepelný vodič, vraj má iba 1/4 vodivosti liatiny, čo nie je moc, 1/10 z hliníka, 1/20 z medi… Keďže je zlý vodič tepla a elektriny, odolný, ľahký, používajú ho v ľudskom tele a pri rôznych chirurgických zákrokoch. Titanium je inertný v ľudskom tele, preto sa používa na rôzne implantáty bedrového kĺbu, zubné implantáty, to je už na mňa zložité.. lekárstvo nechajme.

   A teraz riad
   Existujú vlastne dva druhy „titanioveho riadu“
   – čistý titanium ako kov, to budú iba hrnce na zovretie vody, campingový riad, pretože na iné sa to nehodí, hlavne ten camping je dobrý príklad keďže je to ľahké a odolné na ponášanie, ale nie je dobrý na každodenné varenie, prenáša teplo nerovnomerne a jedlo sa naň lepí. Niektoré značky, ak chcú znížiť lepenie ho pokryjú silikónom alebo niečím podobným.
   – a potom riad typu panvice.. to už je už pri najbežnejších typoch riadu liatina hliníka vystužená titaniovým povlakom, či je to už čistý titaniový prášok alebo miešaný s inými druhmi minerálov (na báze keramických panvíc), chemikálií (na báze teflónových panvíc), .. sú i značky čo dávajú čistý, dvojito lepený alebo koľko vrstiev to má iste závisí od značky a receptu a to Vám už nepoviem. Treba tam ten iný kov – zvyčajne hliník – kvôli vodivosti, a tá vrstva je tam samozrejme kvôli nepriľnavosti, aby sa potrava nedostala do styku s hliníkovým základom.

   Netvrdím, že všetky titanové panvice sú zdraviu škodlivé, nehádžem to do jedného vreca, ale áno, je to prášok (nepriľnavý prášok na kove) a ak ste si mysleli, že je to jeden kus kovu, tak nie je (je to „nejaký“ – v závislosti od značky – kov s nepriľnavou vrstvou prášku).

 44. Silvia píše:

  Dobrý deň,veľmi zaujímavý a poučný článok, vďaka.
  Aký je Vás názor na nerezové hrnce od slovenského výrobcu Bendorf Sandrik?
  ďakujem

  • electra píše:

   Dobrý deň, že asi nie sú slovenské, ale rakúske 🙂 Pravda, neviem kde sa vyrábajú. Pravdepodobne klasická nerezová oceľ ako každá iná, nemám nič proti ani pro, keďže som nikdy žiaden kus nevlastnila. Očividne začali príbormi a podobne a to im zostalo.
   Podľa ich domovských stránok
   rakúskych http://www.berndorf-besteck.com/index.php/en/
   a švajčiarskych http://www.berndorf.ch/de/unternehmen/
   majú za sebou 170 ročnú históriu výroby nerezového príboru a riadu, od roku 1843 (založený v rakúskom Berndorfe), 2000 ich prevzala francúzska firma a v 2005 švajčiarska.
   Majú pár nerezových hrncov, ale tá čierna panvica je určite hliník niečim potiahnutý
   http://www.berndorf-besteck.com/index.php/en/products/sortiments/pots
   Neviem presne čo myslia pri tých formách na pečenie „odolná uhlíková oceľ“, lebo mne by sa hodili slušné formy na pečenie, ale tam som ešte nerobila dáky väčší výskum, najprv ešte doriešim pár hrncov, tým myslím, či je to potiahnuté nepriľnavou vrstvou alebo čo to vlastne je za povrch. To je vlastne jediné, čo ma tak viac zaujalo
   http://www.berndorf.sk/kuchyna/1575-forma-na-pecenie-okruhla.html
   Doplnok, tú panvicu som našla, je uvedená ako „Keramikbeschichtet“, ale neviem aký druh keramiky používajú.

  • Katka píše:

   Bendorf Sandrik jsem měla celkem dlouho, ale pak už se mi na nich strašně blbě vařilo, tak jsem je vyměnila za KOLIMAX a musím říct, že se kvalitou vůbec nedají srovnávat. s KOLIMAXEM jsem mnohem spokojenější a i to jídlo se mi zdá chutnější…

   • Sabina píše:

    Souhlas s Káťou též jsem měla úplně stejnou zkušenost. Než jsem ale objevila KOLIMAX, trvalo mi to mnohem déle. Nejdříve jsem zkoušela tefal, pak nějaké značky z netu, ale nakonec jsem taky skonila u KOLIMAXU a jsem maximálně spokojená!

   • Gábi píše:

    Katko, a jak dlouho KOLIMAX máš teď? Chci to taky prubnout, ale ještě hledám samozřejmě pro a proti.

   • Katka píše:

    Gábi, mám to už dva roky a fakt jsou nejlepší. Když už si nějaké kupuju nové, tak sáhnu vždy jen po kolimaxech… Ty jsou prostě topové.

   • Gábi píše:

    Tak to je paráda. To si teda nechám poradit a taky si kupím kolimaxy. Chtěla bych nějaé hrnce a menší pánvičky. Máš nějaký konkrétní tip?

   • Katka píše:

    Já nevím, zkus třeba tuhle sadu -kolimax.cz/eshop/ nadobi/professional/131003-sada-nadobi-se-sklenenymi-poklicemi-12-dilu/ alespoň si nebudeš muset všechno vybírat po jednom.

   • Míša píše:

    Zdravím, také mohu doporučit kolimax, dostaly jsme je s manželem na svatbě od hostů 🙂

 45. Mirka píše:

  DObry den, teraz su na trhu panvice Delimano Stone Legend. Zlozenie sa zda byt v poriadku. Co si myslite Vy?

  • electra píše:

   Ospravedlnujem sa za oneskorenu odpoved, trochu som nato zabudla. Nuz, je to potiahnuty hlinik a ja sa uz na hlinik nedam.. A cely ten ich text na delimano je same nic nehovoriace blabla o bezpecnom netoxickom prirodnom povrchu a titanovych ciastockach na spodnej casti..
   – vonkajsia cast je glazura, koho zaujima vonkajsia cast, pekna cervena
   – vnutorna zakladna spodna vrstva obohatena o titan.. ale CO je obohatene o titan
   – stredna vrstva ciastocne obohatena o titan a prirodne castice, ale zas CO je obohatene

   a citam to a citam, a na konci neviem co som vlastne citala a co je to za povrch.. lebo to tam na celej stranke ani raz jasne nepovedali..je to keramika? je to daky iny mix? asi keramika neviem, nemozem povedat, ze zlozenie je v poriadku, ked ho neviem… CO JE TO ZA POVRCH 😀

  • zuzana píše:

   Sada panvíc Stone Legend. Vnútorný materiál: QuanTanium Real Stone. To answer your specific question, yes, QuanTanium does contain PTFE. Tym je zodpovedane vsetko. Nie je real stone ako real stone 😀

 46. Jana píše:

  Dobrý den, aj ja vam velmi pekne dakujem za perfektnu analyzu povrchov, velmi uzitocny clanok :), chcela by som vas poprosit o radu a vas nazor, ci nemate skusenosti so zeleznymi panvicami, nasla som jednu zaujimavu od znacky Kela. A co prosim hovorite na panvice znacky Kitchenaid, maju v ponuke medene a nerezove panvice, su teda trochu drahsie, ale clovek ma tendenciu verit,ze to svedci aj o kvalite. dakujem pekne Jana

  • electra píše:

   Dobry den, zeleznu mame palacinkaren a sme s nou spokojni, de buyer
   Akurat rucka sa prehrieva, ale to nehovori o tom, ze by sa inym panviciam mala prehrievat rucka, ak su kovove, napr nerezovej od kolimaxu sa nezohrieva vobec.
   O Kela neviem nic, akurat mozem hadat. Kitchenaid je americka znacka, dovoz, preto je drahsia, podla mna + nie je az tak draha, takze je to Cina, 99% americanov vyraba v Cine, su u nich zadlzeni az po usi, vraj… Na made in China v kuchyni mam alergiu ale to je kazdeho osobna vec, chcela by som aspon nejaky certifikat nezavadnosti, CE mi v kuchyni nestaci, ale ja som prehnane narocna, ked ide o riad alebo osatenie mojich deti 😀
   asi myslite tuto alebo inu velkost
   https://www.amazon.co.uk/Kela-11617-Iron-Grill-Ferrum-Frying/dp/B00V4MODT2
   budete ju musiet vypalit
   a zalezi na tom, naco to chcete pouzivat, ale iste, jedna zelezna v kuchyni by mala byt, treba si to vyskusat ak to ma dobre recenzie a nevadi Vam ta Cina

   • Anonym píše:

    Dakujem za odpoveď

   • Jana píše:

    Dakujem za odpoved, s tou Cinou v kuchyni s vami suhlasim :), tak Kela sa ale tvari, ze to je nemecka znacka, mylite, ze aj Kitchenaid vyraba v Cine? lebo nemam chut si kupovat cinsku panvicu za 140eur. Aku by ste mi prosim odporucila, ak by som chcela nerez alebo ocel? dakujem

   • electra píše:

    na vyprazanie a maso ocel, ak je to to co myslim, anglicania tomu hovoria „heavy duty“, take hrube tazke panvice, na vsetko ostatne nerez.. material, riad.. vzdy treba priradit k jedlu. kazdy povrch ma svoje urcenie, alebo aspon priblizne urcenie, nejaku skupinu jedal, na co sa viac hodi..
    na to miesto vyroby sa uplne jednoducho spytajte predajcu, alebo viac predajcov, za email neplatite. a pripadne naznacte, ze ste to ochotna vratit ak to je vyrobene v azii, budu ochotnejsi… ale mam skusenost ze cesi su v tomto otvorenejsi, mozete skusit aj ceske obchody, ak vam zo slovenskeho neodpovedia.

   • electra píše:

    ak to nema velkym reklamu, ze made in europe … ale iba nemecka, americka, anglicka super kvalitna znacka vyrabana od stredovaku.. tak tomu davam 99.99% sancu, ze je to cina

 47. Jana píše:

  dakujem 🙂

 48. Tatiana píše:

  dobry den, a skk germany riad a panvice? uvadzaju, ze su pfoa free.
  dakujem 🙂

  • electra píše:

   Aby som zodpovedala na začiatku otázku, nepriľnavý povrch SKK Germany je vyrobený bez obsahu PFOA , ale podľa mňa je to PTFE, t.j. určitá forma teflónu, neviem aký povrch, na ich stránkach som to nenašla. Rozhodne nikde nepíšu, že to je keramika, a existujú iba dva základné druhy nepriľnavých povrchov – PTFE a keramika. Potom sú už dáke mixy a mix so silikónom, ale toto je základ.
   skk-guss.de/en/
   Ak nechcete teflón (ptfe) potrebujete bez obsahu ptfe, nestačí bez obsahu pfoa, to už má dnes skoro každý
   Vysvetlenie
   1. Teflon je značka pre plastický produkt nazývaný polytetrafluoroethylene (PTFE).
   2. PFOA (Perfluorooctanoic Acid) je ďalšia chemikália, ktorá sa používa pri procese výroby PTFE. Nie je to isté ako PTFE. Až donedávna, všetky nepriľnavé povrchy boli vyrábané s použitím PFOA. Pri procese výroby je PFOA vraj „spálené“ a vo finálnom produkte zostáva iba zanedbateľné množstvo. Ale keďže je PFOA obrovským znečisťovačom životného prostredia a toxickým pre živé organizmy, väčšina známych výrobcov PFTE nepriľnavých povrchov prešla na výrobu PTFE bez PFOA, to zahŕňa v tejto chvíli vraj i teflón.
   3. Ak vidíte riad reklamujúci bez obsahu PFOA, znamená to, že povrch PTFE bol vyrobený bez použitia PFOA, t.j. nepoužili vo výrobnom procese PFOA, ale ešte vždy je to PTFE. PTFE výrobcovia pokladajú za bezpečné, ak neprehrejete prázdnu panvicu alebo nevaríte na príliš vysokých teplotách. Ak je pre Vás PTFE problém, treba si vybrať nepriľnavú keramickú panvicu alebo panvicu bez nepriľnavého povrchu.
   4. Ak si povšimnete na príkladoch, väčšina výrobcov povrchov vyrába nepriľnavé povrchy tak PTFE povrchy ako keramické. Je na výrobcovi, aký povrch si vyberie pre svoju panvicu, hrniec, formu na pečenie. Ak mne poviete značku riadu, nič mi to nepovie o povrchu.
   5. Príklady PTFE povrchov
   – výrobca DuPont, značka povrchu Teflón
   – výrobca DuPont, značka povrchu Autograph 2
   – výrobca Whitford, značka povrchu Excalibur
   – výrobca Whitford, značka povrchu Eterna
   – výrobca Weilburger Coatings, značka povrchu Greblon
   – výrobca Ilag industrielack, značka povrchu Durit
   6. Príklady keramických povrchov
   – výrobca Weilburger Coatings, značka povrchu Greblon Ceramic
   – výrobca Ilag industrielack, značka povrchu Ceralon
   – výrobca Thermolon Corporation, značka povrchu Thermolon
   – výrobca Wellman Engineering, značka povrchu EcoLon

 49. Mirka píše:

  DObry den, este raz k tej Delimano Stone Legend, zlozenie je uvedene:uhlikova ocel,nerezova ocel,smaltovany povrch,vrstva Whitford Quantanium. O pfoa a ptfe neni nic pisane. Mozu to tie uvedene vrstvy obsahovat?

  • electra píše:

   Jediné, čo Vás zaujíma je povrch – nepriľnavá vrstva, a to Whitford. Ďakujem, za uvedenie povrchu. Ten smalt je myslený vonkajší povrch
   Než vás umučím vysvetleniami, podľa všetkého je to PTFE (Whitfordská forma teflónu) bez obsahu PFOA.

   Spoločnosť Whitford je jedným z najväčších spoločností na výrobcov povrchov po DuPonte (Teflon®) a vyrábajú povrchy tak s obsahom PTFE ako silikónové. Názvy ich povrchov sú Xylan®, Fusion®, Eterna®, New Eclipse®, Halo®, Eclipse® atď.

   Vlastná reklama na Whitford
   Whitford manufactures the largest and most complete range of fluoropolymer coatings in the world. Whitford Worldwide now has manufacturing facilities in seven countries, offices in an additional four countries, a global network of 50 agents and sales in more than 100 countries worldwide.

   Píšu , že vyrábajú fluorpolymérové povrchy nepíšu nič o keramických.

   Nuž a vyrábajú aj povrch QuanTanium®. Quantanium je nepriľnavý povrch, ktorý je zosilnený proti poškriabaniu tým, že pridali do zmesi povlaku titánové častice. Kvôli tomu zosilneniu sa reklamuje ako povrch, ktorý vydrží najdlhšie a prežije všetko. Nenašla som však Quantanium na keramickej báze aspoň nie na stránkach výrobcu. Podľa výrobcu vyrábajú 3 druhy tohto povrchu

   Skrátim ten popis, linka nižšie

   Quantanium na riad – PTFE obohateny titánovými čiastočkami (to je ten „náš“)
   tento môže byť predávaný a reklamovaný bez obsahu PFOA, ale je to PTFE (ak chcete inak Whitfordova forma teflónu)

   Quantanium na pečenie (sprejová verzia) – silikón obohatený titánovými čiastočkami, nie je to PTFE
   základom je silikón, takže môže byť predávaný a reklamovaný bez obsahu PTFE a PFOA

   Quantanium na pečenie (coil version), neviem úplne presne čo to znamená coil version, ale je to PTFE obohatené titánom, takže môže byť predávaný a reklamovaný bez obsahu PFOA, ale je to PTFE (ak chcete inak Whitfordova forma teflónu)

   http://www.whitfordww.com/housewares/quantanium.html

   A keďže ja sa môžem aj mýliť, v tomto prípade sa nemýlim, lebo, tu máte rovno odpoveď priamo z Whitfordu na jedno fórum, aj keď staršieho dáta.

   http://www.tailfeathersnetwork.com/community/showthread.php/17376-QuanTanium-is-*NOT*-safe-for-birds

   I’m not quite sure why we didn’t respond to you in the past, but I will this time.

   As a supplier of nonstick coatings, we are very well aware of the problem of pet birds and overheated nonstick coatings.

   While it is true that the fumes from decomposing PTFE (e.g. „Teflon“) can be fatal to birds, the fumes from overheated foods can have the same effect. In fact, the toxic fumes from over heated foods are emitted far below the temperatures required to decompose PTFE. In many cases, PTFE takes the blame when it was actually the food being burned which was the culprit.

   To answer your specific question, yes, QuanTanium does contain PTFE. Virtually every quality nonstick on the market contains PTFE as the nonstick component. If you are looking for good cookware which has a nonstick coating, you will not find any that do not contain PTFE.

   Your choices will be to use uncoated cookware or to use coated cookware carefully. As you point out in your email, „PTFE is potentially lethal to“ pet birds. Properly used, nonstick coatings provide a safe, healthful way of cooking.

   I hope this answers you questions and possibly allays some concerns. Please do not hesitate to contact me if you have further questions.

   Best regards,

   John

   John Badner
   Business Mgr/Consumer Products
   Whitford Corporation
   Tel: (610) 296-3200 Ext: 261
   Fax: (610) 647-4849
   jbadner@whitfordww.com

 50. Hmm píše:

  Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za tak podrobný článok. Tie panvice Domo sa už v SR nedajú kúpiť a na stránke Tefalu dole v sekcii najčastejšie otázky je veľa odpovedí ohľadom PTFE a údajne táto látka je neškodná a neusádza sa v tele. tefal.sk/ Riad-%26-kuchynsk%C3%A9-pom%C3%B4cky/Hrnce-a-panvice/Ingenio-Smalt/p/R-ingenio-smalt

  Neviem sa rozhodnúť, lebo ako tak nad tým uvažujem, tak panvica bez PFTE nemusí byť zákonite zdraviu viac prospešná resp. neškodná ako tá s PTFE. Nevieme presne čo všetko namiesto toho použije výrobca a či to je skutočne neškodné. Neviete poradiť, aká je podľa Vás momentálne dostupná skutočne nezávadná panvica bez ťažkých kovov vyrábaná v EÚ ?

  • electra píše:

   To je ťažká otázka, odporučiť teoreticky niečo, nemám doma labák. Existujú značky a materiál, ktoré trochu viac preferujem, čo však neznamená, že som dokonale neomylná.

   Neviem, či existuje skutočne nezávadná panvica, s tým, že sa nič neuvoľní do nášho jedla. Pominúc skutočne dokonalé sklo alebo drevo, ktoré sa snáď nájdu, ale z nich sa nevyrábajú panvice. Kov vždy bude čiastočne reagovať s jedlom, podľa mňa, nech si hovoria výrobcovia čo chcú, je to na nás, čo si vyberieme alebo na čo danú vec použijeme. A samozrejme, komu prejavíme dôveru

   Myslím, že akýkoľvek nerez vs hliník (aluminium) je fajn voľba na väčšinu jedál. S tým, že očakávam, že je testovaný a vyrobený v EU. Samozrejme, nikdy nevieme, kde všetky zložky „vydolovali“. My máme český Kolimax pokiaľ ide o panvicu a hrniec z Lidlu, tento náhodou nebol vyrobený v Číne a je dobre hrubý. Máme aj Tescomu, ale to má hrozne tenké dno a z Tescomy nemám veľmi dobrý pocit.

   Na mäso a vyprážanie treba asi ťažkú hrubú oceľovú alebo nerezovú panvicu. Zatiaľ používame kolimax nerez. My máme vypaľovaciu oceľovú debuyer na palacinky.

   Na mixy v ktorých sú rajčiny, prípadne iné kyslasté jedlá uprednostňujem smaltovaný hrniec alebo nepriľnavú vrstvu. Kyslé jedlá a kov sa nemajú radi.

   Čo som nikdy neskúšala je liatina, akosi som jej neprišla na chuť, tam je rôzny recept u každého výrobcu, jedinu spoločnú vec, čo má všetka liatina je, že má viac ako 2% uhlika, 1.8-4% + zvyčajne je tam silikón 1-3%
   Z čoho pozostáva, to je rôzne, je tam mangán, chróm, molibden, síra, titan, meď nikel… obrovský mix, naozaj závisí od receptu výrobcu, hliník som nenašla.
   Neviem, nakoľko sú jednotlivé veci škodlivé, určite by som chcela vidieť testy na nikel, chróm a ostatné látky, ktoré sa testujú na vylučovanie. Áno ja som z tých otravných zákazníkov, ktorých výrobcovia a predajcovia nemajú radi. Nuž, aj ja by som občas rada do obchodu bez toho aby som si musela prečítať všetky zložky, preskúmať všetky značky, je to únavné. Ale vráťme sa k panviciam.

   Nepriľnavú vrstvu uprednostňujem keramiku pred ptfe a samozrejme 1. niektorý z povrchov vyrobený v EU + 2. nepriľnavá vrstva na nereze, na hliníku nepriľnavú vrstvu už nechcem. Na domo by som sa už nedala, bola to nepriľnavá vrstva na hliníku a zhruba do roka odišla. My máme kolimax, lebo 1. nepriľnavá vrstva na nereze, 2. nepriľnavá vrstva vyrobená v Eu, 3. nepriľnavá vrstva bez ptfe, 4. slušná cena, zvyčajne striedajú zľavové akcie na jednotlivé panvice. Viem , že robím reklamu pre kolimax, ale to je fakt, že ak chcem nepriľnavú vrstvu + nerez (a nie hliník) a ešte vyrobené v Eu, tak je nesmierne malý výber. Iba nerez sa nájde. Uvidím, koľko vydrží, ale ak počítam, že nepriľnavá vrstva odíde do roka, kvalitnejšia možno vydrží dlhšie, akosi sa mi nechce platiť priveľa za nepriľnavú panvicu.

   Ten tefal – neviem nakoľko je smalt na panviciach nepriľnavý, či je to nepriľnavejšie ako smaltovaný hrniec alebo podobne, nikdy som to neskúšala a neviem sa k tomu vyjadriť + neviem, z čoho je ten smalt vyrobený + za tú cenu, čo má tefal to bude smalt na hliníku. Akurát Tefal je najskôr vyrobený vo Francúzsku.

   • Hmm píše:

    Ďakujem za rýchlu odpoveď. Presne takú panvicu chcem , t.j. hlbokú materiál nerez s keramickým nepriľnavým povrchom a vyrobenú v EÚ. Už to študujem tak tretí deň (ide mi to už na nervy:))a stále som nenašiel nič vhodné čo nestojí prehnane veľa peňazí. Delimano, má iba nejakú divnú šikmú wok panvicu, green pan je vyrobený v Číne a sú na túto panvicu veľmi rozporuplné recenzie a iné čo som pozeral mi v niečo nevyhovovali. Lebo ak sa má ten green pan napr. podľa niektorých recenzií zošúchať do roka, tak to asi fakt lepší ptfe tefal ako v jedle zjesť celý nepriľnavý povrch greenpanu:)
    Ten kolimax sa mi celkom pozdával, ale zavrhol som ho preto, že neviem či sa pomýlili, ale uvádzajú, že povrch bez PTFO a PFOA, žiadne PTFE. A nie je pri ňom uvedené do akej teploty je povrch odolný, iba že môže ísť celý do rúry do 220 C.
    Momentálne majú v akcii túto kolimax.sk/eshop/panvice/119261-panvica-s-keramickym-povrchom-so-sklenenou-pokrievkou-s-rukovatou-a-uchytom-priemer-26-cm-vysoka-8-cm-objem-3-5-l-barva-zelena/ a keby si vyjasním, že tam nie je to PTFE tiež tak by som ju aj objednal. Aj keď trošku ma odrádza tá zelená farba, príde mi to také umelé a neprirodzené.
    Šiel by som aj do nejakého železa, ale tam sa bojím toho pripaľovania, doma máme jeden taký hrniec a pripaľuje sa stále. A musím ešte nakúpiť ďalší riad, budeme mať o pár mesiacov bábo a preto by som rád kúpil okrem hlbokej panvice aj nejakú plytkú a nejaký hrniec, len ešte fakt nieviem aký, začnem od tej wok panvice.

   • electra píše:

    To ptfo bude dáka skomolenina ptfe, ptfo pri panviciach neexistuje (viem čo to znamená pri hrách Play the Fucking Objective, ale v panviciach som o tom ešte nepočula :P). Ak to nesúri počkajte chvíľku, a iste bude v akcii aj čierna alebo granitová, my sme dostali granitovú na jeseň v tejto istej akcii a viem, že predtým tesne bola tiež zelená, oni to striedajú, ale neviem po akom čase. Predpokladám, že ak majú toho viac na sklade alebo tak. Majú ilag ceramic povrch, už som o nich písala http://www.bocianiehniezdo.sk/content/neprilnavy-povrch-ilag/
    Ale pozor, musi to byt Ceramic, ilag durit je s obsahom ptfe

    Ja som si kúpila naposledy jeden z týchto hrncov Belis, toto je kvôli obrázku a povrchu, nekúpila som druhú akosť ani výpredajové vtedy,
    smaltovane-nadobi-sfinx.cz/eshop/380-sada-smaltovaneho-nadobi-bubble-4-dilna-ii-jakost-hrnec-18-20-a-24-cm-rendlik-24-cm.html
    Páči sa mi, že pri každom riade píšu hrúbku plechu a povrch, to je to, čo od výrobcu očakávam. Je to jeden z menších hrncov, nesmierne ťažký ináč ale fakt vyzerá nezničiteľne ako píšu, no uvidíme. Asi kúpim pár hnrcov od nich, majú taký aj onaký povrch, dá sa vyberať. Jediné čo mi na hrnci chýba je deravý vrchnák. Je to trochu zriedkavé pri smalovanom riade, že majú dieru vo vrchnáku, ale nesmierne praktické, ak hocičo sa varí aby sa nemusel vrchnák dávať bokom a para mala kam unikať.
    Majú ich sporadicky niektoré online obchody, teraz si nespomeniem na linku ale i domáce potreby, tam si treba pozrieť dostupnosť a-z.sk

 51. Monika píše:

  Dobry den, ja by som sa Vas chcela opytat, ake formy pouzivate pri peceni kolacov? Hlavne forma na tortu a babovku. Rovne plechy mam smaltove, ale co by ste mi odporucili na tortu a babovku. Pretoze vsade vidim len formy s neprilnavym povrchom ale taku formu na tortu by som nerada kupila.

 52. Marta píše:

  Dobrý deň,
  úžasný článok. Ďakujem.

  ja som dlhé roky používala klasické smaltované hrnce. Nepoškriabu sa ani kovom avšak sa na nich prilepia potraviny. Praženicu aj ak je tam olej treba odmočiť a vydrhnúť drôtenkou, alebo teraz sa dá dať do umývačky a po vybratí ešte zotrieť, prilepené jedlo sa uvoľní a nemusí sa drhnúť. Na to som prišla pri 50 ročnom smaltovanom pekáči od mamy, keď sa mi ho nechcelo drhnúť pichla som ho do umývačky a div sa svete vybrala som ho dokonca aj z vonkajšej strany o poznanie čistejší, len som najprv skúmala odkiaľ sa berú malé čierne šupinky 🙂 , neskôr klasický teflón, ale ten sme už vyhodili a nerez. rokmi už všetko opotrebované (okrem pekáčov :)) ) je vymenené, najnovšie za Royal Line s mramorovým povrchom. A až vo vašom článku som sa dozvedela, že sú zo zliatiny hliníka s neviem akým povrchom lebo sa mi to zatiaľ nepodarilo nájsť. neviete náhodou o takom povrchu niečo? vraj je kvalitnejší ako keramický (keramické mám 3 panvice ale tiež z hliníka)Som si myslela, že aj ak je to hliník ale je povrchovo upravený, nevylučuje sa hliník do jedla pri varení. Teraz idem kúpiť hrnce synovi, tak by som chcela také tie „zdravé“.
  ak si nájdete chvíľku čas mohli by ste sa pozrieť na ten povrch?
  Ďakujem

  • electra píše:

   pekne dobre ranko prajem

   royalty line, royal line som nenasla
   svajciarsky dizajn, niektore veci su vyrobene vo svajciarsku nie vsetky
   stranka
   http://royaltyline.com/products/
   katalog 2016
   http://royaltyline.com/downloads/

   maju riad
   – 100% nerezovy
   – hlinikova zliatina + neprilnavy keramicky (pri nom je napisane bio)
   – hlinikova zliatina + neprilnavy PTFE (daka ich forma teflonu, neuvedne) prevazne cierny
   – hlinikova zliatina + neprilnavy granit (asi ptfe), prevazne cierny
   – hlinikova zliatina + neprilnavy mramor (marble) asi aj keramicky aj PTFE, ak som to dobre pochopila

   kto im robi keramicky povrch, to je iba tip, na jednej stranke som nasla spomenuty ECL, excilon
   http://www.excilon.cn/en/about.aspx
   Shanghai Excilon New Materials Co., Ltd.
   ak som to dobre pochopila robia organicke aj anorganicke povlaky, anorganicky je porcelanovy smalt vysoko odolny teplotam podobny sklu
   znie pekne, ale posledne co chcem vo svojej kuchyni je hrniec vyrobeny v cine z cinskej hlinikovej zliatiny potiahnuty mineralmi vydolovanymi v cinskych horach

   nazor na znacku – osobne by som si to nekupila, lebo
   – nechcem neprilnavy povrch na hliniku, radsej na nereze
   – nechcem hrnce s neprilnavym povrchom a nechcem hlinikove hrnce s neprilnavym povrchom
   – neviem ci je to 100% made in europe
   – maju aj keramicky neprilnavy povrch a nemyslim si, ze je vyslovene zdraviu skodlivy, ale vid 3 body vyssie + mam rada z riadu 100% dobry pocit a pri tomto nemam

   nazor na riad
   Myslim, ze som na viacerych miestach pisala, ze
   – nie som fanusikom PTFE, takze to nie
   – nerez a keramicky neprilnavy povrch maju v niektorych pripadoch odovodnenie, mali by sme mat asi doma z kazdeho nieco, ale cela sada sa mi vidi prehnana
   – keramicky neprilnavy povrch je tiez iba nater takze moze odist, velmi zalezi od kvality, 1-2 panvice o.k. ale osobne mam radsej klasicke smaltovane hrnce na varenie polievok a podobne, povedzme ze na vyvarenie rezancov alebo uvarenie vajicok je fajn aj nerez a mame uzasny hruby nerezovy hrniec na ryzu na ktory nedam dopustit, takze 2-3 nerezove zvysok klasika smalt, nieco kvalitne a pod tym nejaky poriadny ocelovy plech
   – Z panvic mame doma z kazdeho nieco, nerezovu, neprilnavu keramiku, aj vypalenu zeleznu
   – Pri peceni som skor fanusikom smaltovanych pekacov a plechovych formiciek, vyslovene tam neprilnavy povrch nepouzivam
   – Do buducnosti pokukavam po keramickom muffinovom pekaci, su zriedkave, vacsina je ptfe, ale 1-2 sa na trhu najdu, + po smaltovantovanej panvici na dolky, myslim ze bellis je jediny co ma nieco take

   • Marta píše:

    Dobrý,
    ďakujem za odpoveď, keby som čítala Váš článok skôr asi si ich nekúpim, ale čo už… vrátiť sa nedajú, malé deti už nemáme a 100 rokov tu aj tak nebudem 🙂
    synovi ale kúpim z každého niečo, poskladáme mu teda sadu len zo zdraviu neškodných kúskov.
    na dolky som mala smaltovanú panvicu, ale sa tam stále priliepali aj keď som použila olej 🙁 teraz mám klasiku asi z toho PTFE .

   • electra píše:

    prajem vela stastia vo vybere 🙂
    moze to byt trochu stresujuce, ale ak viete presne co chcete, tak sa to da najst, akurat to chce cas…
    moja matka mala teflonovu panvicu na dolky, uz letela do smeti, a este bola aj osarpana.. druha vec co je neprijemne na takychto panviciach, ludia so pohodlni a casto pouziju radsej kovovu obracacku, pri dolkach sa vela obracia a potom to tak vyzera… s drevom sa tazko obracia a dalsich 90% obracaciek su polyamid.. od toho sa treba drzat dalej, radsej potom ak narazite na dobru plastovu obracacku z PP (5)
    preto mam rada nasu zeleznu vypalenu na palacinky mozete obracat kovovou obracackou kolko chcete
    my zatial robime dolky na vypalenej palacinkarni, funguje to, akurat to nevyzera ktovie ako, smaltovanu, nuz uvidime, ako to bude fungovat, tipujem, ze sa mozu lepit, ale nic lepsie ma nenapadlo zatial
    muffiny sa daju aj na plechu v papierikoch, vacsina je v pohode, obcas sa to roztecie mierne, ten muffinovy pekac je skor pre pohodlie

   • Simona píše:

    My sme vcera dostali hlinikove panvice orion potiahnute granitom, mame ich rovno vyhodit? :O

 53. Hmmm píše:

  No tak ja som nakoniec kúpil túto panvicu kolimax.sk/eshop/panvice/cerammax-pro/119261-panvica-s-keramickym-povrchom-so-sklenenou-pokrievkou-s-rukovatou-a-uchytom-priemer-26-cm-vysoka-8-cm-objem-3-5-l-barva-zelena/

  A musím povedať, že som veľmi sklamaný. Neviem ani čím začať, asi tým, že ten „nepriľnavý“ povrch je veľký prd nepriľnavý, všetko na nej pripeká a zle sa to čistí.

  Ďalej je trochu divné, že akonáhle sa povrch zahreje, tak farba povrchu sa zmení na takú hnedastú. Po čistení panvice na nej ostávajú zahnednuté časti a mapy od pripečeného jedla, ktoré nejdú dole a máme ju dosť krátko a už som si všimol aj čiaru cez farbu na kov. Nepoužívame žiadne kovové náradie v panvici a podľa mňa to zišlo pri čistení pripečeného jedla – nevarili sme v nej vôbec nejak veľa, ale to pripekanie je úplne katastrofálne, varenie bez tuku ako na teflónových môžme len snívať, ale aj s tým tukom to je behom chvílky pripečené jak šľak, tá panvica je dobrá akurát na varenie s vodou, ale potom na čo nepriľnavú povrch a panvica za 55 €, že …
  A to nehovorím o pokrievke, ktorá dosť dlhú dobu vydávala zvuky a praskala. Budem ju chcieť určite reklamovať..

  Druhá skúsenosť. Keďže som veľmi naštartovaný proti PTFE, tak som pár dní dozadu vyhodil aj hrniec s „teflónom“ a tefal panvicu, na ktorej sa robili super palacinky, ktoré sa vôbec nepripekali a nemusel som použiť skutočne ani kvapku tuku.
  Kúpil som Tefal vlastne takú istú panvici len s „bielym“ povrchom (sol-gel, bez ptfe, made in France) a šiel som robiť palacinky. Akurát sme mali na ne neskutočnú chuť v ten večer. No ništa, nedala spraviť ani jedna, neskutočne to všetko pripekalo. Hneď som zaplakala za starou panvicou a polovička totálne naštvaná, že som jej vyhodil dobrú panvicu, mala veľkú chuť na palacinky a nič z toho nebolo. Proste niečo podobné ako tá panvica Kolimax.

  Po odskúšaní týchto povrchov bez PTFE som z ich vlastností totálne sklamaný a zároveň z nich nemám nejaký lepší pocit, že používam niečo zdravšie. Tieto povrchy na mňa pôsobia iba ako akési teplotne odolné farby vyrobené z riadneho humusu,aby boli odolnejšie ako bežné farby, tá Tefal biela ešte teraz smrdí farbou keď niečo robím, a to už je pár dní používaná a prvý krát bola neskutočne poctivo vypalovaná na viackrát.

  Som z toho sklamaný a neviem, čo teraz kúpiť aby sme mohli napr. robiť palacinky ako predtým a nepoužiť klasický teflón, akú kúpiť „Wok“ hlbokú panvicu na prípravu hlavných jedál a čo teda vôbec robiť. Viete mi poradiť nejaké riešenie ?

  Lebo teraz mám pocit, že už viem, prečo tie teflónové výrobky sú všade, lebo tie „keramické“ sú asi na nič a preto už chápem prečo ťažko zohnať napr. sendvičovač s ker. povrchom, lebo ak by som chcel to jedlo v ňom spravené zjesť, tak by som ho asi musel zjesť aj s ním…

  • electra píše:

   Dobrý deň, po prvé, máte úplnú pravdu. Máte úplnú pravdu, že keramický povrch je nanič a plytvanie peňazí. Po 4 či 5 panviciach som to vzdala. Možno som mala trochu viac šťastia s tou granitovou Kolimax, aj to iba náhodou, pretože keď sme ju kupovali bola ona v akcii a nie zelená. Ale pochybujem, že by bola na palacinky a tiež nevydržala viac ako pol roka.

   Po druhé, úplne Vás chápem. Máme neskutočný výber riadu na trhu a nevieme čo kúpiť, aby sme z toho nemali zlý pocit. Hlavne ak ide o deti. Teflón nechceme, keramika nie je nepriľnavá, možno nie všetky sú nanič po prvom použití, ale až po 20, ešte vždy mi to vyjde na jedno kopyto. Neviem, či sú keramické nepriľnavé povrchy vhodné pre Slováka, ktorý očakáva, že mu panvica vydrží dlhšie a chce ju použiť na hocičo.

   Jeden pán, marketinkový manažér pre Berghoff tu nechal taký „ehm komentár“, že „A váš strach z kontaktu jakéhokoliv plastu s potravinami příliš nechápu. Vodu v bytě pijete pravděpodobně z plastového potrubí, prakticky všechny potraviny na trhu jsou s plasty v kontaktu někdy během výroby a mezi námi – jedna procházka centrem většího města Vám do těla přes plíce dostane víc škodlivin, než kdybyste si plastový kráječ celý nastrouhala a snědla.“ Za prvé to nie je strach, je to zdravý ľudský rozum pýtať sa, snaha vedieť, z čoho je daný predmet zložený, čo mám na tanieri a ak nemusím jesť spolu s jedlom aj kus panvice tak to nebudem robiť. S potrubím toho veľa nespravím, ale s panvicou a nožom áno. A to že vonku dýcham výfukové plyny neznamená, že je to správne a je mi to jedno, ak si ešte pridám do jedla trochu z toho výfuku navyše. Už nie sme tá generácia, ktorej bolo dobré všetko, čo kúpila v obchode a nepýtala sa, kde, z čoho, ako… Mnohým to nevonia, ale podľa mňa je to tak úplne fajn a správne.

   Ale aby som sa dostala k veci, s nepriľnavým riadom som to vzdala, žiaden teflón, žiadna keramika, žiadne keramické panvice či hrnce. Možno ešte tak zo zvedavosti vyskúšam keramický sendvičovač, skôr preto, že môj partner veľmi chce sendvičovač, ako preto, že by mi chýbal ku šťastiu, ale najskôr o ňom napíšem až po roku. A na výber je iba PTFE a keramika.

   Na ryžu je o.k. nerez aj také omáčkovité mäso a pod. Ale nie je nepriľnavý a to sa občas zíde. Tak sme prešli na vypaľovanie. Jednoducho som sa naučila, že ak chcem nepriľnavý povrch, musím si ho sama vyrobiť, lebo ten čo mi vyrobia iný, akurát skôr či neskôr zmizne a skončí v mojom jedle. Máme tú debuyer panvicu na palacinky. Je dobrá, ale treba s ňou vedieť narábať. Tým chcem povedať, že nie je jedno, aké cesto na palacinky sa použije. My sme s ňou fajn, ale keď to moja matka skúsila s cestom, na aké bola ona zvyknutá, tak sa jej to pripaľovalo, lebo to mala veľmi riedke a vodnaté (ja som vyhodila jej vypálenú hliníkovú palacinkáreň, za čo na mňa dodnes zazerá, tá mala už 30 ročnú čiernu vrstvu, nuž tá vrstva chce čas.. ). Takže, pokiaľ ide o mňa ja ju odporúčam, máme ju radi, ale ako hovorím, nie každý musí byť o.k. s vypaľovaním.

   Môj partner veľmi chce wok či veľmi hrubú heavy duty panvicu, čo vídáva na youtube videách, ale ešte neviem akú kúpime. Vlastne ani neviem, či u nás niečo tak veľmi hrubé predávajú. Určite o nej napíšem. Zatiaľ sme narýchlo kúpili jednu hrubú železnú z Lidl, stála 9 Eur, tak sme si povedali, keby aj odišla do 2 dní, na pokusy je dobrá. Po troch vypáleniach vyzerá asi takto a zatiaľ používame ju namiesto nepriľnavých a na jedlo, ktoré je naozaj citlivé na nepriľnavé. Zatiaľ je fajn, ale bude to chcieť čas aby ten povrch zosilnel, v podstate ak by sme veľmi chceli, tak by sa dal nechtom zoškrabať. Zatiaľ je v testovaní, názor budem mať tak o rok.

   Ale s nepriľnavým povrchom typu keramický Vám neporadím, ani nechcem niečo odporúčať, za posledné roky mám hrozne pokrk – pardón za výraz – skúmanie nepriľnavých povrchov. A výsledok nulový.
   • Hmmm píše:

    Ďakujem veľmi pekne za reakciu. Ja ani nechcem nejakú „uni“ panvicu, len jednu hlbokú typu wok, jednu na palacinky resp. malé množstvá jedla a potom mi stačia už hrnce. Na čo mi je akože nepriľnavá hlboká panvica, keď sa tam všetko pripeká a pokiaľ tam nedám veľa oleja alebo vody tak sa všetko pripeká ako hocijaký iný obyčajný povrch.

    Teraz som kúpil nejakú no name poľskú v Kauflande za 9 € na palacinky – keramická, má taký štruktúrovaný povrch, tak som zvedavý čo to spraví.

    Inak tá nezávadnosť keramických panvíc je asi dosť otázna, lebo keď ten povrch tak pracuje (mení farby) vyšúcha sa, tak kde sa potom ten povrch vytratí ? Asi do jedla. A hlavne bavíme sa o pojme keramika, ale pritom za keramiku považujem niečo trochu iné, veď toto sú jednoducho iba nejaké syntetické farby streknuté na kov vo veľmi tenkej farbe. Príde mi to, že môžem si zobrať akýkoľvek riad, kúpiť si teplotne odolnú farbu a natrieť si to štetcom či valčekom na to sám a vualá mám svoju vlastnú „keramickú“ panvicu.

    Čo sa týka palaciniek, no ja som mohol spraviť akékoľvek ceste na tefale a nebolo treba ani kvapky oleja resp. dal som kvapku a potom ďalšie dva palacinky nič a neprilepovalo s ami nič. Keďže robím cestá bez vajec a mlieka – proste iba nejaké múky, voda, cukor tak neviem ako by to šlo na železnej… Ale ak nezaberie tá z Kauflandu, tak vidím už iba železnú ako nejakú variantu na vyskúšanie, potom už iba návrat ptfe tefalu.

   • electra píše:

    V podstate mate pravdu, keramicka panvica, co nie je skutocna keramika v tom pravom slova zmysle, je iba nater na kove, ktory do roka zjeme a snazia sa nam nakecat ze je nezavadny. Nuz, nie som o tom presvedcena..

   • Hmmm píše:

    Takže čo používať? V reštauráciach a profi kuchári čo si všímam obvykle používajú kovové panvice a hrnce (asi nerez. oceľ) takže možno by sme si mali brať príklad. Potrebujem doriešiť tento riad hlavne kvôli deťatku, ktoré príde každú chvíľu medzi nás. Chcem ten Kolimax vyreklamovať a asi povyhadzujem všetko s rôznymi povrchmi. Inak tá Kaufland no name poľská panvica dopadla asi tak, že palacinky boli mastné (ja som ich nerobil, ale muselo sa dať viac oleja, aby sa nepripaľovali) a už po prvom použití ostala v takom stave, že ne nešla celá poriadne vyčistiť, niekde som stratil bloček, inak by som ju šiel hneď vrátiť, takto ju budem musieť využiť.

    Ale späť k tomu riadu, čo teda nakúpiť ? Kvalitný nerezový riad ? Je niečo také vyrábané v EÚ a nie je to prehnane predražené ? Hlboká kovová panvica (wok a pod.) je OK a nebude sa zase extrémne pripaľovať ? A čo na palacinky a to čo potrebujem, aby sa moc nepripaľovalo, aký druh kovov použiť au akého výrobcu?

    Ďakujem veľmi pekne.

   • electra píše:

    Poviem Vám, čo my máme zatiaľ, ako to používame a čo sa chystám zameniť a ako si to predstavujem, možno to trochu pomôže.

    Nerez
    Nemyslím si, že je drahý a väčšina má rovnaké zloženie, dá sa kúpiť slušný nerez vyrábaný v Európe, vždy ide u hrúbku. Je to fajn alternatíva cena vs kvalita a zdravie. Máme presne 5ks použiteľných, 1x hrubý asi 20-22cm lidl hrniec, 1x tenký asi rovnako veľký Tescoma hrniec (zbytočný darček od príbuzných), 2x tenké asi 17cm „no name“ hrnce, jeden mám rada, lebo má v vnútri nalinkovanú odmerku. Ďalšia praktická vec sú deravé vrchnáky, nech má para kde unikať, pri nerezoch a sklenených vrchnákoch je to už častejšie, smalt je zriedkavý máme i jeden taký.

    Hrubý nerez je fajn na ryžu, zemiaky vrátane jedál ako zemiakové fliačky, halušky, bez nejakých väčších problémov. Ak sa budete veľmi namáhať, dajú sa aj palacinky alebo vyprážať (u nás sa nevypráža, nepokladám to za zdravé a ani mi to nechýba), ale pritom sa už nadriete a nemôžete sa od toho pohnúť. Hoci aj tak sa nemôžete pohnúť od palaciniek a vyprážania, iba tam to už nie je ideálne.
    Máme dva, jeden hrniec z Lidlu, ktorý si neviem vynachváliť do nebies, náhodou nie je Čína (Lidlácke panvice a väčšina riadu na varenie áno). Pre porovnanie matka má i Tescoma nerezový hrniec, ktorý by som si nevzala so sebou, keby som sa zajtra sťahovala, dobrý tak na vodu, všetko sa v ňom pripáli a tiež má farebné vnútro. A potom máme veľkú hrubú Kolimax panvicu nerezovu, v podstate ich striedame s tým lidl hrncom, ale pravdu povediac ten hrniec má peknejšie vnútro, Kolimax má fľaky, vraj to je od tepla a kadečoho, ale nevyzerá to úžasne. Prézle.. treba pri nich samozrejme stáť a miešať.

    Tenký nerez je fajn na vodu, rýchlo v ňom zovrie, vrátane rezancov, t.j. niektoré polievky, vrátane mäsovej, aj keď na polievky uprednostňujem smalt. Ako som spomínala máme ten 20+ Tescoma tenký a dva “ no name“ menšie, niekedy ich budem meniť, zatiaľ mi to „nehorí“, takže sa ma nepýtajte dnes na značku, v podstate ak by som našla v lidl zas také pekné nerezové ako ten náš „ryžový“ hrniec, asi kúpim. Dá sa v nich aj mlieko, teda kaše a puding, pri tých samozrejme treba stáť a miešať.

    Nerez odíde, nie po roku, tipujem hmmm 6-7 rokov možno 10, tie malé majú už toľko koľko moja dcérka a ešte sú fajn, lidl má asi 3 roky spolu s tescomou, podľa toho načo ich používate, aká kvalita, tipujem, mlieko alebo vyprážanie ich asi vyčerpá viac ako obyčajná voda. Poznáte to, ak nerez už nie je v poriadku. Máme jeden asi 15 ročný, išiel do smetí, to dno je také tmavšie skôr ošarpané. Bol to taký „svätý“ (tým myslím nepoužiť na iné ako mlieko) matkin hrniec na mlieko a mliečne jedlá s jednou rúčkou.
    Čo nemám rada na nereze a kove vôbec
    1. Hovorí sa, že kov vždy niečo pustí do jedla, môže byť. Takže v ňom nikdy neskladujem jedlo. Uvarím a preložím. V lidli majú také praktické sklenené misy vyrábané vo Francúzsku a vždy si kúpim. Je to skoro ako jenská misa, iba to má plastový vrchnáčik, mám to o to radšej, že 1. vyjde to lacnejšie, 2. ak sa vám pošmykne vrchnáčik z jednskej misy pri častom používaní, máte po jenskej mise, v podstate je už nepoužiteľná. Vždy kúpim, keď majú, máme zatiaľ dve sady (predávajú po 2ks), okrúhle aj podlhovasté.
    2. Do nerezu a kovu by nemali ísť kyslé jedlá, vo veľa veciach je rajčina, my sme rajčinoví, veľa omáčok a príloh má rajčinu, proste nechcela by som wok nerez a asi ani kov vôbec. Ak teda ten typ hrnca na prílohy a nie vyprážanie, mäso, podľa toho načo si wok predstavujete.

    Smalt
    Nie je smalt ako smalt. Mám ho však rada. Hlavne ak nájdete glazúru z podobného materiálu ako je sklo. Takmer sklenená glazúra, je to čo chcem, s podrobným popisom povrchu na stránkach výrobcu. Pokiaľ ide o kuchyňu, som nenašla nič lepšie ako sklo (samozrejme zas testované na kadmium a olovo a pod.). Alebo potom ozajstnú keramiku, ale tá je zriedkavejšia. A je veľmi veľa výrobcov v Európe, čo má smalt.. Rajčina, polievky, hlavne pre novorodeniatko mäsový vývar, zeleninový vývar, akosi mám pritom lepší pocit, ak je to „klasický“ hrubý „nezničiteľný“ smalt, tým myslím, že mu nevidno dno po 2 rokoch, ale vydrží 20-30 rokov. S výnimkou jedného asi 17cm belis hrnca, čo som kúpila minulý rok na rajčinové polievky, máme strašne staré hrnce, takže to mi viac horí. Belis mám iba rok, nechcem odporúčať hrniec po roku, takže o 5 rokov sa spýtajte aký je, zatiaľ mu nič nie je, v mojich očiach by smalt mal vydržať 20 rokov a viac. Ja by som sa dala aj na emile henry, ale pokiaľ ide o riad, moja drahá polovička neprekročí určitú sumu, takže 80Eur na obyčajný hrniec určite nedostanem 😀 .. Takže sa budem musieť držať niekde viac pri zemi a v susedných Čechách. Určite 3 hrnce rôznych veľkostí mi súria v najbližšej dobe.
    3-4 smaltové hrnce sú o.k. ak nájdete ideálnu značku. Problematické sú občas nerezové okraje, aby nepúšťali dáku tekutinu, ktorou sú lepené, to môžete rovno vyraziť potom.
    A pravdu povediac, teraz keď odišiel ten Kolimax akože nepriľnavý keramický wok, tak asi pred Vianocami kúpim nejaký väčší smaltový- riadny keramický wok, proste nám chýba ten typ hrnca na omáčkové mäsové prílohy a nemusí byť priamo nepriľnavý, keďže je to vždy tekutina. Nechce sa mi dojedať tú akože nepriľnavú vrstvu , ak nemusím, a pre nepriľnavý povrch mám pochopenie pri panviciach a mäse, palacinkách, vajíčkach.. ale pri hrnci akosi postrádam význam. V mojich očiach je klasický hrniec smalt alebo nerez.

    Nepriľnavý povrch
    Ako som spomínala teflón nechcem a akože keramiku som vzdala. Takže mi už máme iba dva vypaľované, jednu tú debuyer palacinkáreň a jednu lacnú nemeckú železnú panvicu z lidlu, ktorú používame momentálne na vajíčka i rôzne placky a podobne. A určite ešte budeme niečo vypaľovať, iba neviem kedy a čo, v budúcnosti. Určite kúpim na dolky debuyer, ale to je skôr taký viac luxus, nehorí mi panvica na dolky. A čo ma veľmi pokúša je skeppshult, ktorý je už predvypálený (alebo podobná predvypálená značka made in europe), iba sa nato ešte musím vyspať a lepšie ho preštudovať a presvedčiť svoju polovičku aby sme to vyskúšali.
    Ja chápem, že chcete palacinky bez masti a oleja, my sme na oleji pri krátko vypálených panviciach, keďže pri nich to bez trochu oleja/masti nejde, možno keď budú mať za sebou 20 rokov. Potom jedine sa vrátiť k ptfe či ptfe titánovému mixu ako fissler a niekoľko podobných značiek, ak nechcete priamo teflón, alebo skúsiť už predvypálenú, tie sú drahšie, ale tam neviem ako to funguje, ešte som ich neskúšala, ale ako som spomínala, pokúša ma to vyskúšať si ich.

    Toustovač a spol
    Nuž 99% je ptfe, môj partner sa nedal odhovoriť od tej keramickej, veľmi ľúbi s deťmi tie „značkané“ chlebíky a podobne. Takže už je na ceste, po roku možno o ňom niečo napíšem.

    Koláče a spol
    My sme výlučne na smaltových pekáčoch a vymaslovaných „klasických“ pocínovaných formách blex.cz

    Obedár
    Keďže chodím každý deň, keď moje lenivé deti nejdú do školky po obedy – predsa nebudem denne variť a aspoň to majú pestré, tak sme kúpili jeden nerezový 3 poschodový obedár.

    Značky
    Je mi „hlúpe“ pardón za výraz odporúčať značky, keďže ja som v kupovaní hrncov nováčik a môj najstarší kvalitný hrniec má 3 roky, čo zas nie je tak veľa. Jednoducho aj ja iba skúšam a nemám za sebou 10 ročnú skúsenosť s hrncami (A ide to pomali, lebo riešim ďalších 10 vecí a nemôžem vymeniť naraz celú kuchyňu). Chápem, že Vám ide o zdravie dieťatka, ja mám tri, pre ktoré to riešim, ale ako hovorím, som v tom nováčik. Pre novorodeniatko by som asi zostala pri veľmi kvalitnom smaltovom menšom hrnci, z ktorého budete mať veľmi dobrý pocit, prevarte v ňom vodu zo 10x než ho použijete, bude mať pol roka, než doraste pre prvé príkrmy, 8 mesiacov.. na prvé polievky, omáčky a postupne radšej dokupovala a študovala ďalej. Samozrejme ide Vám aj o zdravie budúcej mamičky, ale radšej nato choďte pomali a postupne. V podstate s každým hrncom sa niečo naučím, nebudú sice mať pekný rovnaký vzor, ale to je momentálne druhoradé. Jednoducho povedané, kupujem hrniec / panvicu, na určitý účel a nie do zbierky, lebo niekto povedal, že sa patrí mať sadu 15 hrncov.. zistím, že nemám v čom uvariť špagety alebo slivkové guľky, lebo ten veľký hrniec má hrozne ošarpané dno, tak idem kúpiť veľký hrniec.

   • Hmmm píše:

    Ďakujem za skutočne veľmi rozsiahlu odpoveď.

    Asi sa budem držať kombinácie smalt-nerez a na palacinky vyskúšam niečo na vypaľovanie. Koľko dávate toho oleja na tú „vypaľovaciu“ panvicu, keď robíte palacinky ? Pred každou pomažete „perkom“ a druhú stranu už nie ?

    Musím pozrieť, či sú aj nejaké smaltové woky, lebo mi nejeme mäso a takmer nič živočíšne (okrem syra a masla) a takisto veľmi používame rajčiny, dá sa povedať denne. A panvicu teda potrebujem hlavne na dusenie, či grilovanie rôznej zeleniny na oleji a tam napr. terajší kolimax úplne zlyháva, pripaľuje ako besný. Resp. dusenie a pečenie s nejakými obilninami – ryža, pohánka atď.

    Takže varenie mlieka neriešim:) Hrnce máme tiež smaltové, také biele asi z Tesca (takže nič moc a takmer určite Čína) Tam varíme polievky a celkovo tekuté veci, či ryžu. Takže to si viem dobre predstaviť, že budem dokupovať v kvalitnom smalte nové hrnce.

    Panvice, tam to vidím proste na ten kov, aj keď kov asi uvoľňuje niečo do jedla, tak teoreticky, ak je materiál nezávadný a neobsahuje toxické látky iba kov, tak by to nemuselo škodiť, aspoň si človek doplní železo :).

    Ďakujem ešte raz.

   • electra píše:

    Pod palacinky asi pol polievkovej lyžice, možno menej, kvapnem do stredu panvice a potom rozlejem po panvici, naberačka cesta, rozlejem po panvici, keď cesto zhora netečie, tak ihneď prevrátim palacinku. A potom ešte prevrátim späť, keď sa mi upečie obrátená strana. A potom zas pred dalšou palacinkou. Matka zvykla pierkovať, ja nezvyknem.
    Ja tiež nezjem nič „mliekové“ okrem syra a masla, je mi z neho špatne , pudingu som sa nedotkla už ako dieťa a mäso (ibaže som v nemocnici a umieram od hladu, kde človeku nič iné nedajú), ani deti nie sú prehnane veľmi mäsové, ale občas im zato dáme a nakoniec skončia s ryžou a kečupom 🙂

   • Hmmm píše:

    Keď tak pozerám ten smalt, tak vyzerá asi najlepšie, je to látka príbuzná sklu, vypaľuje sa obrovskou teplotou t.j. mal by byť teplotne veľmi odolný a podľa nejakých štúdií vraj vychádza najzdravšie.

    Práve čítam stránku belis, tak možno niečo objednám 🙂

   • electra píše:

    iba pri belis dajte pozor, že niektoré sú liatina podľa mňa, čo by nevadilo, ale je to hrozne ťažký hrniec, menší o.k., ale take 3 litre už pocítite. Majú ich aj kamenné obchody, možno najskôr si pozrite čo tam je a porovnajte.

   • electra píše:

    Ešte skúste pozrieť aj rakúsky riess smalt

   • Gabika píše:

    Ahojte,
    ja mám doma panvicu na palacinky debuyer už roky, palacinky robím priemerne dvakrát do mesiaca a olej na panvicu v podstate nedávam.
    Hneď vysvetlím. Palacinky robím podľa francúzskeho pôvodného receptu, do ktorého ide maslo, čiže cesto je mastné, nie suché. Panvicu debuyer vytriem dobre pred robením palaciniek papierovým obalom čo mi zostane po masle (vždy po upotrebení masla si ho nechám a skladujem ho v chladničke, a na záver to maslo rozotriem ešte aj prstami po celom dne, všade, aj na bokoch a palacinka mi takto nikdy, ani prvá, neprihorí. Ak Vám prihoria tak možno máte príliš husté cesto. Ja suroviny vždy vážim a odmeriavam. Keď som použila čisto celozrnnú múku a rovnaké množstvo mlieka, tak cesto bolo hustejšie a vtedy mi prihorelo…

 54. Lucia píše:

  Dobry den,

  dakujem za uzasne clanky, najviac mi pomohli pri vybere novych panvic a hrncov. Na zaklade precitaneho aj z inych webov som rozhodnuta pre panvice Debuyer. Este ma troska odradza to zelezo, co sa moze vylucovat do jedla…ALe chcela by som prejst na pouzivanie len takych panvic. Myslite, ze je to vhodne? Viac sa borim este s hrncami. Nemate overenu znacku na hrnce? Mam indukcny sporak…dakujem velmi pekne.

  • electra píše:

   Aj ja sa chystam doradu menit hrnce, kedze vsetko uz na svoj vek, ale vyslovene zatial nemam nejake preferencie. Asi nieco vyberiem pod stromcek, to je taky nas klasicky cas na vymenu niecoho z kuchyne. Viackrat som pisala, ze mame jeden z Lidl velmi hruby nerezovy na ryzu, ktory si naozaj velmi pochvalujeme (dokonca aj moja matka si ho oblubila a to je uz co povedat), aj na zemiaky a iné prilohy. Ale ostatne by som chcela riadne smaltovane, hlavne na polievku, tam asi iba podla vyzoru vyberiem nieco z Europy a nieco co je riadny smalt a nema neprilnavu a kadejaku vrstvu, o ktorej nie som presvedcena, ze je v poriadku. Pozriem kamennu predajnu a ak nic nenajdem (vzdy tam maju taky uzky vyber a skupe popisy, ze musim vsetko studovat) tak skusim online. Mame este mensi novucky Belis na rajcinovu polievku, rajcinu nedam do nerezu a my spotrebujeme tak zo 70 rajcinovych zavaraninovych flias rocne – dievcata su velmi rajcinove, je pekny ale hrozne tazky. Pri vacsich by som zato vybrala nieco, co nevazi tonu. Asi pozriem, ci Belis nema nieco lahsie alebo potom ineho europskeho vyrobcu, na hrnce sa najdu. Akurat pri online shopoch to musim z nich tahat, ze kde je to vobec vyrobene. Vacsinou, ked napisem, ze aj tak to vratim, ak je to Cina, tak mi odpovedia 😛

   • Lucia píše:

    Dakujem za odpoved. Pozrela som aj tie smaltove, ale tiez su to rozne povrchy, bude to narocne rozhodnutie. vyber je tazsi ako som si myslela. Naozaj chcem investovat len raz za cas a kvalitne. Snazim sa kupovat kvalitne potraviny, tak to chcem varit v co najlepsich riadoch, ale nemyslela som si, ze to bude taky problem premysliet, co kupit.

 55. Ani píše:

  uplne nahodou som narazila na Vase postrehy…. v podstate som hladala recenzie na panvice…
  To co som tu precitala sposobilo, ze styri panvice som vyradila a pojdu do separovaneho zberu. Hladam dobru panvicu. Zaujal ma Lamart, tato panvica lamart.sk/produkty/vareni/panve-panve-s-poklici/lt1002
  Co na nu poviete? neviem zistit ci je to cina.
  Myslela som si, ze moje smaltove hrnce vyhodim a kupim miesto nich nerezove, varim v nich asi 20 rokov a stale su na prvy pohlad v pohode. Ale po tom co som tu citala tak ostanem pri smalte.

  • electra píše:

   Ak mate smaltove hrnce, co su v pohode, pokojne pri nich zostante. Ak chcete 1-2 nerezove na citlivejsie veci, ale potom hrube, aj ked je to trochu tazke poznat na prvy pohlad, takze najskor 1 na pokus, ale cim hrubsi tym lepsi – na citlive veci ako ryza, zemiakove fliacky a pod. Tenke su tak na rychle uvarenie vajicok alebo rezancov a to viete spravit aj v smalte.
   Lamart je urcite vsetko Cina, uz som to raz zistovala, takmer vsetky ich panvice su neprilnavy (zvycajne keramicky) povrch na hliniku/obcas maju nerez. Nuz, by som povedala, ze ta ich neprilnava akoze keramika odide ani nie do roka, davam im tak 8-10 mesiacov.

 56. Ani píše:

  dakujem 🙂
  od toho Lamartu som upustila. Mam vyhliadnutu tuto panvicu: Belis Sfinx Smaltovaná panvica s pokrievkou BSE 26 cm. Keby si to tu nepisala, tak ani netusim, ze v Cechach robia smaltovany riad. Neviem ako sa v nej bude vyprazat ( vyprazam 2x do roka rezne) a skor ma bude zaujmat dusenie v nej. Predpokladam ze to bude v pohode.Nasla som ju u nas v domacich potrebach 🙂

  Len neviem co miesto wokovej panvice. Nasla som nieco taketo… kotlikyshop.sk/Grilovacia-panvica-vysoka-VACA-H-SMALT-30-cm

  mohla by tato panvica nahradit wok ? 🙂

 57. Ani píše:

  mam zmiezase pocity z liatiny… pride mi to take tazko umyvatelne… nevarila som este v takych panvicach..

  ale panvica je krasna….

 58. B píše:

  Dobrý deň,

  a čo panvice Silit zo SILARGANU ? Je to podľa Vás bezpečné? idem skúsiť nájsť info na nete.

 59. Kado píše:

  Dobry den
  chcem sa opytat na Hrnce – Berliger Haus, mate skusenosti? zaujima ma rada Granit Diamond
  hrnce-obchod.sk/hrnce-berlingerhaus/
  chystam sa si kupit tieto hrnce
  hrniec-s-pokrievkou-tefal-intuition-a7027984-6-l/
  a
  kolimax.sk/eshop/riad/cerammax-pro-standard/cierny-granit/118738-nerezovy-kastrol-so-sklenenou-pokrievkou-26-cm-4-5-l-keramicky-povrch-cierny-granit/

  dobra volba?
  dakujem krasne a vsetko naj do noveho roku vsetkym

  • electra píše:

   Tefal – nerezovy hrniec, zalezi od hrubky a naco to chcete pouzit, ak na vyvarenie vody, polievky, rezancov, je dobry aj tenky, ak na zemiakove fliacky alebo ryzu, tam je dobry hruby, ale z obrazku Vam nikto nepovie, aky hruby je a asi to neodskusali ani v tom eshope, jedine najst recenziu niekoho, kto ho ma. Ja mam tenke aj hrube nerezove a tenke su naozaj dobre iba na vyvarenu vodu.
   Ten keramicky kolimax som mala a neodporucam, na vyvaranie vody nepotrebujete neprilnavy povrch, nikdy som nevidela dovod, preco kupit hrniec s neprilnavou vrstvou – pri panviciach ci woku je to akosi odovodnitelne, ale pri hrncoch staci obycajny nerez/smalt a ak chcete ten hrniec kvoli vareniu na neprilnavom povrchu, tak Vam odide do pol roka alebo skor. Ich cisty nerez je podla mna lepsi.
   Ten berlingerhaus granitovy hrniec vyzera este horsie, za prve je to hlinik, za druhe je to hlinik potiahnuty neprilnavou vrstvou o ktorej nic nevieme, iba ze je to pfoe free ale nie ptfe free, takze je to na 99% teflon (ich keramicka linia ma kremovy/svetly/biely povrch), na strankach vyrobcu (spolocnost vznikla v Budapesti 2007) nikde nepisu, ze su made in Europe, takze mne to vyzera na hlinik potiahnuty teflonom a vyrobeny v Cine.

   • Kado píše:

    Dakujem za radu
    objednal som si zatial iba jednu rajnicu
    smaltovane-nadobi-sfinx.cz/eshop/200-smaltovane-nadobi–sfinx-bse-smaltovany-rendlik-bse-prumer-24-cm-objem-4-litry-sila-plechu-2-mm-typ-vyrobkurendlik-prumer24-cm-objem4-l.html

 60. Michal píše:

  Máte skúsenosti s riadnom od firmy protitanium Gustáv?

  • electra píše:

   Proguss – titaniovy riad

   Vzdy ked nam povedia titanovy riad, tak si predstavime, ze je vyrobeny z titania, ale nie je tomu tak, kedze nezabudajme ze je to je to najodolnejsi kov na svete a jeho vyroba je financne velmi narocna. A zvycajne sa pouziva iba pri vyrobe specialnych produktov, kde nemozno pouzit ine zliatiny (druzice, vezmirne sondy, atomove reaktory, sucasti ponoriek vzhladom na odoslnost vori korozii a morsku vodu a pod)
   Takze ak pocujeme titanovy riad, tak sa tym mysli, ze sucastou povrchovej neprilnavej vrstvy budu nejake ciastocky titanu, pre odolnejsiu a pevnejsiu povrchovu vrstvu.

   Ak sa pozrieme, co hovori vyrobca hned vidime, ze zakladom titanoveho riadu je zliatina, v ktorej sa titan vobec nenachadza.
   „Ide o riad zhotovený z vysoko kvalitnej a zdraviu neškodlivej zliatiny silumínu.“
   Silumin je (najdete toho na internete dost)
   „According to common definition, silumin (from Lat. Silicium—silicon and Aluminium—aluminum) is a general name of the group of cast aluminum-based alloys containing silicon (generally 4-13%, in some brands up to 23%). Depending on the desired combination of performance and technological properties, silumin can be alloyed with Cu, Mn, Mg and other metals. Silumin has high casting and mechanical properties. The advantages of silumin include its increased corrosion resistance in wet and marine atmospheres. Alloys with low content of lead, zinc, and beryllium are food-grade and are used in production of cast aluminum cookware.“
   Nazov je odvodeny od silikonu a hlinika – aluminium a zjednodušene povedane je to zliatina hlinika obohateneho o silikon, ktory mu dava vyssiu odolnost voci korozii, co je vyhoda vo vlhkom a morskom prsotredi (obsah silikonu je v zavislosti od znacky, zvyčajne 4-13%, u niektorych az 23%). Dalej vraj zliatiny obsahuju olovo, zinok a berylium. Zliatina ma mensiu tendenciu tvorit bubliny v produkte, je vhodna na vyrobu presnych odliatkoch, pouzivaju to napr v kamerach.
   Nakolko je silumin lepsi alebo horsi ako nerez, ak ide o zlozenie, neviem, odradza ma ten hlinik.

   V tomto pripade, ak povrch nie je poskodeny, je to vlastne jedno, kedze je tam neprilnava vrstva a zas budem citovat vyrobcu
   „Všetky hrnce a panvice sú potiahnuté nepriľnavou povrchovou keramickou vrstvou s prímesou titánu.“.. Takze je to asi keramika (neviem aka) obohatena o ciastocky titanu.

 61. Michal píše:

  A tie ma ešte zaujímajú výrobky od firmy Skeppshult ďakujem

 62. Retriever píše:

  Hm, dobrý deň, a aký máte pohľad na panvice Brio Mocca, príležitostne predávané v Kauflande? Povrch je keramický, DYFLON. Mením vlastne celý kuchynský výstroj, keďže som prešiel na indukciu. Kúpil som na jeseň takúto palacinkáreň, robím si na nej aj praženicu a nemôžem nič vytknúť, až na to že je dno trošku bublinovito vyduté, takže je lepšie opekať na krajoch ako v strede. No v pondelok som si kúpil 18 cm priemer, cca 12 cm vysokú rajnicu s týmto povrchom, a hneď za zabrzdila vypadnutá a na omak drsná „ďobka“ v keramickom dne. Pokusne som ešte uvaril špagety, aby som vedel či tovar vymeniť alebo vrátiť. No, hrniec drží pokope, ale neviem či sa mi to len zdalo, akosi dlho to zohrievalo cca liter vody. V starom dobrom smalťáku tiež malého priemeru voda buble už po chvíľke. Viete mi prosím vysvetliť príčinu? Panvica je zjavne zrejme hliník so železnou indukčnou vložkou.
  Ďakujem vopred za rady. V.

  • electra píše:

   Dobre, pokúsim sa to trochu zhrnúť.
   Predpokladám teda, že máte indukčný sporák, keďže spomínate indukciu.
   Pri indukcii sa teplo neprenáša zo sporáka, ale malo by sa vytvárať elektrickou indukciou priamo v hrnci. Ako rýchlo sa bude niečo v hrnci zohrievať záleží od indukčnej vložky (z fyzikálneho hľadiska). Indukčný sporák sa nehreje ak na ňom nie je indukčný hrniec; v sporáku je cievka, ktorá vytvára teplo priamo v hrnci.

   Ak hrniec dlhšie ohrieva vodu, tak indukčná vložka je horšia, ak porovnávame teda hrnce rovnakého priemeru.

   Hliníkový hrniec napríklad nevie vytvárať teplo, nie je magnetický. Musí to byť železný alebo liatina zo železa, aj tenké steny potrebujú kus železa na spodok.

   (Ak som to dobre pochopila. Nemáme indučný sporák, takže toto viem iba z teórie.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Induk%C4%8Dn%C3%AD_va%C5%99i%C4%8D)

   Ten poškodený hrniec – skúste vajcia, ak sa pripečú na tom odtrhnutom kúsku, je to na vrátenie. Nepriľnavý povrch je o vrstve, nesmie byť poškodená a ak je to nepriľnavá vrstva na hliníku o to horšie, ak bude hliník prenikať do jedla.

   Priamo s hrncami/značkami z Kauflandu nemám skúsenosť, vôbec tam nechodím, nám je to priďaleko, pokiaľ ide o potraviny my sme na Lidl a Bille, čo sú v strede mesta a tak raz za 3-4 mesiace skočím do Tesca, to je všetko, pokiaľ ide o supermarkety.

 63. Andrea píše:

  Dobrý večer. Pozorne som preštudovala vaše príspevky a klobúk dole…..ja už od Vianoc ( keď to mal byť vianočný darček ) riešim riady z titulu toho, že som prešla z plynu na indukciu a už mám z toho hlavu ako balón. Zastávam názor rovnako ako vy, že sada jedného druhu je nanič. Hrnce neriešim, mám kvalitné, nerezové IKEA Medalj (dnes už mimo ponuky ) K nim si plánujem prikúpiť smaltované 1-2 ks. Páčia sa mi Reisz, ale tuším sa vyrábajú v Číne, tak asi zvolím Belis. Čo potrebujem nutne to je wok, náhrada za môj obľúbený Aston Click-it, ktorý bohužiaľ v čase, keď som ho kupovala ešte indukčné dno nemal. Má na sebe ILAG Ultimate ( čiže mala by byť aj PTFE PFOA free ) a po troch rokoch používania je stále ako nová…..áno, mohla by som si kúpiť znova tú istú, ale na základe vyššieuvedeného mám už obavy a rozmýšľam nad kúpou nerezového ( plechového ). Vo woku nevarím bez tuku, ale stále vidím, že keď hodím mäso na rozpálený olej do nerezového hrna, začne sa chytať o dno čo neznášam a nechcem, aby sa toto dialo aj vo woku. Ďalšia vec čo nutne potrebujem je panvica na palacinky, tam určite chcem ísť do neprilnavej vrstvy a este jednu klasik panvicu na praženicu a volské oká. Tak čo by ste mi poradila ? Podotknem ešte že mi dosť záleží aj na dizajne 🙂 ale musím pozerať aj na cenu, de Buyer, Fissler a pod cenové lahôdky pby mi manžel neschválil 🙂 Zn. nerozhodná 🙂

  Ďakujem pekne za odpoveď.

  • electra píše:

   Ilag Ultimate podľa mňa nie je PTFE free iba PFOA free, keďže iba keramický ILAG CERAMIC je bez PTFE. Všetko ostatné je PTFE, teda ich verzia teflónu. Pravda, môžem sa mýliť, ale aj preto si to myslím, lebo nepriľnavy keramicky Ilag povrch 3 roky nevydrží. Ale neporadím Vám, ak nájdete dobrý wok za slušnú cenu, dajte mi vedieť, lebo aj my veľmi nutne potrebujeme a ešte som nenašla taký, ktorý by mi z hľadiska finančného schválili, asi sme na tom podobne 🙂
   A tiež nechceme nerezový wok, ani nepriľnavý wok, tak neviem. Keby ten Skeppshult nebol tak drahý. Takže sme niekde medzi vypaľovaním a smaltom (viac vypaľovanie ako smalt), ale ani keby ste ma teraz mučili, tak Vám nepoviem značku, lebo to neviem.
   Kolimax čo sme kúpili bol do tvaru ako wok super, aj tá nerezová časť vyzerá pekne, iba tá nepriľnavá vrstva bola úplne nanič, takže by som ju určite nikomu neodporučila.

   V podstate si tiež nemyslím, že riad musí byť super drahý, ak nejde o niečo unikátne a jedinečné ako napr. Skeppshult, čo je dosť taká zriedkavosť, ale hliník s dákou povrchovou vrstvou je všade, neviem prečo by som mala platiť za panvicu 90 Eur ak majú skoro takú istú za 40. Čistý nerez alebo nerez s povrchovou vrstvou tiež nie je niečo výnimočné v našich končinách.

   Pokiaľ ide o palacinkáreň s nepriľnavou vrstvou, podľa mňa sa slušnejšia nájde, čo niečo vydrží, veď človek nerobí palacinky každý deň ako iné jedlá, my tak 2-3 krát mesačne. Naozaj záleží od ceny a či chcete teflón alebo keramickú vrstvu. Ak chcete veľmi lacnú panvicu tak to bude proste hliník s nepriľnavou vrstvou, nerez s nepriľnavou vrstvou je zriedkavejší a jemne drahší, ale zas nemusí ísť do hrozných výšok.
   Pri keramickej vrstve (v podstate nielen keramickej) si treba pozrieť recenzie ľudí, čo tú panvicu skutočne použili, niekde na heureke, aj keď sa rozhodnete pre 20 eurovy keramicky tefal. Pozrite si niektorý večer v pokoji heureku, majú aj filter na indukciu (vacsina obchodov si plati heureku, takže tam nájdete takmer všetky značky) – tých 20-30 strán panvíc chvíľu potrvá prelistovať a extra alzu (alza nie je na heureke odkedy heureku prevzala ta ista spolocnost co vlastni mall – dlhá historka v krátkosti: mini strajk 😀 – v podstate maju pravdu, nie je to uplne o.k. ale to sem nepatrí)
   Pravdu povediac, nechcem odporúčať značku, keďže naša palacinkáreň je vypálená a nie s nepriľnavou vrstvou. A nemôžem odporučiť panvicu, ktorú som nikdy nevidela či nepoužila. Asi som veľa nepomohla…
   My sme palacinkáreň vždy mali vypálenú, ešte aj keď som bola malá a všetko ostatné bol teflón, aj keď matkina vypaľovaná bol vypálený hliník – ano viem, super zdravé detstvo vypálený hliník a teflón, čo už..
   Takže aj mi máme vypálenú, nie pretože sme ju mali v minulosti, ale proste mne sa páčila vypálená a na môj úžas s tým môj partner súhlasil. Naša je oceľová de buyer, nebola zas tak drahá, 40 Eur alebo tak nejak a predsa mám tri malé deti čo ľúbia palacinky, tak to nám zato nebolo tak ľúto.

   • Andrea píše:

    Ďakujem pekne za rady. Jedine čo mi nie je jasné je tá „vypalená: to sa dá kúpiť alebo to proste sa musí používaním vypáliť ?

   • electra píše:

    Kupite si ju nevypalenu, s navodom na prve vypalenie. A potom bude pouzivanim cerniet a nadobudat neprilnavu vrstvu.

 64. Andrea píše:

  Tak dilema vyriešená, zamilovala som sa do Skeppshult, takže ako prvá bude palacinková panvica a potom wok, beriem to ako investíciu na dlhé roky………………ktorú panvicu prosím by som mohla kúpiť na vypálenie, vôbec sa tomu nerozumiem…..liatinovú, oceľovú ?
  Ďakujem.

  • electra píše:

   Aj mna pokusa Skeppshult, ale vzdy si vypocujem o cene…Skeppshult je uz predvypaleny, ten netreba vypalovat..
   Ak je panvica vhodna na vypalenie, je to tam napisane v popise. Mali by ste dostat navod s manualom na vypalenie, zvyčajne je to o spaleni nejakeho oleja, na 2-3x najlepsie, budete mat trochu smradu v byte a je to. Samozrejme, ten povrch sa potom vytvara pouzivanim roky. Ta panvica bude ciernejsia a ciernejsia..
   Nemalo by to byt jedno, ale kazdy nazyva vsetko liatina. Oficialne , keby sme sa mali drzat fyzikalneho popisu, zliatina zeleza a uhlika
   – obsah uhlika do cca 2,14% = ocel,
   – obsah uhlika nad 2.14% = liatina.
   Sú tam aj iné prvky ako mangán, chróm, volfrám, kremík a iné.. ale co vsetko do tej panvice namiesali to asi nezistime…A pochybujem ze to vedia predajcovia. Akurat mozeme dufat, ze vsetko co tam namiesali je v sulade so zakonmi a super otestovane v EU. Preto ja som vzdy za novy riad, zakony su stale prisnejsie.. snad k lepsiemu..

 65. Andrea píše:

  Ešte som pri surfovaní narazila na značky liatinových riadov Carl Victor ( Švédsko ) a Netherton Foundry ( UK ) vyzerá že je to identický liatinový riad ako Skeppshult, len podstatne lacnejší….

  liatinovyriad.sk/

  • electra píše:

   Nie su identicke, ak som to dobre pochopila z popisov – ani jednu nevlastnim, podotykam. Skeppshult je liatinova panvica uz predvypalena repkovym olejom. Carl Victor je liatina so smaltovanym povrchom. Pravda, nic proti, este som ich nevidela, musia byt nove na nasom trhu.

   • Anonym píše:

    Tak nakoniec Skeppshult…..palacinková je už doma 🙂 🙂 🙂 trocha ma zarazila tá hmotnosť fuuuu, ale vlastne je to jedno, lebo ju nepotrebujem nadhadzovať…..ale koľko porom asi váži wok 🙂 🙂 🙂 🙂

 66. Jozef píše:

  Dobrý deň, v prvom rade ďakujem za poučný članok.
  Chcem sa poradiť..zvažujem kúpu panvice značky WMF konkretne (viď) panvice.heureka.sk/wmf-panev-durado-ceradur-28-cm/specifikace/#section

  a váš názor na dalšiu nemeckú značku:http://bestpan.com/shop/brat-und-schwenkpfannen/bratpfanne-524-ohne-induktion.html

  Vopred Vám ďakujem s pozdravom Jozef

  • electra píše:

   To wmf , ináč prastará nemecká značka s riadom z nerezovej ocele, vyzerá byť keramický povrch na nereze – oni majú viac tých registrovaných vlastných povrchov s copyrightom, takže presné zloženie majú asi niekde v safe a nikto sa ho nedozvie.. a má niekoľko dobrých hodnotení, pravda, neviem po akom dlhom užívaní. Neviem ako ste na tom s nemčinou, posledný zákazník na ich stránkach hovorí, že sa mu zhruba po troch rokoch už lepí, ale že si ju asi aj tak kúpi znova. Povedala by som, že wmf je určite kvalitná značka, pravda dajú si i zaplatiť a chybám sa nevyhnú, ale konkrétne táto panvica vyzerá byť v poriadku.
   http://www.wmf.com/de/pfanne-28cm-ceradur-profi.html
   Bestpan neviem nikdy som ich neštudovala, pokúsim sa nato pozrieť tento týždeň, ospravedlňujem sa, som teraz na tom trochu horšie s časom.

   • Anonym píše:

    Ďakujem za vaš čas a počkam ešte co poviete na Bestpan

   • electra píše:

    Vraj najlepsia panvica na svete, to ste mi dali.. Nebudem protirecit testom, urcite urobili mnozstvo odbornych testov ako sa v nej vari a urcite sa v nej vari super…
    Pozrela som si aj amazon hodnotenia, povedala by som, ze 98% dobrych.
    Na druhej strane, vzdy to treba brat s rezervou, pokial ide o testy, hodnotenia, nikto nehodnoti 5 rokov pouzivanu panvicu, v testoch ju pouziju 1-2 krat, ludia pisu recenzie kratko po kupe. Ak najdete ludi, co sa vratia a povedia, kupili sme si uz 5. panvicu a sme s nou spokojni, tak zas je otazka, hej, kupili sme uz 5. panvicu, lebo mame 4 funkcne a potrebujeme ich viac alebo sa nam 4 predtym pokazili. Jedna pani pisala, jednu z tych uzitocnejsich recenzii, ze je s nou velmi spokojna, staci jej minimalny tuk na vsetko, ale po case jej zacal stat ten tuk na jednom mieste a musi v procese prazenia z casu na cas panvicu naklonit, aby bol tuk rovnomerne distribuovany po celej panvici.

    Takze pri kupe neprilnavej panvice ja skor dufam, ze nieco vydrzi, teda niekolko rokov, z tych panvic s neprilnavou vrstvou, ktore odidu po roku som zufala, je to take hrozne plytvanie materialom, peniazmi, zivotnym prostredim.
    Takze sa sustredim na material, kedze vydrz z vlastnej skusenosti nepoznam.
    V tomto pripade je to liatina hlinika, pocitajte s tym, ze je to tazke, aj ked ja som naslu vahu 28cm, 1.6kg, ale 24cm zas nebude o tolko lahsia.
    Ako pri vsetkych neprilnavych vrstvach ide skor o povrch. Nie je to teflon, ale nepoviem Vam co obsahuje, to asi nikto, podla stranok je to plazmova vrstva oxidu titaničitého. Či je to TiO alebo TiO2 alebo ktorá forma, to teda tiež neviem. Plazmovy v tejto suvislosti poukazuje na metodu potahovania povrchov metodou atmosferickeho tlaku, kym oxid titanicity je podla mna katalyzator, ktory sa nespotrebovava, a vytvára hydrofilny antibakterialny ochranny povrch

    Je to dosť nová technológia, nano a antibakteriálna, nie som odborník, ale vraj to bude použiteľné všade, niečo ako okna aut v zime bez zahmlenia, lekarske nastroje bez dezinfekcie a bez bakterii, kupelnove obklady ciste bez drhnutia kazdy tyzden. V pripade sklenenych tabul potiahnutych tymito casticami je dostatucuje denne svetlo na rozpustenie organickych necistot ako je prach, riasy, vtaci trus, a tento proces chemickeho rozkladu pokracuje po oziareni UV svetlom. Ciste okna a dlazdice, super, pri tych lekarskych nastrojoch by som bola radsej, keby ich nadalej vyvarali, nez sa vsetci niecim nakazime.. Tym chcem iba naznacit, ze oxid titanicity sa dobre aplikuje na rôzne materialy a povrchy, co umoznuje cely rad aplikacii v priemysle.

    Kolko oxidu titaniciteho skonci v strave alebo ci vobec, urcite je to testovane, regulovane, co su dalsie zlozky, neviem proste neprilava vrstva, ako vsetky nema co byt v nasej strave. O tom to je, ma tam byt neporusena. O pre a proti k teme oxid titanicity v nasich opalovacich pripravkoch je toho vela, jedna z veci kde mame na vyber iba to alebo zinok, ak chceme prirodny filter.
    A ak sa poskodi neprilnava vrstva, podtym je zvyčajne hlinik, ktory naozaj nesmie byt v nasej strave, treba to vyhodit.
    Je to made in Germany, rovnako ako wmf, ani jednu nemam, sestra ma wmf uz roky, ona studovala v Nemecku Ernahrungswissenschaft a nevratila sa.. a povedala, ze sa tym dlho dlho zaoberala a potom sa rozhodla pre Cromargan® a odvtedy sa tym nezaobera a odmieta to riesit. Uz je to ale 20 rokov… Ci ma aj neprilnave neviem, pravdedpodobne ano, nie som si ista. V podstate ju chapem, niekde sa musime rozhodnut, zastavit a dat niekomu doveru. Nemozeme si po kazdom zjedeni uvarenej stravy povedat, ze z toho nemam dobry pocit..
    Pozrite si tie testy, mozno Vam pomozu, tu su linky, dam ich aj extra niekde, mozno pomozu aj inym
    takze amt panvica
    http://www.bratpfannentest.de/amt/gastroguss-induktions-fischpfanne/?t=1&utm_expid=72914174-2.SYPxT4LJRQyWYt_-3Oxq-A.1
    top panvice s neprilnavou vrstvou
    http://www.bratpfannentest.de/beschichtete-pfannen/?t=1&utm_expid=72914174-2.SYPxT4LJRQyWYt_-3Oxq-A.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.bratpfannentest.de%2Fgusseisenpfannen%2F%3Ft%3D1
    liatina
    http://www.bratpfannentest.de/gusseisenpfannen/?t=1&utm_expid=72914174-2.SYPxT4LJRQyWYt_-3Oxq-A.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.bratpfannentest.de%2F%3Ft%3D1

    Osobne, keby som si mala vybrat, wmf je mi sympatickejsie materialovo kvoli nerezovemu podkladu a keramickemu povrchu. Akurat ma odradza, ak by to malo zas vydrzat iba 2 roky alebo menej. Z hladiska vydrze vyhrava asi amt.

 67. Pips píše:

  Super clanok, oplatilo sa prečítať a mat reálne skúsenosti 🙂
  Velmi by som prosila radu co teda kúpiť ked zariaďujeme novú kuchyňu a riad. Hrnce su nerezove, ale co na palacinky, mäso a výnimočne vyprážanie? Ako sa panvica vypeka? Moze nadobudnúť neprilnavost??

  Dakujem
  Peta

  • electra píše:

   My mame vypalovanu palacinkaren a uz som o nej pisala a tu je aj linka na clanok.
   A takisto posielam linku na fotky nasej vypalenej masovej panvice, je vlastne v komentaroch tu vyssie a ako tam je napisane, kupili sme ju pokusne v lidl a stala nas naozaj velmi malo, takze nam bolo jedno, ci bude fungovat, ale je v pohode na citlive vec.

   V podstate mate na vyber
   1. vypalenu, co nie je zla volba, pri palacinkach sa naucite s vypalenou zaobchadzat a mate cas pomalicky na vytvaranie neprilnavej vrstvy, neviem ako casto robite palacinky, ale tak kazde 2. tyzdne si tipnem. Riad vhodny na vypalenie to ma vzdy v popise a dostanete aj navod na vypalenie, t.j. spalte 2-3x daky olej a podobne. Vypalene panvice maju tu vyhodu, ze si tu neprilnavu vrstvu vytvarate sami, a iba jej pribuda, neubuda z nej ako pri neprilnavych vrstvach, ale tiez vyzaduju urcitu starostlivost, alebo lepsie povedane nestarostlivost, nesmie sa ta vrstva drhnut. Nevyhoda je, ze vytvaranie tej vrstvy trva, to nebude za mesiac – dva. Iste bude sa na nej dat piect od prveho dna, ale nez bude uplne cierna ci mat rovnomernu vrstvu vsade, to vyzaduje cas.

   Na druhej strane, ak sa Vam nechce vypalovat, tak su dalsie dve moznosti –

   2. neprilnava vrstva, ak chcete keramicku, nieco tiez vydrzi, kedze tie palacinky sa nerobia tak casto. Ale neprilnava keramicka odide, s tym pocitajte. Na maso a vyprazanie ja sa ani neodvazim odporucit uz keramicku vzhladom na kratku zivotnost. Alebo potom nejaka forma ptfe (teflonu), tie nieco vydrzia, to je potom na Vas ako stojite s teflonom

   3. A este je tu tretia moznost, predvypalena, ale tie su dost zriedkave, najznamejsi je asi svedsky skeppshult, posielam vam linku na slovensky eshop, co ich predava, ale je trochu drahsi. Ja velmi chcem skepphult na maso, zatial som v procese „spracuvania“ partnera, lebo nevelmi rad ide pri panviciach nad 50-60 Eur.

   Takisto posielam linku na testy liatinovych panvic, zas brat trochu s rezervou, maju tam reklamu na amazon. V linke najdete aj woky, panvice neprilnave, keramicke neprilnave, nerezove, na steak a pod. Aspon budete mat predstavu o top znackach z tej ci onej oblasti.

 68. vinetuu píše:

  Eletra dakujem za perfektne clanky a komentare. Prave hladam tiez panvicu aj hrnce, ale vidim, ze to je riadne tazke nieco vybrat. Nevies prosim nieco aj o povrchu Neoflam. Neoflam hrnce a panvice, vraj bez PTFE o PFOA, ale niekde som citala, ze to aj tak nie je zdrave tie neoflam hrnce. Mam doma dva kusy, ten porvch je fakt velmi odolny, a to ho teda nesetrime, neviem ci mas s tym skusenosti. Tiez tie waflovace, to hned ten nas vyhodim to je iste pure PTFE a deti radi wafle jednia aj zapekane chlebicky sem tam.

  • electra píše:

   ahoj oblubeny hrdina mojho detstva 🙂 mrzi ma ale o neflame viem iba zle veci v suvislosti s aferou olova a kadmia v ich panviciach v juznej korey, kde sa vyrabaju, v Izraeli boli zalovani
   Neoflam: lead: 290 parts per million; cadmium 50,662 parts per million.
   Podla vlastnych stranok maju zliatinu hlinika a keramicky neprilnavy povrch. Nuz, uprimne, od americanov vyrabajucich v juznej korey by som sa drzala dalej, ked ma maju otravit, tak nech su to europske panvice, je ich dost. Znie to hrooozne nacionalisticky, viem, nie som az tak ale nuz americania su plni afer s riadom
   Inac moje deti su tiez wafflove a ich otec velmi chcel wafflovac a napokon som privolila na keramicky s pochybnostami, ze sa to bude lepit a odide to do roka, na moje prekvapenie este stale funguje, aj ked sme museli prisposobit recept, lebo ten co k tomu dali bol nanic a prva varka bola katastrofa. Musim o nom niekedy napisat, mame myslim Beem a my sme nan cakali tak zo 3 mesiace po dohode s predajcom. Zavazne sme si ho objednali, aj ked sme neplatili vopred, ze ked bude vezmeme ho, oni ho maju furt nedostupny.. Museli sme cakat dlho, ale nebolo nam to take surne, takze som nedbala.
   Vidim, ze teraz uz maju aj nove znacky, vtedy mali iba tento. treba vyskusat, nie su zas take hrozne drahe, pravdu povodiac tie co maju skladom su az podozrivo lacne.

   • vinetuu píše:

    Ahoj Elektra, dakujem moc za odpoved. To mas recht, kadmium a olovo nie su moc velke pochutky :), no ale ja som na tom uz tak ze uz nemam na com pomaly varit, co mam doma pomaly vyhadzujem, teflovnove srandy nechcem a keramika sa hned zoskrabe a pod tym je kamarat hlink, takze neviem co ostava, iba ak liatina to som este nemala, alebo smalt neviem, co este existuje, co by bolo aspon trochu neotravne.
    dakujem moc aj za ten link na ten waflovac, ale s tymi panvicami to fakt neviem. Hrnce este dam anikor a smalt to sa da, ale panvice stoja za nic vacsina. tak asi budem opekat na kameni v zahrade ci co :))

   • vinetuu píše:

    Elektra, prosim, aku panvicu by si odporcila tak na placky, cukinove etc. So smaltovymi nemam skusenosti a ostatne tie keramiky neviem si vybrat. vacsinou tam nie je napisane co to vlastne je a kto to vyraba. mala som aj znackovu a po cca roku sa aj to lepilo.

   • electra píše:

    Ja uz nemam neprilnavu ani keramicku nie, vsetky odisli do roka, my placky a sisky robime na nerezovom kolimaxe a oleji.
    sisky
    kolimax
    kolimax back
    Vlastne mam este jeden akoze neprilnavy keramicky kolimax wok, ale to iba preto, ze nemam iny wok a nechcem dalsi nerez, akurat som neprisla nato, ktory wok chcem a ma to dobry tvar, ale uz nie je neprilnavy. Akurat pod tym je tiez nerez, takze som to zatial nevyhodila, ale placky robime na nereze.

 69. Lena píše:

  Ahojky, zajímal by me tvůj výběr snu pokud bys neměla cenově omezení a nakupovala na kulina.cz. Pánve, v čem pect maso v troubě a v čem obilné kaše pro děti. Ideální mix pánví jedna litinova na steaky, ocelová paella, výběr prosím jednu i s neprilnavym povrchem napr ideálně když napíšeš na co a proč. Wmf, Fissler, Staub cokoli…

 70. Korky píše:

  Niekto tu už spomenul Sfinx – teraz Belis. Od nich sme mali resp. máme sadu smaltovaných panvíc na drevených rúčkach. Sú staré asi 30 rokov. Vonkajší povrch drapkavo čierny a vnútri nádherný tmavomodrý smalt. Smalt bol velmi odolný, roky do určitej miery neprilnavý a určite čisto keramický, zdraviu neškodlivý a vysoko tepelne odolný. Nie raz sa stalo že sme v ňom zabudli niečo na plyne. Všetko na uhoľ, panvice žeravá … akurát som vypol plyn, nechal je volne ochladnúť a potom vydrhol a panvice fungujú dodnes.

 71. Kača píše:

  Prečítala som si a dakujem pekne za članok… ja niesom najnežnejšia s panvicema takze som všetky možno umučila 😀 chcela som sa opytat… ale celkom sa mi osvedčila hlinikova barevna panvica od Tescomy (tescoma.sk/panvica-amber-26-cm) a teraz mi povedzte ako vela si ničím zdravie hlinikom?

  • electra píše:

   Dobrý deň, nemám ani poňatia, je tam iba že to má nepriľnavý povrch, ale aký a z čoho to možno nevedia ani oni. Farba môže byt tiež čokokoľvek. Hliníkom si ničíte zdravie iba vtedy, ak sa ten povrch ošúcha. Skôr by som si robila starosti z čoho je ten povrch a či tá farba je v poriadku.

   • Kača píše:

    Dakujem, som nemyslela že ta farba by mohla byt v neporiadku, dakujem naozaj teraz naozaj neviem čo ale ošuchana eště nieje no 😀

 72. Lenka píše:

  Dobrý deň. Neviem či netresnem blbosť ale svokrovci majú kamennú panvicu. Aspoň to si myslia že je to 100% kameň. Myslíte že je to možné? Je ohromne ťažká ale nič sa na ňu neprilepí je báječná. Ale keď tak hladám na internete nič také som nenašla. Viete o tom prosím niečo? Chcela by som takú aj k nám domov.

 73. Tomas píše:

  ďakujem za výborný článok. dať to dokopy muselo trvať niekoľko dní.
  Tiež sa teraz trápim nad výberom panvice, takže viem oceniť ako ťažko sa hľadá tá SPRÁVNA panvica.

  pred pár rokmi som si vybral dve v dobrej viere že už niesu teflonové ale keramické. pred rokom som sa dostal k článku, kde spomenuli PFOA aj PTFE a bolo po radosti z oboch keramických panvíc… :-/
  + mám ešte jednu čo bola v sade s nerezovým riadom ale tá po cca 3. rokoch vyzerá na…. no.. zle 😀

  vďaka vášmu článku sa rozhodujem medzi týmito dvoma panvicami:
  kolimax.sk/eshop/panvice/klasik/

  a kedže by som chcel aj nejakú „nepriľnavú“ (čo pozerám, tak povrchy išli trošku ďalej minimálne čo sa názvu týka).
  konkrétne KOLIMAX:
  – rada FLONAX STANDART aj COMFORT má povrchovú úpravu ILAG ULTIMATE kde sa uvádza že je bez PFOA ale nie bez PTFE.
  – až rada CERAMMAX PRO COMFORT uvádza že je bez PFOA aj PTFE.

  ale tiež by som sa pridal k predošlej otázke a to či máte nejaké informácie o tzv. kamenných panviciach alebo je to len reklamný ťah a je to keramika, ktorá vyzerá ako kameň? 🙂

  • zuzana píše:

   Kamene panvice maju ten kamenny povrch „nastriekany“ takze uz sami si uvedomite, ze sa nejedna o pravy kamen z prirody. Delimano ma napriklad tu kamenu vrstvu (like a real stone) zlozenu z QuanTanium – co je PFTE latka. Bohuzial, iba reklamny tah… 🙁

   • electra píše:

    To nie je tak úplne pravda. „Kamenná“ vrstva pri panviciach je naozaj striekaný povrch a umelina otázneho zloženia, má to iba výzor kameňa. Ale skutočný kamenný riad existuje, presnejšie granitový, napr Cilio Premium, my máme doma jeden kus a je to príšerne ťažké, amazon.de/Cilio-420142-M%C3%B6rser-Granit-Gigant/dp/B000N4P5SA
    Skutočnú granitovú panvicu som nevidela, ak nájdete granitovú panvicu za 30 Eur, tak to je iba hliník striekaný nepriľnavým povrchom, ktorý vyzerá ako granit. Pripadá mi to ako dosť podvodnícka snaha vzbudiť u zákazníka dôveru. Tipujem, že skutočná granitová panvica by stála tak 4x toľko ak nie viac.

  • Andrej píše:

   Kolimax CERAMMAX PRO COMFORT mam a musim povedat ze som sklamany. Uz druha reklamacia – jedlo sa zacalo pripekat na stene a casom sa toto poskodenie len rozsirovalo.

 74. Katka píše:

  Dobru den. Poradili by ste mi jednu univerzalnejsiu panvicu kde mozem robit zeleninu,maso a minutky.Radsej by som investovala do jednej poriadnej ako viacero.pozdava sa mi podla Vasich recenzii zn. Skeppshult.

  Dakujem

  • electra píše:

   Dobry den, nemyslim, ze existuje univerzalna panvica, ale ak chcete co najuniverzalnejsiu, tak niektoru z neprilnavych keramickych. Tie nemaju ziadne obmedzenia, okrem toho, ze nevydrzia dlho. Skeppshult je vypalena a prave tie maju dost obmedzeni na co ich ne/pouzivat, tie by som urcite nenazvala univerzalne.

   • Katka píše:

    Dakujem za odpoved. Asi som to zle pochopila,mam v tom trosku chaos:) myslela som,ze keramicke uvolnuju PFOA aj PTFE.
    A ked teda keramicku viete mi poradit aj konkretnu znacku?

    Dakujem

   • Bohunka píše:

    Dobry den,
    prosim, ake obmedzenia ma v pouzivani panvica Skeppshult?
    Mame ju doma, ale uz je akoby taka „doskriabana“, tak neviem, ci je vhodne ju este pouzivat…lebo dost sme ju teda pouzivali, lebo o nejakych velkych obmedzeniach sme nevedeli (okrem kyslych potravin). Vyuzivame ju aj na palacinky.
    Dakujem.

   • electra píše:

    Dobrý deň, ja nemám Skeppshult panvicu ani ich nepredávam. Poprosím informovať sa na stránkach predajcu na Slovensku. prvá alebo druhá google linka

 75. Robo píše:

  Zdravím, čo hovoríte na sériu SENSUELL z Ikea? Je to z nerezovej ocele, mala by byť bezpečná?

  • electra píše:

   Je mi luto, ale nemam ziadne skusenosti s Ikea riadom, mame akurat kniznicu, satnik, plysakov a dake drobnosti, ale ziaden riad. Osobne nemam nic proti, akurat, ako som viackrat pisala, nie som fanusikom jednej serie ani vyslovene varenia v nereze, jeden nerezovy hrniec a jedna panvica na veci ako ryza, mlieko a dalsie prilohy, ale urcite pri polievkach a vareni uprednostnujem „klasicky“ smalt, ale to asi naozaj iba vecou preferencii. Zlozenie materialu odo mna nemozete chciet a kvalitu zial nemozem posudit, jedine ak skusite nejake recenzie.

   • Robo píše:

    Ospravedlňujem sa, blbo som sa vyjadril, išlo mi prakticky len o tú panvicu, hrnce si objednám z sfinx smaltované. Myslíte že aj smaltovaná panvica je v pohode? Ten ich povrh Symbio vyzerá zaujímavo.

   • electra píše:

    o.k. skusme to znova 🙂 ak chcete jednu ikea nerezovu panvicu, poviem vyskusajte. nema to zlu cenu, ide vlastne o hrubku, tenky nerez nema zmysel, potrebujete hruby aby sa na tom nieco dalo vobec upiect a to sa da zistit iba tak, ze si to vyskusate, mozete skusit recenzie ludi, co to pouzivali, ale je to mozno viac prace ako kupit si to a vyskusat. Pokial ide o zlozenie, nemyslim, ze to bude obsahovat nieco nepovolene alebo zakazane. Nehovorim, ze Ikea je neomylna, ale vedia co robia, su na svete dost dlho aby vedeli.

    pokial ide o sfinx, ideme objednavat tuto, tak potom o nej urcite napisem, teda este neviem ci presne 26cm ale asi tuto, uz dlhsie chcem jednu smaltovanu, a tato vyhrala zatial u mna aj mojho partnera, ono som mu dala vybrat toto alebo riess (vid linky) a povedal ze toto takze niekedy v blizkej buducnosti to objednam, ked budem mat naladu, akurat to odkladam, lebo potrebujem nahradit jeden matkin obrovsky stary hrniec co pouzivame hlavne na cestoviny a som leniva to odmerat aky ma byt proste velky a chcem to kupit spolu

    mall.sk/kuchynske-panvice/belis-sfinx-smaltovana-panev-s-poklici-bse-26-cm?tab=reviews
    smaltovane-nadobi-sfinx.cz/eshop/92/smaltovana-panev-bse-prumer-26-cm-sila-plechu-2-mm.html
    gastrozone.sk/varenie-smazenie/panvice/panvice-smaltovane/znacka=riess/

 76. treke píše:

  Tak sa chcem podelit o skusenosti s panvicou Wmf durado ceradur.
  Tu co spominal Jozef.
  Volame to sergej, podla inspektora maxa, ktoremu sluboval, ze pojde do srotu.
  Ta panvica vydrzala bezprilnavo asi 3 mesice a to som ju samozrejme myl rukami. Za 70+ eur nanic. Samozrejme zalezi ako velmi tu panvicu zohrievate. Cim viac, tym skor skonci. A este v brozurke je napisane ze nikdy nezohrievajte bez oleja… a nikdy nie naa plny plyn…
  Takze s keramickymi srandickami som skoncil.
  Mam liatinovu skepshult a ocelovu de buyer ale pouzivam ich obcasne .. zena ich nevie dvihnut :)Navyse vyzaduju dost namahy v zaciatkoch. Prve ani druhe vypalenie nestaci pri de buyer… ale zlepsuje sa to. Skepshult… pouzivam len na stejky…ale zatial fajn.

  Tak tolko.
  Panvice vas nespasia… urcite nie hned

 77. Katarína píše:

  Výhody kuchynského riadu Stone Legend CopperLUX so skutočnými kamennými a medenými časticami.
  Mužu Vás poprosit o Váš názor?Co si myslíte o této sade nádobí a pánvic od Delimano?Děkuji.

 78. Bergamot píše:

  FAmozny clanok, doslova famozny, pre laika to vyzera detektivne az vedecky. Klobuk dole. Zaujimalo by ma ale, ako ste na tom s riadom dnes v 2020 ? Konkretne som sa sem dostal ohladom palacinkoveho riadu, tj nejakej panvice, co najemnej skodlovej (kedze neskodna neviem ci existuje – tazko dokazat nieco co este neexistuje). Ten palacinkovac deBuyer este sluzi? Nie je tam riziko povrchu alebo je to bezpochyby idealne riesenie? Vnimam to tak, ze masinka doda tolko vykonu, kolko presne palacinka potrebuje a tym padom bezi na idealnej vlne a dobezi najdalej a najbezpecnejsie, pokial teda neuvolnuje tiez nieco..
  Este raz dakujem za clanok, pretoze fakt toto je masaker. ABy zakaznik ktory zivy vyrobcu robil detektiva. Mizive percento ludi vobec zacne uvazovat o niecom ako „preco vlastne?“ a tento clanok dokazuje ake enormne usilie a cas treba tomu investovat, a o par rokov ci mesiacov sa vyroba zmeni, odkupi a prask ho tam, PTFE a ine srakoty su spat na tanieroch.
  Zaujimao by ma, keby mam termokameru a prisne dodrzujem max teplotu, dopomoze to niecomu? Sice taku drahu kameru nemam, ale pokial sa urcite veci zacnu uvolnovat po urcitych ukonoch (prehriatie, skrabanie, drhnutie a podobne), mozno sa to da zminimalizovat. Cche to ale extremne chladnu hlavu a trpezlivost..
  Az mam chut byt rawista, ked toto citam vnimam a nad tym rozmyslam. Nie ze by som bol zo skupiny extreme bio organic sialenec, ale odtial potial, fyzika nepusti, a tak isto ako ked dam naftu do benzinaka, skor ci neskor sa material ozve, a nase telo tiez nie je nezniitelne.
  co je najpodstatnejsie.. ani telo nasich deti…

  • electra píše:

   Palacinkaren debuyer funguje, ale iba pre nas, moja matka na nom nevie robit palacinky, vzdy jej prihoria, tak uprednostnuje nerezovu kolimax (kedze jej vypaleny hlinik som davno vyhodila). Je to trochu o praxi a aj zmesi, co sa pouzije, ona ma mozno trochu tekutejsiu.. teraz neviem ci zmes je makke alebo tvrde i.. ignorujte to, ine nerobim, iba sa ucim vybrane slova v poslednom case.. Vypalenie.. zacala som o tom pisat clanok.. nie je najidealnejsie na svete.. tiez ma svoje muchy a chyby.. zacala som o tom pisat, iba je to trochu komplikovanejsie s chemickymi procesmi v olejoch ako pisanie clanku o plysovych hrackach mojich deti. Zjednodusene povedane:
   1. problem vsetko, co sa pokazi = oxiduje, je skodlive.. Oxidacia = kazenie na vzduchu.. maslo zltne, hrdza na železe je oxidacia.. vrasky su v podstate oxidacia.. Teraz je otazka, ci ten vypaleny olej je spaleny/pokazeny/oxidovany.. alebo je to o.k. alebo aspon ciastocne o.k.. zmenili sme mu nasilne retazec a chemicky vzorec.. vyzera trochu inak pri oxidacii a trochu inak pri vypaleni.. vyrobcovia fritez investovali velke peniaze do tohto vyskumu a je o tom hrozne vela napisane.. bolo to v ich zaujme samozrejme, aby to spravili
   2. vsetko co hori zvycajne je jedovate.. olej ked hori, uvolnuje jedovate latky.. kazdy druh oleja ma iny bod horenia.. a nielen druh ako olivovy vs repkovy.. ale aj olivovy jeden druh vs olivovy iny druh.. podla toho ako ho vyrobili.. takze ked vypalujeme, musime mat otvorene okno.. vypalujeme par sekund, neumrieme na to, ale otvorene okno je nutnost.. jedovate latky su prchave.. naozaj vsetky uniknu, alebo daka sa pripecie?
   3. na druhej strane, para nad varenym / pecenym jedlom nie je jed, je to iba voda, uvolnujuca sa z potravin, ktore pripravujeme, takze toho sa nemusime bat, ale vsetko co pripravujeme na tej panvici nejakym spôsobom ovplyvni jej vrstvu, ktora sa vytvara…
   4. ako velmi mame zoskrabavat tu vrstvu, niekto prisaha na ciernu, iny je o.k. s hnedou alebo vôbec mm vrstvou..
   5. nie pre kazdeho je v poriadku varit na oleji, nie pre kazdeho je v poriadku prehnany prijem zeleza..
   a dalo by sa pokracovat v otazkach..
   V podstate vždy sa tu opakujem, ze by sme mali mat doma viac druhov panvic / riadu … a kazdy pouzit s rozumom na nieco ine.. moja matka si oblubila kolimax nerezovu, asi je najvsestrannejsia.. mame aj smaltovanu belis, je hrozne tazka, dnes v nej vyprazala / trochu stred sa mi zda pripeka, vcera robila zemiakove fliacky.. ale 90% masa sa u nas robi v trube v sklenenej jenskej mise, pravdu povediac..
   ani ja nie som bio sialenec, akurat uvazujem, co kupujem a z coho sa to sklada a ano, snazime sa bez konzervacnych latok a zbytocnych farbiv.. nemusime mat modre cukriky a modru zmrzlinu.. niektore farby sa proste tazko miesaju… ale ak si dcerka raz za letne prazdniny so starymi rodicmi da jednu modru zmrzlinu na vychadzke, nezbijem ju..

 79. Martin píše:

  Zdravim,

  studujem povrchy uz nejaky ten den a stale neviem co je menej skodlive, ci to PTFE, ktore uz bolo mnoho krat testovane, alebo nieco ine, ktore vobec nevieme ako moze byt skodlive 🙂

  Chcem si kupit elektricky Gril od Spanielskeho vyrobcu Jata, uz som aj mal na par dni ten Teracotovy gril maly, ale velmi dlho sa nahrieval a prskal uplne vsade. Preto chcem skusit nejkay iny, typ, ktory nemusi byt z Teracotty, ale bude asi z hlinnika lebo nejakej zliatiny, a to je aj lepsie, lebo sa bude rychlejsie nahrivat, avsak vobec neviem ktory povrch si vybrat. Ci novsiu technologiu Granite Black, ktora sice je s Pfluon alebo Stonite, kde sa pise bez PFOA a bez PTFE.
  Ktory povrch z najmenej zdravotne skodliveho hladiska by ste odporucila?
  jata.es/products/electro-3/dietetic-food/electric-grills

  Dakujem
  Martin

  • electra píše:

   Casto sa ma ludia pytaju, co si kupit. To je velmi zlozita otazka. Vybrat si nieco do kuchyne alebo domacnosti trva taky mesiac-dva, casto dlhsie. A to poznam samu seba. Ale nepoznam vas ani vase preferencie.. Ja by som si urobila tabulku , vybrala 2-3 zaujimave modely pozrela review na amazone alebo inde.. Ak 500 ludi napise, ze su spokojni, tak nieco na tom bude.. A ak zopar napise, ze to ma nejake muchy, tak sa pozriem, ci tie muchy mne ne/vadia.

   Pokial o povrch, vsetky by mali byt bez PFOA, co je dobre. Vynimkou je Durastone, nie je tam nic konkretne a nechcelo sa mi studovat prilohy, mozno je to starsi model? Ak nenajdete nejaku vyhodu, drzala by som sa od neho prec.

   Granite a Whitford su PTFE povrchy. Ja by som do nich nesla, ale ak Vam nevadia, pripadne to chcete pouzivat prilezitostne, a nemaju zly review…

   Ja by som asi zvazila Stonite alebo to sklokeramicku, ak by som nasla velmi dobre review a viac a vyhovovali by mi parametre. 557A aj GR3A maju dobre review ale je to iba 5 vs 500 voci napr. GR213.
   A neviem ako dlho to pouzivali, ci mesiac alebo rok..

   Taketo nieco
   Nazov -Povrch -PFOAFree -PTFEFree

   GR3000 -Granite black -Y -N
   JT950 -Granite black -Y -N
   GR555A -ceramic -Y -??
   GR557A -Stonite -Y -Y
   GR603 -Stonite -Y -???
   GR608 -Whitford Xylan Plus®. -Y -N
   GR3A -sklokeramicka -Y -Y
   GR217 Whitford Xylan® Plus. Y N
   GR205 Durastone N? N?

   Rozmery, Uchopenie, Regulacia / Teploty..Amazon review

   • Bohunka píše:

    Prosim, uz ste nasli vyhovujucu panvicu s neprilnavym povrchom? :o)

   • electra píše:

    Nie, my nemáme a viac menej to neriešim, sme fajn aj bez toho. Máme nerez, smalt a vypalované železo. Na naše zvyčajné potreby to postačí.

 80. Martin píše:

  Ake su skusenosti so smaltovanou panvicou s maodrym smaltom od Sfinx? Cital som, ze ste ju v roku 2018 kupili? Co sa na nej najlepsie robi? Pripaluje sa? Ako je to s neprilanovstou? Nieco sa na nej neda robit? Ja hlavne robim zeleninu, vajcia, hermeliny, pukance, tofu.

  Vdaka

 81. Karol píše:

  Veľká vďaka za vyčerpávajúci prieskum. Pomohol mi vytvoriť si rámce, čo je čo. Vyberám Kolimax CERAMMAX PRO COMFORT

 82. Branislav Brza píše:

  Dobrý deň,
  môžem poprosiť o Váš názor na CARAWAY Fry Pan
  Výrobca poskytol aj výsledky testov len neviem sem priložiť na ne odkaz.

  Ďakujem

  • electra píše:

   Podľa ich stránky to vyzerá na nepriľnavý keramický povrch. Ja verím, že je netoxický, ale .. pozerám aj tých zopár zlých review popri tých 100 dobrých.. a podľa nich to odíde do roka (som milá, bolo tam 3-8 mesiacov). Čo je vlastne problém každého nepriľnavého keramického povrchu.
   „We ordered our pans about 9 months ago (June of 2020). They started out great. I was in love. I bought all silicone utensils as to not scratch the bottoms. ..
   Then after about only 8 weeks of daily use, we started to really struggle with anything we cooked in the sautee pan sticking REALLY badly. Cooking oil has now adhered to the exterior sides and bottom so badly I can’t scrub it off or soak it off with anything, and the pan looks really bad now.
   Not sure if it’s a manufacturing defect, or the pans just aren’t built for every day use.
   I wish I loved them now, but I’m already looking into other pans and it hasn’t even been a year. With a $400 price tag, I’m disappointed.“
   ..
   je ich tam viac takých
   Linky neprejdú cez spam filter. Mám priveľa spamu.

 83. Sisaaa píše:

  Dobrý deň chcem sa prosím spýtať ako laik panvice ktoré sa vypaľujú, napr. aj tá od de buyer, tá vrstva čo tam ostane po vypálení a čím hrubšia tým lepšia tá nie je škodlivá? dakujem

 84. Juliana píše:

  Dakujem zo srdca za rozsiahly a skvely clanok. Ste poklad, ze ste to takto vsetko spisali a k tomu este aj odpovedate na komentare!
  Verim, ze sa k Vam to dobro, co sirite svojou pomocou, v zivote vracia! 🙂
  Tiez vyberam panvice a nejaky fajnovy pekac do rury a clanok a odpovede na komentare mi velmi-prevelmi pomohli! Naozaj zo srdca dakujem a prajem Vam vsetko dobre!

 85. Michal Ševčík píše:

  Zdravím Vás Neskutočný článok – skláňam poklonu. Mám otázku… co hovoríte na riad SWISS DIAMOND, Swiss Titan® vyrabany v Sviaciarsku ?! Som rozhodnúty ore green Pan premiére.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.